NS-DCDCHH2 Full HD Camera Dash Cam Dash

CANLLAW DEFNYDDIWR
Cam Dash Camera Deuol HD llawn
NS-DCDCH2
Cyn defnyddio'ch cynnyrch newydd, darllenwch y cyfarwyddiadau hyn i atal unrhyw ddifrod.

Cynnwys
Cyflwyniad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 DIOGELU PWYSIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nodweddion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Cynnwys pecyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Cydrannau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gosod eich dash cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Defnyddio eich dash cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fformatio cerdyn cof MicroSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Trowch eich dash cam â llaw i ffwrdd ac ymlaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Deall recordiad dolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Recordio fideo brys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tynnu lluniau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wrthi'n llwytho i lawr files i gyfrifiadur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opsiynau a gosodiadau dewislen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Arddangosfeydd ar y sgrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Llywio yn yr arddangosfa ar-sgrîn (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Datrys Problemau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Manylebau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​GWARANT GYFYNGEDIG UN FLWYDDYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Cyflwyniad
Llongyfarchiadau ar eich pryniant o gynnyrch Insignia o ansawdd uchel. Mae eich NS-DCDCHH2 yn cynrychioli'r radd flaenaf o ran dylunio cam dash ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer perfformiad dibynadwy a di-drafferth.
DIOGELWCH PWYSIG
· Darllenwch y cyfarwyddiadau diogelwch a'r Canllaw Defnyddiwr ar-lein yn ofalus bob amser. · Peidiwch â gollwng na chaniatáu effeithiau grymus i'ch dash cam, na'i osod mewn lleoliadau sy'n agored i ddirgryniadau trwm. · Peidiwch â dadosod nac addasu'ch dash cam mewn unrhyw ffordd. Gall dadosod neu addasu nid yn unig ddirymu'r warant,
ond gall hefyd achosi difrod. · Peidiwch â defnyddio na storio'ch dash cam yn damp lleoliadau. Gall hylif sy'n mynd i mewn i'ch cam dash achosi difrod neu arwain at danau
neu sioc drydanol. · Peidiwch â gweithredu mewn amodau gwres eithafol. Os yw'ch cerbyd wedi'i barcio mewn hinsawdd heulog poeth, gadewch i'ch cerbyd oeri
cyn defnyddio'ch dash cam.
Nodweddion
· Cydraniad 1080p ar gamerâu blaen a chefn · lens ongl lydan 148-gradd · Arddangosfa LCD 2.0″ · Mae synhwyrydd G-force yn dechrau recordio trawiad yn awtomatig · Meicroffon adeiledig i ddal sain · Mae recordiad dolen yn trosysgrifo'r foo hynaftage ac yn eich atal rhag rhedeg allan o storfa · Gwell gweledigaeth nos · Cerdyn MicroSD y gellir ei ehangu i 256 GB (nid yw'r cerdyn wedi'i gynnwys)

2

www.insigniaproducts.com

Cynnwys y pecyn
· Cam Dash Camera Deuol HD Llawn · Cebl USB (11.8 tr. (3.6 m)) · Addasydd pŵer cerbyd · Braced mowntio gyda chwpan sugno · Canllaw Gosod Cyflym
cydrannau
Yn ôl

NS-DCDCHH2 Ochr

Top

Blaen

# EITEM 1 Sgrin 2 Dangosydd LED

3 Lens cefn

4 Microffon

5

(botwm pŵer/set)

6 (i fyny) botwm 7 (i lawr) botwm

DISGRIFIAD
Sgrin 2.0-modfedd
· Yn goleuo'n las solet pan fyddwch chi'n troi eich dash cam ymlaen. · Amrantu coch wrth recordio fideo.
Camera HD
Yn dal sain wrth ei droi ymlaen.
· Pwyswch i droi eich dash cam ymlaen â llaw. Pwyswch a daliwch am ddwy eiliad i ddiffodd eich dash cam. Nodyn: Mae eich dash cam yn troi ymlaen yn awtomatig pan fyddwch chi'n cychwyn eich cerbyd.
· Pan nad yw'ch dash cam yn recordio, pwyswch i fynd i'r sgrin Gosod System.
· Yn y modd recordio, pwyswch i gychwyn recordiad brys.?
· Yn y modd dewislen, pwyswch i symud i fyny. · Pan fydd eich dash cam naill ai'n recordio neu ddim yn recordio, pwyswch
i fynd i mewn i'r modd camera, yna pwyswch eto i dynnu llun. · Yn y rhestr chwarae, pwyswch i symud i fyny. · Yn y modd chwarae, pwyswch i ddileu fideo neu lun.
· Pan fydd eich dash cam yn recordio, pwyswch i dewi'r sain. · Yn y modd dewislen, pwyswch i symud i lawr. · Yn y modd chwarae, pwyswch i ddewis chwarae file. · Pan nad yw'ch dash cam yn recordio, pwyswch i agor rhestr o
y files ar eich cerdyn cof. · Yn y modd chwarae, pwyswch i view y fideo neu'r llun blaenorol.

www.insigniaproducts.com

3

# EITEM 8 botwm iawn
9 slot cerdyn MicroSD
10 Jac micro USB 11 Mownt cwpan sugno 12 agoriadau awyru 13 Lens blaen 14 siaradwr

DISGRIFIAD
· Yn y modd camera byw, pwyswch i ddechrau neu stopio recordio. · Yn y modd chwarae, pwyswch i ddechrau neu atal chwarae. · Yn y modd chwarae, pwyswch q i agor rhestr o files ar eich
cerdyn cof. Dewiswch a file ar gyfer chwarae, yna pwyswch OK i ddechrau chwarae. · Ar y sgrin Fformatio, pwyswch i ddechrau fformatio'r cerdyn microSD. · Yn y modd dewislen, pwyswch i gadarnhau detholiad. · Yn y modd fideo brys, pwyswch i adael. · Ar y sgrin Adfer Gosodiadau Diofyn, pwyswch i adfer yr holl osodiadau i osodiadau'r ffatri.
Mewnosodwch gerdyn MicroSD (8 GB i 256 GB) (heb ei gynnwys) yn y slot hwn i storio fideo files a lluniau. Rhaid i chi gael cerdyn wedi'i fformatio wedi'i fewnosod i recordio neu chwarae. Gweler Fformatio cerdyn cof MicroSD ar dudalen 5.
Cysylltwch gebl USB micro â'r jack hwn i bweru'r cam dangos neu i'w lawrlwytho files i gyfrifiadur.
Atodwch y dash cam i'r mownt hwn.
Gadewch aer i mewn i'ch dash cam i'w gadw'n oer. Peidiwch â rhwystro.
Camera HD
Yn chwarae sain o'ch dash cam.

Gosod eich dash cam
Nodyn: Defnyddiwch gerdyn gyda 8 GB i 256 GB o gof. Rydym yn argymell defnyddio cerdyn gyda'r gallu cof uchaf sydd ar gael. Mae gallu cof uwch yn caniatáu ichi gofnodi mwy. 1 Mewnosod cerdyn cof MicroSD (8 GB i gapasiti cof 256 GB) (heb ei gynnwys) yn slot cerdyn MicroSD.

2 Glanhewch a sychwch yr ardal windshield lle rydych chi am osod eich dash cam.
3 Mewnosodwch a llithrwch y braced mowntio ar y cwpan sugno i'r slot mowntio ar ben eich dash cam.
4 Pliciwch y ffilm amddiffynnol o'r braced mowntio a'r lensys cam dash.
5 Gosodwch y cwpan sugno ar ganol y ffenestr flaen, o dan y cefn view drych, yna symudwch y switsh braced mowntio clocwedd nes i chi glywed clic.

4

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCH2
6 Cysylltwch y cebl USB a ddarperir â'r jack USB ar eich dash cam, yna edafwch y cebl o'ch dash cam, o amgylch ymyl allanol y ffenestr flaen, ac i soced pŵer cerbyd 12V.

12V 180W
7 Plygiwch y cebl i addasydd pŵer y cerbyd, yna plygiwch yr addasydd i'r soced pŵer a throwch eich cerbyd ymlaen. Mae eich dash cam yn cychwyn yn awtomatig.
8 Cylchdroi'r braced mowntio i addasu'r viewing ongl yn ôl yr angen. 9 Dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin i osod eich dash cam. Gwnewch yn siŵr eich bod yn fformatio'r cerdyn cof yn ystod y gosodiad. Os
nid yw'r cerdyn wedi'i fformatio, efallai na fydd yn recordio na chwarae yn ôl. Gweler Fformatio cerdyn cof MicroSD ar dudalen 5. Pan fyddwch chi'n troi'ch dash cam ymlaen am y tro cyntaf, fe'ch anogir i nodi gwybodaeth sefydlu sylfaenol, fel Iaith, Blwyddyn, Mis, Dydd. Gweler opsiynau a gosodiadau Dewislen ar dudalen 6. Mae eich dash cam yn defnyddio'r wybodaeth hon wrth greu file enwau ac wrth arddangos amser stamps. Mae busnesau cychwynnol dilynol yn mynd yn syth i'r sgrin fideo.
Gan ddefnyddio'ch dash cam
Fformatio cerdyn cof MicroSD
Rhaid i chi fformatio cerdyn cof cyn y gallwch ei ddefnyddio yn eich dash cam. Os nad yw'r cerdyn wedi'i fformatio, efallai na fydd eich dash cam yn gallu recordio na chadw.
Nodyn: Y tro cyntaf i chi fewnosod cerdyn SD newydd yn eich dash cam, bydd y sgrin yn eich annog gydag un o'r negeseuon gwall canlynol os oes problem gyda'r cerdyn: · CERDYN ERROR Amnewid Cerdyn SD - yn nodi bod y cerdyn newydd yn ddim ar gael i'ch dash cam (gall y cerdyn fod yn anghydnaws neu
difrodi). Tynnwch y cerdyn SD a rhoi un arall yn ei le. Dim ond cardiau SD rhwng 8 a 256 GB y dylid eu defnyddio. neu · FFORMAT GWALL CERDYN Cerdyn yn y Camera – yn dangos nad yw'r fformatio ar y cerdyn newydd yn gydnaws â'ch dash cam. Defnydd
yr offeryn Fformat i fformatio'r cerdyn. Bydd hyn yn dileu'r holl wybodaeth ar eich dash cam, felly cadwch eich files yn gyntaf.
1 Gwnewch yn siŵr bod eich dash cam wedi'i droi ymlaen ac nid yn y modd recordio. 2 Pwyswch y botwm (pŵer/set). Mae'r arddangosfa ar y sgrin yn agor. 3 Pwyswch y botwm (i fyny) neu (i lawr) i ddewis Fformat, yna pwyswch y botwm OK,
RHAN: Pan fyddwch chi'n fformatio cerdyn cof, mae'n dileu'r holl ddata ar y cerdyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o unrhyw recordiadau rydych chi am eu cadw. Gweler Llwytho i Lawr files i gyfrifiadur ar dudalen 6.
Trowch eich camera dash i ffwrdd ac ymlaen â llaw
Mae eich dash cam yn troi ymlaen yn awtomatig pan fyddwch yn troi eich cerbyd ymlaen. Gallwch chi ddiffodd eich dash cam â llaw, yna ei droi yn ôl ymlaen.
· Pwyswch a dal y botwm (pŵer/set) i ddiffodd eich dash cam. Pwyswch y botwm hwn eto i'w droi yn ôl ymlaen.
Deall recordiad dolen
Pan fydd y cerdyn cof MicroSD yn llawn, mae eich dash cam yn trosysgrifo'r foo hynaf yn barhaustage recordio. I amddiffyn clip fideo penodol rhag cael ei drosysgrifo, pwyswch y botwm (pŵer/set). Mae'r eicon (recordiad brys) yn ymddangos ar y sgrin. Gallwch chi hefyd amddiffyn files ar y sgrin chwarae yn y modd chwarae fideo.

www.insigniaproducts.com

5

Recordio fideo brys
Mae recordiad brys yn cychwyn yn awtomatig pan fydd y G-Sensor yn cofrestru effaith. Recordiadau brys yn creu gwarchodedig (cloi) files nad ydynt yn cael eu trosysgrifo gan recordiad dolen barhaus. Yn ogystal, i wneud yn siŵr bod foo pwysigtage ddim ar goll o amgylch digwyddiad, mae clipiau fideo cyfagos yn cael eu cloi os bydd y digwyddiad yn digwydd o fewn 30 eiliad i ddechrau neu ddiwedd clip. Gallwch chi ddechrau a stopio fideo brys â llaw.
· Pan fydd eich dash cam wedi'i droi ymlaen, pwyswch y botwm OK i ddechrau recordio. Pwyswch y botwm hwn eto i roi'r gorau i recordio.
Tynnu lluniau
· Pwyswch y botwm (i fyny) i fynd i mewn i'r modd camera. Pwyswch y botwm neu eicon y camera i dynnu llun.
lawrlwytho files i gyfrifiadur
Gallwch chi drosglwyddo files o'ch dash cam i gyfrifiadur. 1 Tynnwch y cerdyn cof MicroSD o'ch dash cam a'i fewnosod i mewn i ddarllenydd cerdyn ar eich cyfrifiadur. Y cof
cerdyn yn ymddangos fel dyfais disg galed symudol yn eich rhestr o files. 2 Lawrlwythwch y files i'ch cyfrifiadur i mewn i gyfeiriadur y gallwch chi ddod o hyd iddo'n hawdd. 3 Ar eich cyfrifiadur, de-gliciwch y ddyfais, yna dewiswch Dileu o'r rhestr opsiynau sy'n ymddangos. 4 Tynnwch y cerdyn a'i roi yn ôl yn eich dash cam.
Nodyn: Gallwch hefyd gysylltu'r cebl USB o'r cam dash yn uniongyrchol i'ch cyfrifiadur a chael mynediad i'r cerdyn MicroSD files.

Opsiynau a gosodiadau dewislen

BWYDLEN Set Dewislen

OPSIWN Penderfyniad

Arddangos Sgrin

Cofnod recordio

Gosodiad meicroffon Amlygiad Isgoch lamp Stamp setup
Gosodiad Amser Iaith
Lleoliad ID gyrrwr

GOSOD
Yn dewis datrysiad y camera. Gallwch ddewis: · 1080p Blaen / Cefn 1080p · Cefn 1080p / Cefn 720p · Cefn 720p / Cefn 720p
Yn gosod yr hyn sy'n cael ei arddangos ar y sgrin. Gallwch ddewis: · Blaen i ddangos y fideo y tu allan i'ch cerbyd. · Cefn i arddangos y fideo y tu mewn i'ch cerbyd. · PIP (llun-yn-llun) i arddangos y fideo blaen gyda ffenestr fach sy'n dangos y fideo cefn.
PIP yw'r gosodiad diofyn.
Yn gosod yr amser pan ddaw'r ddolen recordio i ben. Gallwch ddewis 1 munud, 3 munud, neu 5 munud. Pan fydd y cerdyn cof yn llawn, bydd eich cam dash yn dileu'r recordiadau hynaf i wneud lle i recordiadau newydd. Nid yw eich cam dash yn dileu recordiadau brys yn awtomatig. Rhaid i chi ddileu'r recordiadau hyn â llaw.
Yn troi'r meicroffon ymlaen neu i ffwrdd.
Yn gosod y cydbwysedd gwyn yn ôl y golau sydd ar gael. Gallwch ddewis gosodiad rhwng 2.0 a +2.0. Y gosodiad rhagosodedig yw +0.
Yn goleuo delweddau mewn amgylcheddau tywyll, fel sefyllfaoedd nos neu olau isel. Gallwch ddewis On, Off, neu Auto.
Yn troi y dyddiad a'r amser stamp Ymlaen neu i ffwrdd. Os dewiswch Ymlaen, mae'r dyddiad a'r amser yn ymddangos ar waelod y sgrin. Gallwch hefyd droi'r nodwedd mewnbwn ymlaen a nodi gwybodaeth adnabod, fel enw, llysenw, neu wneuthuriad a model cerbyd.
Yn gosod yr iaith OSD. Gallwch ddewis Saesneg, Français, neu Español.
Yn gosod y dyddiad a'r amser cyfredol. Defnyddiwch y botymau a i ddewis rhif, yna pwyswch y botwm OK i gloi eich dewis a symudwch i'r maes rhif nesaf. Pan fyddwch chi'n gorffen, pwyswch y botwm OK i gadw'ch cofnod. Mae'r dyddiad a'r amser yn rhan o'r file enw ar gyfer pob recordiad.
Yn gadael i chi nodi rhif plât trwydded y cerbyd. Defnyddiwch y botymau a i ddewis rhif, yna pwyswch y botwm OK i gloi eich dewis a symudwch i'r maes rhif nesaf. Pan fyddwch chi'n gorffen, pwyswch y botwm OK i gadw'ch cofnod. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei storio fel rhan o'r amser stamp.

6

www.insigniaproducts.com

BWYDLEN
Set Dewislen (parhad)

Bîp botwm OPSIWN
LCD auto i ffwrdd
Gosodiad cyfaint
WDR
Cerdyn Cof Fformat Amledd

nodwedd

Gosodiadau diofyn Larwm blinder Gyrwyr Gwybodaeth Fersiwn
Goleuadau atgoffa
Canfod cynnig

Sensitifrwydd G-synhwyrydd

NS-DCDCH2
GOSOD
Bob tro y byddwch chi'n pwyso botwm, mae bîp yn swnio. Gallwch chi droi'r bîp ymlaen neu i ffwrdd.
Yn gosod faint o amser cyn i'r arbedwr sgrin droi ymlaen. Gallwch ddewis 1 munud, 3 munud, neu Diffodd.
Yn gosod cyfaint chwarae bîp a siaradwr. Gallwch ddewis MUTE, Isel, Canolig, neu Uchel.
(Ystod Deinamig Eang) Yn addasu amlygiad y camera yn awtomatig. Gallwch ddewis Ar neu i ffwrdd.
Amledd ffynhonnell golau. Gallwch ddewis 50Hz neu 60Hz.
Yn fformatio'r cerdyn cof. Pwyswch y botwm OK i ddechrau fformatio. RHAN: Pan fyddwch chi'n fformatio cerdyn cof, mae'n dileu'r holl ddata ar y cerdyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o unrhyw recordiadau rydych chi am eu cadw. Gweler Llwytho i Lawr files i gyfrifiadur ar dudalen 6.
Yn ailosod pob gosodiad cam dash i ragosodiadau'r ffatri. Pwyswch y botwm OK i ailosod.
Yn arddangos fersiwn meddalwedd y system.
Yn arddangos yr eicon a'r bîp unwaith i'ch atgoffa i orffwys. Gallwch ddewis 1h, 2h, 4h, neu i ffwrdd. Os na fyddwch chi'n stopio am egwyl, mae'r larwm yn cael ei ailadrodd bob 30 munud.
Os yw'ch dash cam yn canfod sefyllfa o olau isel pan fyddwch chi'n troi eich cerbyd ymlaen, yn dangos yr eicon i'ch atgoffa i droi eich prif oleuadau ymlaen. Gallwch ddewis Ar neu i ffwrdd.
Pan fydd Motion detection yn cael ei droi ymlaen, bydd eich dash cam yn dechrau cofnodi'n awtomatig pan fydd yn canfod symudiad o fewn 10 troedfedd (3 m), fel pobl yn cerdded. Os na chanfyddir mudiant ychwanegol mewn 10 eiliad, daw'r recordiad i ben. Mae'r ddau gamera yn cefnogi canfod symudiadau. Gallwch ddewis Ar neu i ffwrdd.
Pan fydd y G-Sensor yn canfod effaith, mae'n cychwyn recordiad brys yn awtomatig i arbed y delweddau a gofnodwyd mewn clo file. Argyfwng file ni ellir ei drosysgrifo gan y recordiad dolen. Mae'r opsiwn sensitifrwydd G-synhwyrydd yn caniatáu ichi addasu sensitifrwydd G-synhwyrydd. Gallwch ddewis Uchel, Canolig neu Isel.

www.insigniaproducts.com

7

Arddangosfeydd ar y sgrin
Sgrin recordio fideo

#

ICON

ENW

DISGRIFIAD

1

Recordio ar y gweill Goleuadau pan fydd eich dash cam yn recordio.

03: 00 2

Amser recordio

3

1080P

Datrys

1080P

4

Amser fideo dolen

3

5

Cyflwr recordio llais

Yn dangos pa mor hir mae'ch dash cam wedi bod yn recordio. Yn dangos cydraniad y fideo. Yn dangos nifer y munudau ar gyfer y recordiad dolen. Yn dangos a yw'r nodwedd recordio llais ymlaen neu i ffwrdd.

6

Canfod cynnig

Goleuadau pan fydd y nodwedd canfod mudiant ymlaen.

7

IR ymlaen

Goleuadau pan yr IR lamp yn cael ei ddefnyddio.

8

Recordiad brys Pwyswch i ddechrau recordiad brys.

9

Llun

Pwyswch i fynd i mewn i'r modd camera.

10

Recordiad llais

Pwyswch i dewi'r sain neu i ddechrau recordio sain.

11

Stopiwch recordiad

12 2019/03/03 Time 00:00:00

Wrth recordio, pwyswch i roi'r gorau i recordio. Yn arddangos y dyddiad a'r amser cyfredol.

8

www.insigniaproducts.com

Sgrin fideo brys

NS-DCDCH2

#

ICON

ENW

DISGRIFIAD

1

Recordiad brys Goleuadau tra bod eich dash cam yn dal recordiad brys.

2

Fideo brys

Yn dangos yr amser recordio sydd wedi mynd heibio.

bar cynnydd

www.insigniaproducts.com

9

Sgriniau chwarae

#

ICON

ENW

1

Eicon chwarae

2

00:01 Amser chwarae

3

03: 00 File amser

4

2-4

Nifer y tudalennau

5

Dychwelyd

6

Dileu

7

dewiswch file

8

Chwarae ac oedi

DISGRIFIAD Goleuadau pan fydd eich dash cam yn chwarae a file.
Yn dangos faint o amser a file wedi bod yn chwarae. Yn dangos y cyfanswm file amser. Yn dangos nifer gyfredol a chyfanswm y tudalennau chwarae. Pwyswch i fynd i'r dudalen chwarae flaenorol.
Pwyswch i ddileu'r dewis presennol file.
Pwyswch i ddewis y fideo nesaf file.
Pwyswch yr eicon (chwarae) i ddechrau chwarae fideo. Mae'r eicon yn newid i'r eicon (saib). Pwyswch yr eicon i oedi'r chwarae.

10

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCH2

#

ICON

ENW

00:30:00 1

Cof yn weddill

2

Gosodiadau

3

camera

4

Chwarae ac oedi

5

Dechreuwch recordio

DISGRIFIAD Yn dangos faint o amser recordio sydd ar ôl ar y cerdyn cof.
Pwyswch i agor y ddewislen Gosodiadau.
Pwyswch i fynd i mewn i'r modd camera.
Pwyswch yr eicon (chwarae) i ddechrau chwarae fideo. Mae'r eicon yn newid i'r eicon (saib). Pwyswch yr eicon i oedi'r chwarae. Pwyswch i ddechrau recordiad fideo.

www.insigniaproducts.com

11

Eiconau dewislen

1080P F/1080P R

meicroffon

#

ICON

ENW

1

Lleoliadau system

DISGRIFIAD Pwyswch i agor y ddewislen Gosodiadau.

2

Gosodiadau swyddogaeth

Pwyswch i agor y ddewislen Swyddogaeth.

3 SET BWYDLEN Enw'r ddewislen

Yn dangos enw'r ddewislen gyfredol.

4

1 / 5

Tudalen ddewislen

Yn dangos nifer gyfredol a chyfanswm y tudalennau dewislen.

5

Agorwch y rhestr o leoliadau Pan fydd sawl gosodiad ar gael, pwyswch i weld y gosodiadau.

6

Newid swyddogaeth

Pan fydd y gosodiadau ar gyfer opsiwn ymlaen ac i ffwrdd, pwyswch i doglo'r

lleoliadau.

#

ICON

ENW

1

Heb ei ddewis

2

Detholiad o

DISGRIFIAD
Yn dangos nad yw lleoliad yn cael ei ddewis. Cyffyrddwch â'r eicon i ddewis y gosodiad.
Yn dangos bod gosodiad wedi'i ddewis ar hyn o bryd. Os dewiswch osodiad gwahanol, mae'r eicon hwn yn newid i'r eicon “heb ei ddewis”.

12

www.insigniaproducts.com

Dileu cerrynt file?

NS-DCDCH2

#

ICON

ENW

1

Dychwelyd

2

OK

DISGRIFIAD Pwyswch i ddychwelyd i'r sgrin flaenorol.
Pwyswch i gadarnhau eich dewis.

Llywio yn yr arddangosfa ar y sgrin (OSD)
1 Sicrhewch fod eich cam dash yn cael ei droi ymlaen ac nid yn y modd recordio. 2 Pwyswch y botwm (pŵer / set). Mae'r sgrin Set Dewislen yn agor. 3 Pwyswch y botwm (i fyny) neu (i lawr) i ddewis opsiwn. 4 Os oes gan yr opsiwn sawl gosodiad, pwyswch y botwm i weld y gosodiadau sydd ar gael. 5 Pwyswch y botwm (i fyny) neu (i lawr) i ddewis gosodiad, yna pwyswch y botwm OK i gadarnhau eich dewis. 6 I ddychwelyd i'r ddewislen flaenorol, pwyswch y botwm (pŵer / set).
Datrys Problemau

PROBLEM Ni fydd fy ngham dash yn troi ymlaen.
Mae'n ymddangos bod fy ngham dash wedi'i arafu neu ei "hongian." Nid yw'r amser yn gywir.
Mae fy lluniau a fideo yn aneglur. Mae ansawdd y fideo yn wael.

ATEB
· Sicrhewch fod eich cerbyd wedi'i droi ymlaen. Nid yw rhai cerbydau'n pweru'r soced pŵer os yw'r cerbyd wedi'i ddiffodd.
· Sicrhewch fod soced pŵer eich cerbyd yn lân ac yn rhydd o gyrydiad.
· Sicrhewch fod y cebl USB wedi'i gysylltu'n ddiogel â'ch dash cam a'r addasydd pŵer.
· Sicrhewch fod yr addasydd pŵer yn eistedd yn soced pŵer eich cerbyd a bod y statws LED ymlaen.
· Sicrhewch fod y cerdyn cof wedi'i fformatio. Os nad yw'r cerdyn wedi'i fformatio, ni all recordio na chadw. Gweler Fformatio cerdyn cof MicroSD ar dudalen 5.
· Pwyswch a dal y botwm (pŵer/set) i droi eich dash cam i ffwrdd, yna gwasgwch a dal y botwm eto i'w droi yn ôl ymlaen.
· Tynnwch y plwg o'r cebl USB, yna plygiwch ef yn ôl i mewn.
· Gall eich dash cam gofio'r amser ar dymheredd ystafell am saith diwrnod. Os ydych wedi defnyddio'ch dash cam am gyfnod estynedig, efallai y bydd angen i chi ailosod yr amser. Pan nad yw'ch dash cam yn recordio, pwyswch y botwm (pŵer / set) i agor y ddewislen, yna dewiswch yr opsiwn gosod Amser. Am ragor o wybodaeth, gweler Gosodiad Amser ar dudalen 6.
· Glanhewch y lens gyda lliain lens.
· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod eich camera dashfwrdd i gydraniad 1080p. Mae cydraniad uwch yn gwneud y ddelwedd yn gliriach, yn fwy craff, yn fwy diffiniedig ac yn fwy manwl.

www.insigniaproducts.com

13

PROBLEM Dydw i ddim eisiau i rai o fy fideos gael eu trosysgrifo.
Ni fydd y braced mowntio yn mowntio'n gadarn i'r windshield.
Does dim sain gan fideos neu dydw i ddim eisiau i fideos gael sain. Ni allaf drosglwyddo fideos na lluniau i gyfrifiadur.

ATEB
· Yn y modd recordio, pwyswch i actifadu'r modd fideo brys â llaw. Files a gofnodwyd yn y modd hwn yn cael eu diogelu ac nid ydynt yn drosysgrifo.
· Copïo recordiadau i gyfrifiadur.
· Sicrhewch nad yw'r gwydr yn fudr nac yn wlyb. · Sicrhewch eich bod wedi tynnu'r ffilm amddiffynnol ar gefn
braced mowntio.
· Trowch yr opsiwn Set Cyfrol ar y sgrin Set Menu On neu Off.
· Rydym yn argymell eich bod yn tynnu'r cerdyn cof a'i fewnosod mewn darllenydd cerdyn ar eich cyfrifiadur.
· Os ydych yn defnyddio cebl USB, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cebl a ddarperir. Mae rhai ceblau USB ar gyfer codi tâl yn unig ac ni allant drosglwyddo files.

manylebau

Gall manylebau newid heb rybudd.

Dimensiynau (H × W × D)

2 × 3.7 × 1.2 i mewn. (5.2 × 9.5 × 3.1 cm)
Nid yw'r mesuriadau hyn yn cynnwys y braced mowntio na'r cwpan sugno.

pwysau

2.6 oz. (75 g)

tymheredd

Tymheredd gweithredu: -4 ° ~ 149 ° F (-20 ° ~ 65 ° C) Tymheredd storio: -22 ° ~ 176 ° F (-30 ° ~ 80 ° C)

Datrys

720p (1280 × 720) 1080p (1920 × 1080)

Cyfradd Ffrâm

Fps 30

Fformat delwedd

Llun: JPG Recordiad: MOV

arddangos

2.0-mewn. LCD

Ongl Lens

Blaen: 148° Cefn: 110°

Capasiti cerdyn MicroSD

8 GB ~ 256 GB

Ieithoedd OSD

Saesneg, Sbaeneg a Ffrangeg

14

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCH2
RHYBUDD CYFYNGEDIG UN FLWYDDYN
Diffiniadau:
Mae Dosbarthwr * cynhyrchion brand Insignia yn gwarantu i chi, prynwr gwreiddiol y cynnyrch newydd hwn â brand Insignia (“Cynnyrch”), y bydd y Cynnyrch yn rhydd o ddiffygion yn gwneuthurwr gwreiddiol y deunydd neu'r crefftwaith am gyfnod o un ( 1) blwyddyn o ddyddiad eich pryniant o'r Cynnyrch (“Cyfnod Gwarant”). Er mwyn i'r warant hon fod yn berthnasol, rhaid prynu'ch Cynnyrch yn yr Unol Daleithiau neu Ganada o siop adwerthu brand Best Buy neu ar-lein yn www.bestbuy.com neu www.bestbuy.ca ac mae wedi'i becynnu gyda'r datganiad gwarant hwn.
Pa mor hir mae'r sylw'n para?
Mae'r Cyfnod Gwarant yn para am flwyddyn (1 diwrnod) o'r dyddiad y gwnaethoch chi brynu'r Cynnyrch. Mae eich dyddiad prynu wedi'i argraffu ar y dderbynneb a gawsoch gyda'r Cynnyrch.
Beth mae'r warant hon yn ei gwmpasu?
Yn ystod y Cyfnod Gwarant, os penderfynir bod gweithgynhyrchiad gwreiddiol y deunydd neu grefftwaith y Cynnyrch yn ddiffygiol gan ganolfan atgyweirio awdurdodedig Insignia neu bersonél y siop, bydd Insignia (yn ôl ei unig opsiwn): (1) yn atgyweirio'r Cynnyrch gyda newydd neu rhannau wedi'u hailadeiladu; neu (2) disodli'r Cynnyrch am ddim â chynhyrchion neu rannau tebyg newydd neu ailadeiladwyd. Daw cynhyrchion a rhannau a ddisodlir o dan y warant hon yn eiddo i Insignia ac ni chânt eu dychwelyd atoch. Os oes angen gwasanaethu Cynhyrchion neu rannau ar ôl i'r Cyfnod Gwarant ddod i ben, rhaid i chi dalu'r holl daliadau llafur a rhannau. Mae'r warant hon yn para cyhyd â'ch bod chi'n berchen ar eich Cynnyrch Insignia yn ystod y Cyfnod Gwarant. Mae darpariaeth gwarant yn dod i ben os ydych chi'n gwerthu neu'n trosglwyddo'r Cynnyrch fel arall.
Sut i gael gwasanaeth gwarant?
Os gwnaethoch chi brynu'r Cynnyrch mewn lleoliad siop adwerthu Best Buy neu o siop Best Buy ar-lein websafle (www.bestbuy.com neu www.bestbuy.ca), ewch â'ch derbynneb wreiddiol a'r Cynnyrch i unrhyw siop Best Buy. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod y Cynnyrch yn ei becynnu neu ei becynnu gwreiddiol sy'n darparu'r un faint o ddiogelwch â'r deunydd pacio gwreiddiol. I gael gwasanaeth gwarant, yn yr Unol Daleithiau a Chanada ffoniwch 1-877-467-4289. Gall asiantau galwadau ddiagnosio a chywiro'r mater dros y ffôn.
Ble mae'r warant yn ddilys?
Mae'r warant hon yn ddilys yn yr Unol Daleithiau a Chanada yn unig yn siopau manwerthu brand Best Buy neu websafleoedd i brynwr gwreiddiol y cynnyrch yn y wlad lle gwnaed y pryniant gwreiddiol.
Beth nad yw'r warant yn ei gwmpasu?
Nid yw'r warant hon yn cynnwys: · Cyfarwyddyd/addysg cwsmer · Gosod · Gosod addasiadau · Difrod cosmetig · Difrod oherwydd tywydd, mellt, a gweithredoedd eraill gan Dduw, megis ymchwyddiadau pŵer · Difrod damweiniol · Camddefnydd · Camdriniaeth · Esgeulustod · Dibenion masnachol /defnydd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddefnydd mewn man busnes neu mewn ardaloedd cymunedol condominium preswyl lluosog neu gyfadeilad fflatiau, neu a ddefnyddir fel arall mewn man heblaw cartref preifat. · Addasu unrhyw ran o'r Cynnyrch, gan gynnwys yr antena · Panel arddangos wedi'i ddifrodi gan ddelweddau statig (nad ydynt yn symud) yn cael eu gosod am gyfnodau hir (llosgi i mewn). · Difrod oherwydd gweithrediad neu waith cynnal a chadw anghywir · Cysylltiad â chyfrol anghywirtage neu gyflenwad pŵer · Ceisio atgyweirio gan unrhyw berson nad yw wedi'i awdurdodi gan Insignia i wasanaethu'r Cynnyrch · Cynhyrchion a werthir “fel y mae” neu “gyda phob nam” · Nwyddau traul, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fatris (hy AA, AAA, C ac ati) · Cynhyrchion lle mae'r rhif cyfresol a ddefnyddiwyd yn y ffatri wedi'i newid neu ei ddileu · Wedi colli neu ddwyn y cynnyrch hwn neu unrhyw ran o'r cynnyrch · Paneli arddangos yn cynnwys hyd at dri (3) methiant picsel (smotiau tywyll neu wedi'u goleuo'n anghywir) wedi'u grwpio mewn a ardal sy'n llai nag un rhan o ddeg (1/10) o faint yr arddangosfa neu hyd at bump (5) o fethiannau picsel trwy gydol yr arddangosfa. (Gall arddangosiadau sy'n seiliedig ar bicsel gynnwys nifer cyfyngedig o bicseli nad ydynt efallai'n gweithio'n normal.) · Methiannau neu Ddifrod a achosir gan unrhyw gyswllt gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i hylifau, geliau neu bastau.
ADNEWYDDU ATGYWEIRIO FEL Y DARPARU O DAN Y WARANT HON ​​YW EICH RHESTR EITHRIADOL AR GYFER TORRI WARANT. NI FYDD INSIGNIA YN ATEBOL AM UNRHYW DDIFROD ACHOSOL NEU ÔL-DDILYNOL AM THORRI UNRHYW WARANT MYNEGOL NEU WEDI'I YMCHWILIO AR Y CYNNYRCH HWN, GAN GYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I, DDATA COLLI, COLLI DEFNYDD O'CH CYNNYRCH, BUSNES COLLI NEU BROFI. NID YW CYNNYRCH INSIGNIA YN GWNEUD UNRHYW WARANTIAETHAU MYNEGOL ERAILL MEWN PERTHYNAS Â'R CYNNYRCH, POB GWARANT MYNEGOL A GOBLYGEDIG AR GYFER Y CYNNYRCH, GAN GYNNWYS OND NID YN GYFYNGEDIG I UNRHYW WARANTAU GOBLYGEDIG O WARANTAU AC AMODAU FEL RHAI SY'N BODOLI AC AMODAU AR GYFER RHYFEDD ARBENNIG I'R DYLETSWYDD ARBENNIG A OSODIR UCHOD AC NAD OEDD GWARANTAU, P'un ai YN MYNEGI NEU WEDI'U GOLYGU, YN BERTHNASOL AR ÔL Y CYFNOD GWARANT. NID YW RHAI Gwladwriaethau, DARPARIAETHAU AC AWDURDODAETHAU YN CANIATÁU CYFYNGIADAU AR FAINT Y MAE WARANT GOBLYGEDIG YN PARHAU, FELLY EFALLAI NAD YW'R CYFYNGIAD UCHOD YN BERTHNASOL I CHI. MAE'R WARANT HON ​​YN RHOI HAWLIAU CYFREITHIOL PENODOL I CHI, AC EFALLAI FOD GENNYCH HAWLIAU ERAILL HEFYD, SY'N AMRYWIO O WLADWRIAETH I WLADWRIAETH NEU O DALAETH I DALAETH. Cysylltwch ag Insignia: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com Mae INSIGNIA yn nod masnach Best Buy a'i gwmnïau cysylltiedig. * Wedi'i ddosbarthu gan Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA ©2020 Best Buy. Cedwir pob hawl.

www.insigniaproducts.com

15

Ar gyfer ymholiadau cynnyrch, cysylltwch â ni gyda'r wybodaeth isod: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com Mae INSIGNIA yn nod masnach Best Buy a'i gwmnïau cysylltiedig. Dosbarthwyd gan Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2020 Best Buy. Cedwir pob hawl.

V2 SAESNEG 20-0355

Dogfennau / Adnoddau

INSIGNIA NS-DCDCHH2 Full HD Camera Dash Cam Dash [pdf] Canllaw Defnyddiwr
NS-DCDCHH2, Full HD Camera Dash Cam Deuol

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.