Návod k použití ultrazvukového zvlhčovače teplé a studené mlhy HOMEDICS Total Comfort Deluxe

Získejte pokyny pro Ultrazvukový zvlhčovač Total Comfort Deluxe, včetně modelu Warm and Cool Mist UHE-WM130. Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny a zaregistrujte svůj produkt pro 2letou omezenou záruku na Homedics.com/register.

Ultrazvukový zvlhčovač HOMEDICS UHE-WM130 Total Comfort Deluxe Pokyny pro teplou a studenou mlhu

Naučte se bezpečně používat Ultrazvukový zvlhčovač Homedics UHE-WM130 Total Comfort Deluxe s teplou a chladnou mlhou. Dodržujte tato důležitá bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, popálenin a zranění osob. Před použitím si vždy přečtěte návod a používejte pouze k určenému účelu.