Logo TOORUN

Bluetooth headset TOORUN M26 s potlačením hluku

TOORUN-M26-Bluetooth-Headset-s-Noise-Canceling-Product

Seznámení s produktem

TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-1

mítinky Connect

 • Zapnutí: StisknoutTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-23 sekundy a modré světlo bliká.
 • Vypnout: StisknoutTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2 5 sekund a červené světlo bliká.
 • Párování: Při prvním použití se automaticky spusťte do režimu párování. Neprvní použití, stiskněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2 8 sekund, červená a modrá kontrolka střídavě blikají, pak je čas na spárování.
 • Připojit k telefonu: Zapněte Bluetooth v telefonu a vyhledejte nová zařízení Bluetooth, vyberte náhlavní soupravu, kterou chcete připojit.
  TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-3

Hlavní funkce

TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-4

 • Přijměte hovor
  klikněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2.
 • Odmítněte hovor
  StisknoutTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-23 sekund.
 • Znovu vytočte poslední volbu
  DvojklikTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2.
 • Přepínání režimu hovoru mezi telefonem a náhlavní soupravou
  StisknoutTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2 3 sekundy během rozhovoru.  

Přehrávání hudby

TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-5

 • Play / Pause
  klikněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2.
 • Sledovat ovládání
  Předchozí skladba StiskněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-6 3 sekundy. Další skladba StiskněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-7 3 sekund.
 • Zvýšit hlasitost
  klikněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-6.
 • Snížit hlasitost
  klikněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-7.

Přepínání mezi hovory

TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-4

DvojklikTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2 ponechá aktuální hovor a přejde na nový hovor. Opětovným dvojitým kliknutím přepnete zpět.

Připojte dva telefony

 1. Spárujte s prvním mobilním telefonem a poté vypněte náhlavní soupravu BlueTooth a Bluetooth prvního mobilního telefonu.
 2. Znovu zapněte sluchátka a spárujte je s druhým mobilním telefonem jako obvykle.
 3. Znovu zapněte Bluetooth prvního mobilního telefonu, nyní se headset spojí se dvěma telefony současně.
  TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-8

Nabít

Před použitím se ujistěte, že je plně nabitý. Plně nabijte, když se červené světlo změní na modré. Když se kontrolka rozsvítí červeně, znamená to, že je baterie vybitá a budete mít hlasovou výzvu.
Zobrazení stavu baterie IOS. 

TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-9

Obnovit výchozí hodnoty

Ve stavu zapnuto stiskněteTOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-2 a TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-7 současně, dokud nezablikají červené a modré světlo.

TOORUN-M26-Bluetooth-sluchátka-s-tlumením hluku-obr-10

výstraha

 1. Sluchátka z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte, jinak může dojít k požáru nebo úplnému poškození produktu.
 2. Neumisťujte výrobek do prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou (pod 0 ℃ nebo nad 45 ℃) teplotou.
 3. Když světlo bliká, držte jej mimo oči dětí nebo zvířat.
 4. Nepoužívejte výrobek, když je bouřka, jinak může být výrobek abnormální a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
 5. Neotírejte výrobek olejem nebo jinou těkavou kapalinou.
 6. Prosím, nenoste tento výrobek ke koupání nebo sprchování, nenamáčejte výrobek.

POZNÁMKA
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Nejčastější dotazy

Dostávám hodnotu 32 % na dřevo, které mi leží na půdě dva roky. Vím, že je sucho, ale proč je údaj na měřiči tak vysoký?

Dřevo mohlo absorbovat vlhkost ze vzduchu ve vašem podkroví. To může způsobit, že dřevo bude vypadat vlhké, i když je suché. Pokud vás znepokojuje vlhkost vašeho dřeva, měli byste použít jinou metodu k určení, zda je dostatečně suché pro použití. NapřampMůžete použít vlhkoměr, který měří obsah vlhkosti dřeva pomocí sondy zasunuté do dřeva (viz „Vlhkoměry pro dřevo“ na straně 2).

Jak funguje Bluetooth handsfree?

Gadget Bluetooth® se připojuje k vašemu mobilnímu telefonu, smartphonu nebo počítači pomocí rádiových vln, nikoli pomocí drátů nebo kabelů. Miliony zboží, které denně používáme, využívají standard technologie bezdrátové komunikace krátkého dosahu Bluetooth, včetně náhlavních souprav, chytrých telefonů, notebooků a přenosných reproduktorů.

Co se stane, když budete neustále používat sluchátka Bluetooth?

Neionizující záření je produkováno na nízké úrovni zařízeními Bluetooth. Lidé nejsou poškozeni mírnými dávkami tohoto druhu ozáření. Rutinní vystavení neionizujícímu záření je „obvykle považováno za neškodné pro lidi“, tvrdí Food and Drug Administration (FDA).

Může Bluetooth handsfree přehrávat hudbu?

Přehrávání médií v systému Android nebude odesílat zvuk do připojeného zařízení Bluetooth pomocí Hands-Free Profile protože tento Profile se běžně používá k telefonování z vašeho telefonu.

Kolik hodin můžeme používat sluchátka Bluetooth?

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje používat sluchátka Bluetooth pouze jednu hodinu denně.

Jak dlouho vydrží sluchátka Bluetooth?

Skutečná bezdrátová sluchátka mají obvykle výdrž baterie 3 hodiny nebo méně, než jim dojde šťáva. V této situaci se hodí nabíječky. Dobré nabíjecí pouzdro dokáže prodloužit dobu poslechu vašich sluchátek o minimálně 5 až 6 hodin.

Jsou Bluetooth sluchátka vodotěsná?

Ne, produkt je certifikován tak, aby přežil ponoření do sladké vody po dobu 30 minut v hloubce 1 metru podle standardu IPX7. Signály Bluetooth však nemohou procházet vodou, což znemožňuje volat nebo přijímat hovory pod vodou a streamovat hudbu.

Můžete poslouchat hudbu s Bluetooth sluchátky?

I když váš telefon ještě tuto funkci nemá, stále můžete naladit a poslouchat rádio pomocí náhlavních souprav Bluetooth.

Co je Bluetooth hands-free audio?

Bluetooth je bezdrátová technologie, která umožňuje komunikaci mezi dvěma kompatibilními zařízeními. Mobilní telefon můžete používat „hands-free“ v autě, což znamená, že jej nemusíte držet při používání funkcí, jako je adresář nebo telefonování či přijímání hovorů.

Jsou Bluetooth sluchátka pro spánek bezpečná?

Phyllis Zee, vedoucí spánkové medicíny na Feinberg School of Medicine Northwestern University, se domnívá, že ačkoli účinky spánku při používání sluchátek nebyly dostatečně prozkoumány, jsou obvykle považovány za bezpečné.

Potřebují sluchátka Bluetooth baterie?

Bluetooth sluchátka obsahují dobíjecí baterii, která je přímo v nich zabudována. Velké baterie, které lze nabíjet přes USB připojení, jsou vestavěny do přesušních Bluetooth sluchátek. Výdrž baterie by měla být mezi 20 a 30 hodinami; JBL Everest, napřample, poskytuje 25hodinovou záruku životnosti baterie.

Lze vyměnit baterii sluchátek Bluetooth?

V náhlavních soupravách Bluetooth nejsou baterie obvykle vyměnitelné; to však závisí na konkrétní náhlavní soupravě, kterou používáte.

Video

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *