Výkon ATOLL ELECTRONIQUE MA100 Amplifier Uživatelská příručka

Výkon ATOLL ELECTRONIQUE MA100 Amplifier INSTRUCTIONS CAUTION Do not make any connections when your device is powered on. Put your power amplifier in a dry and well-ventilated place, far from a source of heat. Do not put anything on your power amplifier. Avoid any short-cut. Strictly respect polarity + & and switch left & right. …

Výkon ATOLL ELECTRONIQUE AM400 Amplifier Uživatelská příručka

ELECTRONIQUE AM400 Power Amplifier Owner’s Manual 1) Right speaker output. 7) Left Analog input. 2) Left speaker output. 8) Input type elector: – Line: button pushed off. – XLR: button pushed on. 3) ON/OFF switch and general plugin (with protection fuse). 9) Left XLR input. 4) Right Analog output. 10) Right XLR input. 5) Left …

ButtKicker BKA-PRO Power Amplifier Uživatelská příručka

ButtKicker BKA-PRO Power Amplifier Omezená záruka Your ButtKicker Power Amplifier BKA-PRO is warranted against failure for 1 YEAR unless otherwise stated. The Guitammer Company will service and supply all parts at no charge to the customer providing the unit is under warranty. Shipping costs are the responsibility of the customer. THE GUITAMMER COMPANY DOES NOT …

ButtKicker BKA-PLUS Power Amplifier Uživatelská příručka

Pociťte, co jste postrádali….. Návod k obsluze Sériové číslo: Poznamenejte si sériové číslo ze zadního panelu vašeho amplifier for reference. www.thebuttkicker.corn IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth. …

ButtKicher BKA-130-C Power Amplifier Uživatelská příručka

ButtKicher BKA-130-C Power Amplifier DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Pečlivě dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem varováním. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Čistý amppouzdro filtru pouze s mírně damp cloth. Do not block any of the ventilation openings. Install in …

Napájení XIEGU XPA125 Amplifier Uživatelská příručka

Napájení XIEGU XPA125 AmpNávod k obsluze čističky Důležité upozornění Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte náš návod k obsluze a uschovejte jej, abyste jej neztratili. Vlastnosti Oba výkon amplifikací, ale také s funkcí ladění antény Maximální výstupní výkon může dosáhnout 125W Funkce automatického ladění The ampomezený frekvenční rozsah 0.5M – …

artsound PRH-4240 Výkon Amplifier Uživatelská příručka

artsound PRH-4240 Výkon Ampliifier Bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte pokyny v této části. Ujistěte se, že dodržujete pokyny v této příručce, protože obsahuje konvence bezpečnostních symbolů a zpráv, které jsou považovány za velmi důležitá opatření. Doporučujeme vám také uschovat tento návod k použití pro budoucí použití. Varování…

Napájení itC SFB240 Amplifier Uživatelská příručka

Napájení itC SFB240 Amplifier User  SAFETY PRECAUTIONS Be sure to read the instructions in this section carefully before use. Make sure to observe the instructions in this manual as the conventions of safety symbols and messages regarded as very important precautions are included. We also recommend you keep this instruction manual handy for future reference. …

CHORD ULTIMA Power Ampživější návod k použití

CHORD ULTIMA Power Amplifier Úvod ULTIMA je základním kamenem společnosti Chord Electronics amplifikace, která je naší konečnou referencí amplifikace – poražena nikým. Před operací důrazně doporučujeme, abyste si důkladně přečetli tuto uživatelskou příručku a uschovali ji na bezpečném místě spolu s původní účtenkou pro případ, že byste potřebovali pomoc…

ButtKicker BKA300-P Power Ampživější návod k použití

ButtKicker BKA300-P Power Amplifier Bezdrátový provoz NASTAVENÍ Zajistěte ampzvlhčovač je zapnutý, zelená LED. Ujistěte se, že je připojen síťový adaptér bezdrátového vysílače. Ujistěte se, že je anténa připojena k zadnímu panelu amplifikátor. Ujistěte se, že je bezdrátový vysílač připojen ke zdroji signálu pomocí přiloženého RCA kabelu. Zajistěte ampzvlhčovač a vysílač…