Průvodce instalací solárních řetězových světel V-TAC
Solární řetězová světla V-TAC

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili produkt V-TAC. V-TAC vám poslouží nejlépe. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Máte -li jakýkoli další dotaz, obraťte se na našeho prodejce nebo místního prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Jsou vyškoleni a připraveni vám v nejlepším případě posloužit.

Obsah balení

  1. Solární panel s LED světelným řetězcem
  2. Pozemní kůl
NÁVOD
  1. Umístěte solární panel na místo, kde může být během dne vystaveno maximálnímu slunečnímu záření.
  2. Udržujte solární panel v čistotě pravidelným otíráním povrchu pomocí damp tkanina. Znečištěný panel sníží množství slunečního záření, které je nutné k nabití baterie.
  3. Snažte se neumisťovat solární panel na místo, kde bude sluneční záření omezeno, např. Pod stromy nebo keři.

Instrukce

PROVOZ

  1. Tum na lamp stisknutím spínače a umístěte podle výše uvedených pokynů.
  2. Solární panel by měl být ponechán na přímém slunci po dobu 6-8 hodin, aby bylo možné baterii plně nabít/dobít.
  3. Jáamp se automaticky zapne za soumraku a vypne se za úsvitu.

ZÁRUKA

Záruka je platná 1 rok od data nákupu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje žádnou záruku na poškození jakéhokoli povrchu v důsledku nesprávného odebrání a instalace produktu. Na tento výrobek se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.

 

Dokumenty / zdroje

Solární řetězová světla V-TAC [pdf] Průvodce instalací
V-TAC, sluneční světla

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.