PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Uživatelská příručka

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Plně duplexní 2.4 GHz vysílač-vzdálený uživatelská příručka Zapnutí/vypnutí Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud ZELENÁ LED nezačne blikat nebo se rozsvítí. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud ČERVENÁ LED nezačne blikat. Párování (režim registrace) Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete napájení náhlavní soupravy…