JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Uživatelská příručka

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pro všechny produkty: Přečtěte si tyto pokyny. Uschovejte si tyto pokyny. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny. Čistěte pouze suchým hadříkem. Neblokujte žádné ventilační otvory. Nainstalujte toto zařízení v souladu s pokyny výrobce. Neinstalujte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou…