Trust Power Bank Uživatelská příručka

Bezpečnostní instrukce

 1. Nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo nebo oheň, vyhněte se prudkým změnám teploty.
 2. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkých nebo mokrých podmínkách.
 3. Nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů nebo hořlavých materiálů.
 4. Nespalujte ani nespalujte.
 5. Vyvarujte se kontaktu s chemikáliemi z baterií
 6. Nevyhazujte, netřepejte, nevibrujte, nespadejte, nedrťte, nenarážejte ani mechanicky nezneužívejte.
 7. Nezakrývejte předměty, které mohou ovlivnit odvod tepla.
 8. Používejte pouze dodané kabely nebo kabely dodané s vaším zařízením.
 9. Pokud se nepoužívá, odpojte jej, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
 10. Uchovávejte mimo dosah dětí
 11. Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení týkající se bezpečného používání výrobku a porozuměli souvisejícím nebezpečím.

 

Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF:

Dokumenty / zdroje

Trust Power Bank [pdf] Uživatelská příručka
Trust, Power Bank, 22790

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.