Návod k použití solárního závěsného světla SUNFORCE

Gratulujeme k nákupu produktů Sunforce. Tento produkt je navržen podle nejvyšších technických specifikací a norem. Zaručí roky bezúdržbového používání. Před instalací si prosím důkladně přečtěte tyto pokyny a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud si kdykoli nebudete vědět rady s tímto produktem nebo budete potřebovat další pomoc…