lowes 49300325 5 Light Luster User Manual

nízké 49300325 5 Světelný lustr NADVIEW Hardware (Díly nejsou v měřítku) TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PROSÍM, PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Než se pokusíte sestavit, provozovat nebo instalovat produkt, přečtěte si prosím celý tento návod a pochopte jej. Vypněte elektřinu na hlavní pojistkové skříni (nebo na skříni jističe)…