Uživatelská příručka pro elektrické kolo JETSON

Uživatelská příručka k elektrickému kolu JETSON Bezpečnostní upozornění Před použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní upozornění a ujistěte se, že rozumíte a přijímáte všechny bezpečnostní pokyny. Uživatel bude odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Před každým cyklem provozu musí provozovatel provést …