SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control logo

SUNFORCE 1600334 solární řetězová světla s dálkovým ovládáním

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control pro

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 1

DŮLEŽITÉ, UCHOVÁVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ

VAROVÁNÍ: 
Před zavěšením žárovek se ujistěte, že neleží na horkém povrchu nebo kde by se mohly poškodit. Pokud nabíjíte baterie bez připevnění žárovek, uchovávejte žárovky v maloobchodní krabici nebo je bezpečně uložte uvnitř, abyste předešli možnému poškození.

UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 •  Vaše solární řetězová světla nejsou hračka. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.
 •  Vaše solární řetězová světla a solární panel jsou plně odolné vůči povětrnostním vlivům.
 •  Solární panel musí být namontován venku, aby se maximalizovalo sluneční záření.
 •  Před instalací rozmístěte všechny součásti a porovnejte je se seznamem dílů v tomto návodu.
 •  Nikdy se nedívejte přímo do solárních světel.
 •  Na solární řetězová světla nezavěšujte žádné jiné předměty.
 •  Nepřestřihujte drát ani neprovádějte žádné změny zapojení solárních řetězových světel.

UPOZORNĚNÍ: POKYNY K BATERIÍM 

 •  Používejte pouze dobíjecí baterie.
 •  Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use: for this
 •  Před instalací baterie očistěte kontakty baterie a také kontakty zařízení.
 •  Zajistěte správnou instalaci baterií s ohledem na polaritu (+ a -).
 •  Vyjměte baterie ze zařízení, které nebudete delší dobu používat.
 •  Remove any defective or ‘ dead’ batteries immediately and replace.

Fo r recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local ph one directory for local recycling centers and/or follow local government regulations. Fo r more information on battery housing and location, refer to Step 7 on page 4.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Vintage looking Edison LED light
 • Integrované montážní smyčky
 •  Solární nabíjení baterie
 •  Dálkové ovládání je součástí dodávky
 • Celková délka kabelu 10.67 m / 35 stop
 • LED výměnné žárovky 3V, 0.3W
 1.  Solární řetězová světla se dodávají s předinstalovanými bateriemi. Před zahájením jakékoli instalace otestujte osvětlení žárovek.SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 2
  1. Připojte solární panel ke konektoru na řetězových světlech.
  2. Turn the solar panel over so the glass solar collector is facing down on a flat surface. It is best to use a cloth for this to prevent scratching the solar glass. No light should be detected on the solar glass.
  3. Vyberte ON na zadní straně solárního panelu.
  4. The bulbs should now illuminate. Once the bulbs are all illuminated, turn the switch to OFF and continue with the installation.
 2.  Ensure your solar panel is placed so that its exposure to sunlight is optimized. Be aware of objects such as trees or property overhangs that may impede the panel’ s ability to generate a charge.SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 3
 3.  Před použitím solárních řetězových světel potřebuje solární panel sluneční světlo po dobu tří dnů. Toto počáteční nabíjení by mělo být provedeno bez připojených řetězových světel nebo se solárním panelem v poloze OFF. Po třetím dni budou vaše přiložené baterie plně nabité.

Poznámka:The solar panel should be mounted in a place where the ON/OFF switch is easily accessible.

MONTÁŽ SOLÁRNÍHO PANELU: SOLÁRNÍ PANEL MÁ DVĚ MOŽNOSTI MONTÁŽE 

MONTÁŽNÍ DRŽÁK

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 4

 1.  V případě potřeby použijte dvě hmoždinky (H) spolu se dvěma velkými šrouby (G). Nainstalujte šrouby pomocí dvou vnějších otvorů montážního držáku, abyste držák připevnili ke zvolenému povrchu.
 2. Vložte montážní základnu (D) na zadní stranu solárního panelu (B). K utažení spoje použijte přiložený malý šroub (F).
 3. Zasuňte solární panel dolů na montážní držák (E), dokud neucítíte a neuslyšíte, že spojení zapadlo na místo.
 4. Nastavte solární panel do požadovaného úhlu pro optimalizaci slunečního záření.
 5. The angle of the solar panel can be adjusted to maximize sun exposure by loosening, adjusting on the solar panel’s protruding arm.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 5SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 6

Poznámka: To disconnect the solar panel from the mounting bracket, press down on the release tab on the bottom of the mounting bracket. With the tab firmly pressed, slide the solar panel upwards and free of the bracket. Some force may be required to remove the panel from the bracket.

GROUND KŮL
To utilize the ground stake (C), connect the two parts of the stake together. The grooved section then fits into the protruding arm of the solar panel. The stake can then be used to mount the panel into the ground.

INSTALACE SOLÁRNÍHO SVĚTLA

Solární řetězová světla mají řadu možných způsobů montáže. Následují exampněkolik nejběžnějších způsobů:

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 7

 

 1. Dočasná montáž: Pomocí standardních S háčků (nejsou součástí dodávky) nebo šroubovacích háčků (nejsou součástí dodávky) lze solární řetězová světla namontovat pomocí integrovaných montážních smyček.
 2. Permanent mounting: Using cable tie wraps or ‘ zip ties’ (not included) or using nails or screws into a surface, the solar string lights can be mounted more permanently.
 3. Instalace naváděcího drátu: Pomocí háčků ve tvaru S (nejsou součástí dodávky) připevněte řetězová světla k předem nainstalovanému naváděcímu drátu (není součástí dodávky).
 4. Strukturální instalace: Chcete-li vytvořit efekt závěsu pro solární řetězová světla, připojte první žárovku ke konstrukci a poté namontujte pouze každou 3-4 žárovku, abyste vytvořili požadovaný efekt. Dokončete efekt montáží poslední žárovky na konstrukci.
 5. Posledním krokem instalace je připojení solárního panelu k řetězovým svítidlům. Jednoduše zasuňte zástrčku umístěnou za poslední žárovkou do drátu vycházejícího ze solárního panelu. Utáhněte zátku našroubováním těsnění přes spojovací bod.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 8

Poznámka: The solar string lights will illuminate for 4-5 hours depending on the charge level of the batteries.

PROVOZ

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 9

After an initial 3 day charge in the OFF position the solar string lights are ready to use. Pull out the included plastic tab to activate the remote control’s solar panel is in the ON position the bulbs should illuminate. Simply press the button on the remote control to turn the bulbs off. Likewise when the bulbs are off press the button on the remote control to illuminate the bulbs. It is advisable to leave the solar panel in the ON position for regular usage. Turning the solar panel to the OFF position disengages the remote control and can be used when storing or for long periods of intended inactivity.

POZNÁMKA: Using the solar string light during daylight hours will have a negative effect on  he length of time the lights will illuminate in the evening. When not required always use the remote control to turn the bulbs off to help conserve the battery charge.

VÝMĚNA BATERIE

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 10

The solar string light’s batteries (I) are installed on the rear of the solar panel. Always open the battery compartment with the ON/OFF switch in the OFF position. Unscrew the back of the battery compartment and remove the backing piece. Inside you will see the batteries. When replacing the batteries, observe the correct polarity and match the battery specifications with the batteries you have removed.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 11

HOW TO REPLACE THE BULB

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 12

Only use 3V, 0.3W LED bulbs. For more information on replacement bulbs, contact Sunforce Products Inc. at [chráněno e-mailem] nebo volejte 1-888-478-6435.

TOTO ZAŘÍZENÍ ODPOVÍDA ČÁSTI 15 PRAVIDEL FCC. 

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit vaše oprávnění provozovat toto zařízení.

Prohlášení ISED
English: This device complies with Industry Canada license‐ exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat rušení a
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES‐ 3 (B)/NMB‐ 3(B)

Tento rádiový vysílač (číslo certifikace ISED: 26663-101015) byl schválen společností Industry Canada pro provoz s uvedenými typy antén s uvedeným maximálním přípustným ziskem. Typy antén, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, mající zesílení větší než maximální zesílení uvedené pro daný typ, jsou s tímto zařízením přísně zakázány.

PÉČE A ÚDRŽBA

 •  Ensure the solar panel remains in a position that optimizes exposure to the sun, especially during the winter months.
 •  Solární panel by měl být vyčištěn reklamouamp cotton cloth on a regular basis. This will ensure optimal performance and battery charging.
 •  Utilize the same technique to clean the light bulbs of the solar airing lights.
 •  Never let any abrasive material come into contact with the solar panel or bulbs.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 1.  Can the wire be extended?
 2.  Do the solar string lights require direct sun to operate?
 3.  Are the bulbs replaceable?
 4.  Why do the solar string lights appear to strobe or flash?
 5.  Can the solar string lights be used during the daytime?
 6.  What type of battery do my solar airing lights require to operate?
 7.  What type of battery does my remote control require to operate?

How long do the lights illuminate 

 1.  No, the solar string light’s wiring cannot be extended.
 2.  The solar string lights will charge in direct and indirect sunlight For optimal performance try to ensure the solar panel is orientated to maximize sun exposure.
 3.  Yes, the 0.3W I ED bulbs are replaceable. Please contact our customer service team and refer to page 10 for additional bulb replacement information.
 4.  A flashing light is generally caused by an undercharged battery. Turn the solar string lights to the “OFF” position and charge for two full days in strong sun. After these two days of charging, switch to the “ON” position and use as normal.
 5.  Yes, the bulbs can work during the daytime.
 6.  Each set of solar string lights requires the use of two rechargeable 3. 7V Li Ion batteries.
 7.  This remote control requires the use of a 3V lithium (CR2025) button cell battery.
 8.  Dependent on the charge and health of the installed batteries the light should illuminate for between 4-5 hours.

Dokumenty / zdroje

SUNFORCE 1600334 solární řetězová světla s dálkovým ovládáním [pdf] Průvodce instalací
101015, 2AX4R-101015, 2AX4R101015, 1600334, Solar String Lights with Remote Control

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.