Logo SAMSUNG

SAMSUNG T805 Tablet PC

SAMSUNG T805 Tablet PC

Bezpečnostní a výstražné informace

VAROVÁNÍ!
Main Supply: This equipment is designed to operate from a 100-240 Volt, 50/60Hz AC power supply. The use of other power sources may damage this equipment. Check that the voltage označené na typovém štítku umístěném na zadní straně napájecího adaptéru uvádí 100-240V. Výrobce NEPŘIJÍMÁ odpovědnost ani za škody či zranění způsobené připojením k nesprávné voltage.

 • Hlavní zástrčka musí být hlavním odpojovacím zařízením a musí zůstat stále funkční.
 • Nestrkejte předměty do otvorů a větracích otvorů.
 • Nevystavujte tento výrobek vlhkosti ani na něj ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami.
 • Na tento výrobek ani do jeho blízkosti nepokládejte zdroj otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
 • Neuchovávejte a nepoužívejte zařízení v prostředí, kde je teplota vyšší než 50 stupňů Celsia nebo nižší než -10 stupňů Celsia.
 • Do zařízení záměrně nenarážejte a nepokládejte na něj těžké nebo ostré předměty.
 • Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
 • Udržujte zařízení mimo dosah benzenu, ředidel a jiných chemikálií.
 • Nepokoušejte se tento výrobek opravit sami. K provádění úprav nebo oprav používejte vždy kvalifikovaný servisní zástupce.

Základní operace

zapnutí
In the shutdown state, long press “” button boots
Vypínání
In the power on state, long press the “” key 3 seconds then pop-up device options, select ” Power off ” for shut down.
Spát
the machine under normal operating conditions, Short press the power button, Into hibernation, Now, Screen will close. Short press the power button again, Be able to resume normal mode. When the time being use this MID can enable this feature when, to reduce power consumption.
Reset napájení
If there is shutdown to the tablet in the process of operation, you can turn off and restart the tablet by pressing “reset” key.
Vypršel časový limit obrazovky
If you do not contact the tablet within the set time, and do no operate by the button, the contact screen will be automatically off.
In any state, short press “” button and for activation; Then skid the lock upwards to the green of spotted which will accomplish to access to the upper interface.
Pokud je nutné deaktivovat funkci časového limitu obrazovky kontaktu, můžete nastavit volbu [Časový limit obrazovky] pod funkcí [zobrazení] na „Nikdy“.

Použití Micro SD karty

After this unit is connected with the computer, you will find two moving disks.

The first one is the built-in memory disk for this unit and the other is the disk for the Micro SD card. If no card is inserted, the second disk can not be opened. This unit supports the extension of the Micro SD card from 4GB to 64GB.

Inserting and Pulling out the Micro SD card

 • Vkládání:
  Vložte Micro SD kartu lícem nahoru (strana se slovy) a mírně zatlačte kartu do patice karty, tj. připojte jednotku. V tomto stavu můžete přehrávat obsah na kartě Micro SD.
 • Tahání:
  Mírně zatlačte na Micro SD, poskočí o část a pak ji můžete vyjmout.
 • Upozornění:
  Vkládání a vytahování provádějte při vypnutém napájení! V opačném případě to povede ke ztrátě nebo poškození files within the unit! If no card is inserted, the computer will be unable to perform read and write operation for the disk notes of the later removable disk (Micro SD card).
 • Baterie:
  V této jednotce je použita vysokokapacitní polymerová baterie.
  The duration available of the battery power depends on volume, types of playing files and operation of batteries. The tablet can be set up by the user as “user define power off time” or “display setup” to save batteries.

Nabíjení:
This unit can be recharged by USB port, using standard 5V/2A charger:

Upozornění k nabíjení:

 1. Nová baterie může být před zakoupením zařízení vybitá a nenabitá.
 2. If the device is not used for long time, it is better to charge it to full capacity every 2 or 3 months during storage.
  Power adapter is a key component of the portable tablet, which play a crucial role in keeping the portable tablet’s normal work and protecting your security when using the tablet, a long-term customer surveys and after-sales service Practice shows that the malfunction of the portable tablet in many cases were caused by using inappropriate accessories, in particular the power adapter.
  Use the substandard power adapter will shorten the life of the portable tablet by considerably, the voltage instability will seriously affected the normal work of the portable tablet and bring permanent damage on the tablet’s performance and reliability, Use the substandard power adapter will also reduce the vocal quality of the tablets, shut down the tablet when you using it, In addition, Use the substandard power adapter will cause combustion and explosion which will disserve the safety of the consumers.

Nastavení tabletu

 1. SAMSUNG T805 Tablet PC-1
 2. After charging the battery, press and hold the power button for up to 5 seconds until the pattern is displayed.
  Důležité: If the battery image is not displayed on the screen, press the power button briefly to display the image, and then press and hold the power button until the logo is displayed.
 3. Podle pokynů na obrazovce vyberte jazyk a bezdrátovou síť.
Zamkněte a odemkněte

Lock—Stiskněte vypínač.
Unlock—Press the power button to turn on the tablet, then place your finger on the lock icon and slide the icon to the unlock position

Turn off the tablet

Press and hold the power button,touch Power off, and then touch OK.
If your tablet becomes unresponsive,press and hold the power button for several seconds to turn off the tablet.

All apps—Swipe up from bottom and display a list of all apps installed.

SAMSUNG T805 Tablet PC-2

POZNÁMKA: Vzhled domovské obrazovky se může lišit.

Google
Search—Allows you to type one or more keywords to search.

The search feature varies by model and country.

with the installed search app.

Používejte gesta

SAMSUNG T805 Tablet PC-3

The following gestures can be used with your tablet:

Uspořádejte domovskou obrazovku

 • To add an app or a widget to the Home screen, touch the Apps tab or the Widgets tab, and then tap and hold an app or widget until it is added to the Home screen.
 • To remove an app or widget from the Home screen, drag it to the X at the top of the screen.

Vyměňte si tablet view

Funkce automatického otáčení umožňuje změnit nastavení tabletu view. Pro krajinu view, držte tablet vodorovně. Pro portrét view, držte tablet svisle.

POZNÁMKA: Some apps do not rotate automatically.

To change the Auto-rotate setting, swipe down from the top of the screen to display notifications, and then touch the Screen rotation icon to lock or unlock the screen rotation.

Vraťte se na domovskou obrazovku

To quickly return to the Homescreen, touch .

SAMSUNG T805 Tablet PC-4
Display apps,widgets, and notification.

 • Apps—Swipe up from bottom of home screen to see a list of all apps.
 • Widgets—Touch , and then touch the Widgets tab to see a list of all widgets.
 • Notification—Swipe down from the top of the screen to see your notifications.

Zálohujte data

Důrazně doporučujeme, abyste pravidelně zálohovali svá osobní data a média v tabletu do jiného počítače, vyhrazeného úložného zařízení nebo do cloudu pomocí jednoho z několika komerčně dostupných řešení.

Configuring the Android Operating System Settings
Tap on the “Settings” icon to configure the following three relevant Android system settings:

SAMSUNG T805 Tablet PC-5

Připojení k bezdrátové síti
The preselected item on the left hand settings menu is “Wi-Fi”. To enable wireless connections, drag the “Wi-Fi” menu item slider to the right to display “ON”. After a few seconds available wireless networks appear on the right side of the screen. Select a network to configure and connect to it.

Povolit ladění USB
This setting allows developers to debug their applications. Select “Developer options”on the left hand menu and then ensure “USB debugging” on the right is checked. Under the “Device” section on the left side menu, “USB” and then “Connect to PC” also needs to be enabled.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit vaše oprávnění provozovat toto zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Informace o RF vystavení
Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Dokumenty / zdroje

SAMSUNG T805 Tablet PC [pdf] Uživatelský manuál
T805, 2AZNOT805, T805 Tablet PC, Tablet PC

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.