Návod k obsluze elektrokola VIVI 26TGB

26TGB Electric Bike

Návod k použití elektrokola

POZOR PŘED POUŽITÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
OBSAHY
1.Safety Instruction…………………………………………………………………………………………….1 2. Meter operation………………………………………………………………………………………………..2 3. Battery: further information and maintenance…………………………………………….3 4. Charging…………………………………………………………………………………………………………….3 5. Installation Instruction………………………………………………………………………………..4

1. Bezpečnostní pokyny
1. Děkujeme, že jste si zakoupili WINICE E-BIKE. E-BIKE se vyznačuje nejnovější inovací v technologii. 2. Z bezpečnostních důvodů je nejdůležitější, abyste si před jízdou na kole přečetli tuto uživatelskou příručku. Nesprávná manipulace může snížit jeho jízdní výkon a co je nejdůležitější, způsobit ohrožení vašeho bezpečí a zdraví. 3. Informace o manipulaci a údržbě jízdního kola naleznete v návodu k obsluze elektrokola, který je nedílnou součástí tohoto návodu k obsluze elektrokola! 4. V žádném případě nerozebírejte ani nerozebírejte žádnou z výše uvedených součástí elektrokola! 5. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly dotaženy a zajištěny. 6. Ujistěte se, že nabíječka baterií a nabíjecí zástrčka jsou vždy suché a nikdy nezvlhnou. 7. Nabíječku čistěte pouze suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokrý hadřík, olej nebo jinou tekutinu.
1

2. Provoz měřiče
2.1 Návod k měření

Provoz 2.2 metru

Operativní instrukce

Pro zapnutí/vypnutí systému E-Bike podržte tlačítko
tlačítko na 2s. Výchozí hodnota je „nízká“ úroveň podpory pedálu.
Plně elektrická funkce (režim čistě elektrický)

Stiskněte „+“ pro vrásnění do úrovně podpory pedálů „Mid“.
Plně elektrická funkce (režim čistě elektrický)

Dalším stisknutím „+“ přejdete na úroveň podpory pedálů „Vysoká“. „High“ je maximální výkon PAS.
Plně elektrická funkce (režim čistě elektrický)

Plně elektrická funkce (režim čistě elektrický): Stiskněte „-“, dokud nezhasnou všechny tři indikátory „nízký“, „střední“, „vysoký“.

2

2.3 Provozní upozornění Dávejte pozor na bezpečnostní použití. Při nabíjení baterie se nepokoušejte uvolnit konektor. Vyhněte se riziku kolize. Neupravujte systémové parametry, abyste předešli poruchám parametrů. Jakmile se zobrazí chybový kód, proveďte opravu displeje.
3. Baterie: další informace a údržba
1. How far full charge battery can go? That depends on the loading weight, road condition and battery capacity. But in the same condition, average speeds can continuous longer travel range. 2. When storing the battery for a longer time period, (e.g. during winter time) it is important to place the fully charged battery on a flat surface in a dry place. 3. Attention: The battery should be re-charged once every 2-3 month when it is not used. 4.Warning:
4.1.Keep the battery out of reach for children.
4.2.Never try to open the battery. 4.3.If the battery is damaged because it has been dropped somewhere or because of a biking accident, there might be a risk of electrolytes leakage. Beware of chemical burns! And immediately stop using a damaged battery. 4.4Do not touch the battery without a cloth or gloves and make sure no acid touches your eyes.
4. Nabíjení
1.To charge the battery with the bike, simply place the bike within reach of the power supply and plug it in. Note: The plug hole is located in the left of the battery.
3

2.The battery can either be charged while on the bike or the battery can be removed and charged at a place of your convenience.
3.The RED light indicates it is in charging and GREEN light indicates the battery is fully charged. (Please put off plug from wall) Usually the charging time is 4-6 hours depends on the battery capacity remain.
4.Warning: Charging time over 10 hours is prohibited please kept it away
from high temperature environment and stores it in a cool place.

5.Installation Instruction

1.Installation video please refer to:

2. When open the bike’s carton box, take out E-bike and use tools to cut off

the package strings.

3. Nainstalujte řídítka:

3.1 use inner hexagon tool to loosen the stem cover and don’t tighten all bolts

immediately before adjusting the handlebar in a property angel and position,

3.2 then tighten with tool.

3.1

3.2

4. Install front wheel: 4.1: take out the protection axle the front fork and front hub, and then take out front wheel. 4.2 take out the front disc from tool box, install the disc on the hut of front wheel. Attention:there is indicate sticker show which surface out side! 4.3 make sure front wheel is in line with the rear wheel and proceed to install. (pull the wheel upwards and insert it in the fork drop outs then, insert the quick release though the axle and tighten bolts)
4

4.1

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

5.Nainstalujte přední světlo 5.1 Vyjměte šroub z vidlice; 5.2 Otevřete lamp 5.3 Nainstalujte lamp a pomocí nástroje jej utáhl.
5

6. Nainstalujte pedály: Zkontrolujte 2 pedály, jeden s vyraženým „L“ by měl být nainstalován na levou stranu a „R“ na pravou stranu. K jejich utažení použijte klíč.

-5-

7. Install the Seat post. 7.1. Open the seat post and saddle, then install the rear reflector; 7.2 Put the seat post into the frame. 7.3 Adjust seat post to the height that suits your riding position best and tighten quick release. ( Please make sure that the quick release is tightened firmly.

7.1

7.2

7.3

7.3

8. Adjust angle of brake lever, meter,gear shifter,throttle and louder controller on handle bar, then tighten them with tools. 9. Install battery 9.1 Open the box of battery 9.2 connect the connectors 9.3 Put the battery in bag and lock tighten the belts
9.2
6

10. Plyn pro změnu 10.1 Držte pravou stranu. 10.2 Namontujte plyn, zajistěte plyn pomocí nářadí. 10.3 Otevřete ovládací skříňku a vyjměte regulátor. POZORNOST ! Skříň ovladače má 4 šrouby, povolte je pomocí nářadí, skříň se snadno zničí nesprávnou obsluhou. 10.4 Připojte konektor mezi škrticí klapkou a ovladačem, zobrazí se nálepka s upozorněním, která je správná. 10.5 Další informace naleznete ve videu na adrese:

10.2

10.3

10.4

kontrolor

7

More WINICE electric bike’s installation and repair instructions Any question about the item, please contact

Detailní seznam balení

Model

Popis
Bike Tool (open-end spanner13-15, open-end spanner14-17,screwdriver,inner hexagon spanner M6,M5,M4) Manual Key Charger Battery Pedal Reflactor

množství 1
1
1 2 1 1 1 1

8

Dokumenty / zdroje

VIVI 26TGB Electric Bike [pdf] Uživatelský manuál
26TGB Electric Bike, 26TGB, Electric Bike

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.