Návod k použití natahovací podložky HoMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression

Uživatelská příručka pro vzduchovou kompresní natahovací podložku HoMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání podložky, včetně opatření k zabránění úrazu elektrickým proudem, popáleninám a zranění. Manuál také doporučuje uživatelům používat podložku pouze k určenému účelu a nepoužívat nástavce, které nedoporučuje HoMedics. Je důležité, aby si uživatelé před použitím přečetli všechny pokyny a udržovali vzduchové otvory bez vláken a vlasů. Tento výrobek není určen pro lékařské použití.