anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Návod k použití

anko 43190454 Bluetooth rozsvícený party reproduktor Přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Důležitá upozornění Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy. Minimální vzdálenosti 100 cm kolem zařízení pro dostatečnou…