Návod k použití zavazadlového systému TOURATECH 01-421-6831-0 Zega Evo
TOURATECH 01-421-6831-0 Zega Evo zavazadlový systém

Instrukce

Doporučujeme nechat díly příslušenství namontovat v odborné dílně.

Symbol Pozor
Symbol Poznámka
Symbol výstraha
Symbol Kapalina
Symbol točivý moment
Symbol Šablona
Symbol 2 osob
Symbol Originální díl na motorku

Indukce

Tyto pokyny jsou napsány na základě našeho současného stavu znalostí. Informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky jejich přesnosti. Technické změny vyhrazeny.

Je nutné dodržet pořadí montážních kroků.

Touratech nenese žádnou odpovědnost za nesprávně namontované díly a z toho vyplývající materiální škody nebo zranění osob!

Dodržujte prosím platné předpisy pro silniční vozidla (konstrukce a používání), jakož i směrnice EC/ECE a platné zákony ve vaší zemi. Pokud jsou namontovány díly, které po montáži vyžadují kontrolu a/nebo schválení, okamžitě odvezte vozidlo do testovací stanice a nechte si aktualizovat dokumentaci vozidla.

Po 50 km zkontrolujte a v případě potřeby dotáhněte všechny šroubové spoje. Standardní utahovací momenty v Nm pro šroubové spoje s třídou pevnosti 8.8. Pro speciální utahovací momenty se obraťte na váš odborný servis!

Vezměte prosím na vědomí, že montáž brašen, ochranných rámů, spouštěcích sad stupaček (jezdec a spolujezdec), zvětšovací deska stojanu, přední spoilery a kryty motoru mohou omezit úhel náklonu motocyklu!

Pokud jsou prováděny úpravy na kapotáži, představci, řídítkách, částech kapotáže atd., ujistěte se, že elektrické vedení, brzdová vedení, lanka plynu a spojky jsou správně namontována. Zkontrolujte vůli, obě strany s úplným zámkem řízení.

Při práci na elektrice vždy odpojte baterii!

Doporučujeme nařezat ochrannou fólii na požadovanou velikost a aplikovat ji na místa nárazu, která by mohla být odštípnuta kamínky.

Práce na brzdovém systému a zavěšení by měla vždy provádět odborná dílna.

Maximální zatížení nosičů zavazadel je 5 kg! Nosiče zavazadel ZegaProTC je 10 kg!

Pokud je použito jiné originální příslušenství nebo aftermarket příslušenství, zajistěte vůli, montáž a nepřicházíte do kontaktu s jinými díly!

Před montáží naneste na šrouby z nerezové oceli konvenční mazivo.

Montážní pokyny ve formátu PDF lze také stáhnout z Touratech webprodejna.

Montážní pokyny

Montážní pokyny
Montážní pokyny

Montážní pokyny
Montážní pokyny
Montážní pokyny
Montážní pokyny
Montážní pokyny
Montážní pokyny

logo

Dokumenty / zdroje

TOURATECH 01-421-6831-0 Zega Evo zavazadlový systém [pdf] Návod k použití
01-421-6831-0, Zega Evo zavazadlový systém, 01-421-6831-0 Zega Evo zavazadlový systém

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *