ALORAIR HEPA Pro 970 Návod k obsluze čističky vzduchu

PureAiro HEPA Pro 970 Manuál majitele PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY AlorAir Solutions INC. Add: 2048 E. Francis St Ontario CA91761 Tel: 888-990-7469 E-mail: [chráněno e-mailem] VAROVÁNÍ! Vezměte prosím na vědomí, že PureAiro HEPA Pro 970 by měl být používán pouze s díly schválenými společností AlorAir. Použití neautorizovaných dílů nebo úprav stroje může mít za následek ...