Návod k použití masážní pistole HoMedics PGM-1000-AU Pro

Před použitím si přečtěte návod k použití masážních pistolí HoMedics PGM-1000-AU a PGM-1000-AU Pro. Tento dokument obsahuje důležitá bezpečnostní opatření a informace o záruce. Během používání udržujte všechny vlasy, oblečení a šperky mimo pohyblivé části. Těhotné ženy, diabetičky a osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím poradit s lékařem. Nedoporučuje se osobám se smyslovými nedostatky.