Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
Ewch i'n websafle yn: http://www.harborfreight.com
E-bostiwch ein cefnogaeth dechnegol yn: [e-bost wedi'i warchod]

Arbedwch y Llawlyfr hwn Cadwch y llawlyfr hwn ar gyfer y rhybuddion diogelwch a'r rhagofalon, cydosod, gweithredu, archwilio, cynnal a chadw a glanhau. Ysgrifennwch rif cyfresol y cynnyrch yng nghefn y llawlyfr ger y diagram cydosod (neu'r mis a'r flwyddyn ei brynu os nad oes rhif i'r cynnyrch). Cadwch y llawlyfr hwn a'r dderbynneb mewn lle diogel a sych er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.

Wrth ddadbacio, gwnewch yn siŵr bod y cynnyrch yn gyfan ac heb ei ddifrodi. Os oes unrhyw rannau ar goll neu wedi torri, ffoniwch 1-888-866-5797 cyn gynted â phosibl.

Hawlfraint © 2021 gan Harbour Freight Tools®. Cedwir pob hawl. Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ran o'r llawlyfr hwn nac unrhyw waith celf a gynhwysir yma mewn unrhyw siâp na ffurf heb gydsyniad ysgrifenedig penodol Harbwr Cludo Nwyddau. Ni chaniateir tynnu diagramau yn y llawlyfr hwn yn gyfrannol. Oherwydd gwelliannau parhaus, gall y cynnyrch gwirioneddol fod ychydig yn wahanol i'r cynnyrch a ddisgrifir yma. Ni chaniateir cynnwys yr offer sydd eu hangen ar gyfer gwasanaeth a gwasanaeth.

SYMBOLAU A DIFFINIADAU RHYBUDD

Dyma'r symbol rhybudd diogelwch. Fe'i defnyddir i'ch rhybuddio am beryglon anafiadau personol posibl. Ufuddhewch i'r holl negeseuon diogelwch sy'n dilyn y symbol hwn er mwyn osgoi anaf neu farwolaeth bosibl.
Mae'n nodi sefyllfa beryglus a fydd, os na chaiff ei hosgoi, yn arwain at farwolaeth neu anaf difrifol.
Mae'n nodi sefyllfa beryglus a allai, os na chaiff ei hosgoi, arwain at farwolaeth neu anaf difrifol.
Mae'n nodi sefyllfa beryglus a allai, os na chaiff ei hosgoi, arwain at fân anaf neu gymedrol.
Yn mynd i'r afael ag arferion nad ydynt yn gysylltiedig ag anaf personol.

Gwybodaeth Ddiogelwch Bwysig

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
Cadwch yr holl rybuddion a chyfarwyddiadau er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Sefydlu Rhagofalon
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during set up.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Keep bystanders out of the area during set up.
 10. Do not set up when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
Defnyddiwch Ragofalon
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. Peidiwch â gorgyffwrdd. Cadwch y sylfaen a'r cydbwysedd cywir bob amser. Mae hyn yn galluogi gwell rheolaeth ar yr offeryn pŵer mewn sefyllfaoedd annisgwyl.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. Nid yw'r cynnyrch hwn yn degan. Peidiwch â gadael i blant chwarae gyda'r eitem hon neu'n agos ati.
 10. Defnyddiwch yn ôl y bwriad yn unig.
 11. Archwiliwch cyn pob defnydd; peidiwch â defnyddio os yw rhannau'n rhydd neu wedi'u difrodi.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Gwisgwch yn iawn. Peidiwch â gwisgo dillad llac na gemwaith. Cadwch wallt, dillad a menig i ffwrdd o rannau symudol. Gellir dal dillad rhydd, gemwaith neu wallt hir mewn rhannau symudol.
 14. Ni all y rhybuddion, y rhagofalon a'r cyfarwyddiadau a drafodir yn y llawlyfr cyfarwyddiadau hwn gwmpasu'r holl amodau a sefyllfaoedd posibl a allai ddigwydd. Rhaid i'r gweithredwr ddeall bod synnwyr cyffredin a rhybudd yn ffactorau na ellir eu cynnwys yn y cynnyrch hwn, ond y mae'n rhaid i'r gweithredwr eu cyflenwi.
Kickback a Rhybuddion Cysylltiedig

Mae Kickback yn ymateb sydyn i olwyn gylchdroi wedi'i binsio neu ei dagio, pad cefn, brwsh neu unrhyw affeithiwr arall. Mae pinsio neu snagio yn achosi stondin yr affeithiwr cylchdroi yn gyflym sydd yn ei dro yn achosi i'r offeryn pŵer heb ei reoli gael ei orfodi i'r cyfeiriad gyferbyn â chylchdroi'r affeithiwr ar bwynt y rhwymiad.
Am gynample, os yw olwyn sgraffiniol yn cael ei sleifio neu ei phinsio gan y darn gwaith, gall ymyl yr olwyn sy'n mynd i mewn i'r pwynt pinsio gloddio i mewn i wyneb y deunydd gan beri i'r olwyn ddringo allan neu gicio allan. Gall yr olwyn naill ai neidio tuag at neu i ffwrdd o'r gweithredwr, yn dibynnu ar gyfeiriad symudiad yr olwyn ar y pwynt pinsio. Gall olwynion sgraffiniol hefyd dorri o dan yr amodau hyn.
Mae Kickback yn ganlyniad camddefnyddio offer pŵer a / neu weithdrefnau neu amodau gweithredu anghywir a gellir ei osgoi trwy gymryd rhagofalon cywir fel y nodir isod.

 1. Cadwch afael gadarn ar yr offeryn pŵer a gosodwch eich corff a'ch braich i'ch galluogi i wrthsefyll grymoedd cic-gefn. Defnyddiwch handlen ategol bob amser, os yw'n cael ei darparu, i gael y rheolaeth fwyaf dros gic-gefn neu adwaith trorym yn ystod y cychwyn. Gall y gweithredwr reoli adweithiau torque neu rymoedd cic-gefn, os cymerir rhagofalon cywir.
 2. Peidiwch byth â gosod eich llaw ger yr affeithiwr cylchdroi. Efallai y bydd affeithiwr yn gic-ôl dros eich llaw.
 3. Peidiwch â gosod eich corff yn yr ardal lle bydd offeryn pŵer yn symud os bydd cic-gefn yn digwydd. Bydd Kickback yn gyrru'r teclyn i gyfeiriad gyferbyn â symudiad yr olwyn ar y pwynt snagio.
 4. Defnyddiwch ofal arbennig wrth weithio corneli, ymylon miniog ac ati. Osgoi bownsio a sleifio'r affeithiwr.
  Mae gan gorneli, ymylon miniog neu bownsio dueddiad i dynnu'r affeithiwr cylchdroi ac achosi colli rheolaeth neu gic-ôl.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

Sefydlu Cyfarwyddiadau

Darllenwch y ENTIRE GWYBODAETH DIOGELWCH PWYSIG adran ar ddechrau'r ddogfen hon gan gynnwys yr holl destun o dan is-benawdau ynddo cyn sefydlu neu ddefnyddio'r cynnyrch hwn.


I ATAL ANAF DIFRIFOL O WEITHREDU DAMWEINIOL:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  Nodyn: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

Am gwestiynau technegol, ffoniwch 1-888-866-5797.

Addasu'r Gard Diogelwch
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  Nodyn: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

Cyfarwyddiadau Gweithredu

Darllenwch y ENTIRE DIOGELWCH PWYSIG INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
Sefydlu Workpiece a Maes Gwaith
 1. Dynodi ardal waith sy'n lân ac wedi'i goleuo'n dda. Rhaid i'r ardal waith beidio â chaniatáu mynediad gan blant neu anifeiliaid anwes i atal tynnu sylw ac anaf.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. Sicrhewch ddarnau gwaith rhydd gan ddefnyddio vise neu clamps (heb ei gynnwys) i atal symud wrth weithio.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
Ymgyrch


I ATAL ANAF DIFRIFOL: Gafaelwch yn yr offeryn yn gadarn yn y ddwy law.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  RHYBUDD! I ATAL DIFRIFOL
  ANAF:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. I ATAL DAMWEINWYR, AR ÔL DEFNYDDIO:
  Diffoddwch yr offeryn.
  RHYBUDD! I ATAL ANAF DIFRIFOL: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

Cynnal a Chadw


I ATAL ANAF DIFRIFOL O WEITHREDU DAMWEINIOL:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

Cofnodi Rhif Cyfresol Yma:

Nodyn: Os nad oes rhif cyfresol ar y cynnyrch, cofnodwch fis a blwyddyn ei brynu yn lle.
Nodyn: Rhestrir a dangosir rhai rhannau at ddibenion darlunio yn unig, ac nid ydynt ar gael yn unigol fel rhannau newydd. Efallai na fydd rhannau yn gyfnewidiol. Nodwch rif UPC wrth archebu:

26677 Ffordd Agoura • Calabasas, CA 91302 • 1-888-866-5797

Am gwestiynau technegol, ffoniwch 1-888-866-5797

Dogfennau / Adnoddau

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] Llawlyfr Perchennog
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

cyfeiriadau

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.