Jetson JBOLT-BLK Bolt skládací elektrická jízda v uživatelské příručce

Jetson JBOLT-BLK Bolt Skládací elektrický pojezd Bezpečnostní varování Před použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní varování a ujistěte se, že rozumíte a přijímáte všechny bezpečnostní pokyny. Uživatel bude odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Před každým cyklem provozu musí provozovatel provést…