266285 BJ 57IN Sněhulák se sněhovými vločkami

266285 – BJ 57IN SNOWMAN WITH SNOWFLAKES
Montážní návod

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - cover

 1. Take the snowman out of the package. Assemble the two half parts of the bottom body by inserting tubes or hook through the circles on each side as shown in the picture above .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 2. Assemble the snowman’s upper body onto the bottom one .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 2
 3. Put the snowman’s hat and arms on the body.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 3
 4. Wrap the light chain on the metal wire and install the snowflakes one by one as shown, then connect the end plug with the connector of the body lights.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 4
 5. Install the metal wire on snowman’s hand and put the scarf around the neck.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 6. Assembly is now complete. if using outdoors on a lawn , secure the snowman by inserting the 4 lawn stakes through the supports and into the soil.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických výrobků by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

 1. PŘEČTĚTE SI A SLEDUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
 2. Přečtěte si a řiďte se všemi pokyny, které jsou na produktu nebo jsou dodány s produktem.
 3. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lightning conductors.
 5. Instalační práce a elektrické zapojení musí být provedeny kvalifikovanou osobou (osobami) v souladu se všemi příslušnými předpisy a normami, včetně protipožární konstrukce.
 6. Do not install or use within 10 feet of a pool.
 7. Do not use in a bathroom.
 8. VAROVÁNÍ: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover .
 9. VAROVÁNÍ: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 10. VAROVÁNÍ: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
  ULOŽTE TÉTO POKYNY - Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro napájecí jednotky.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Dokumenty / zdroje

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN sněhulák se sněhovými vločkami [pdf] Návod k použití
266285, 2ATJQ266285, 266285 BJ 57IN sněhulák se sněhovými vločkami, 266285, BJ 57IN sněhulák se sněhovými vločkami

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.