Návod k použití natahovací podložky HoMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression

HoMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Rohože DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ JE VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. NEBEZPEČÍ – PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Vždy odpojte tento spotřebič z elektrické zásuvky bezprostředně po použití a před čištěním. NIKDY nepoužívejte špendlíky nebo jiné…