Návod k použití odvlhčovače hOmeLabs

Odvlhčovač s hodnocením ENERGY STAR 22, 35 a 50 pint* Modely s kapacitou HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Děkujeme vám za zakoupení našeho kvalitního spotřebiče. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte celý tento návod k použití. Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití tohoto produktu, zavolejte prosím na číslo 1-800-898-3002. …

homelabs Commercial Ice Machine Uživatelská příručka

Homelabs Commercial Ice Machine PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Aby se předešlo jakémukoli vnitřnímu poškození, je velmi důležité udržovat chladicí jednotky (jako je tato) po celou dobu jejich cesty ve svislé poloze. Před zapojením jej nechejte stát ve svislé poloze a mimo krabici po dobu 24 HODIN. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání domácího komerčního výrobníku ledu (zařízení), základního…

Uživatelská příručka k dávkovači vody homelabs

Homelabs Water Dispenser PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Aby se předešlo jakémukoli vnitřnímu poškození, je velmi důležité udržovat chladicí jednotky (jako je tato) po celou dobu jejich cesty ve svislé poloze. Před zapojením jej nechte stát ve svislé poloze a mimo krabici po dobu 24 HODIN. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Aby se snížilo riziko zranění a škod na majetku,…