Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek vyžaduje uzemněnou zásuvku se třemi hroty. Instalační technik musí před zahájením instalace provést kontrolu spojitosti uzemnění na zásuvce, aby se ujistil, že je zásuvka správně uzemněna. Pokud není řádně uzemněn nebo pokud zásuvka nesplňuje požadavky na elektrické požadavky (podle ELEKTRICKÝCH POŽADAVKŮ), měl by být k odstranění nedostatků použit kvalifikovaný elektrikář.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - spínač

POZOR: Z důvodu osobní bezpečnosti před zahájením instalace odstraňte domácí pojistku nebo otevřete jistič, aby nedošlo k vážnému nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

POZOR: Z důvodu osobní bezpečnosti musí být montážní povrch schopen unést zatížení skříně navíc k přidané hmotnosti tohoto produktu o hmotnosti 69 liber, plus další zatížení trouby až 50 liber nebo celkovou hmotnost 109 liber.

POZOR: Z důvodu osobní bezpečnosti neinstalujte tento výrobek do skříněk nakonfigurovaných jako ostrov nebo poloostrov. Mikrovlnná trouba musí být namontována NA OBOU horní skříňku a stěnu.

POZNÁMKA: Pro snadnější instalaci a osobní bezpečnost doporučujeme, aby tento produkt instalovaly dvě osoby

DŮLEŽITÉ - PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ. PRO OSOBNÍ BEZPEČNOST MUSÍ BÝT TENTO SPOTŘEBIČ SPRÁVNĚ UZEMNĚN, ABY SE ZABRÁNILO TĚŽKÉMU ČI SMRTELNÉMU ÚRAZU.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Napájecí kabel

Napájecí kabel tohoto spotřebiče je vybaven tříkolíkovou (uzemňovací) zástrčkou, která je spojena se standardní tříkolíkovou (zemnicí) zásuvkou ve zdi, aby se minimalizovala možnost úrazu elektrickým proudem z tohoto spotřebiče.

Měli byste nechat zásuvku a obvod ve zdi zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem, abyste se ujistili, že je zásuvka správně uzemněna.

Máte-li standardní nástěnnou zásuvku se dvěma kolíky, je velmi důležité nechat ji vyměnit za řádně uzemněnou zásuvku se třemi kolíky, kterou nainstaluje kvalifikovaný elektrikář.
NEPROVÁDĚJTE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ŘEZÁNÍ, DEFORMACI NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ŽÁDNÉHO Z TLAČÍ Z ENERGIE. NEPOUŽÍVEJTE S ROZŠÍŘENÍM.

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

Hodnocení produktu je 120 voltů AC, 60 Hz, 14.5 amps a 1.7 kilowattů. Tento výrobek musí být připojen k napájecímu obvodu správného voltage a frekvence. Velikost vodiče musí odpovídat požadavkům národního elektrotechnického předpisu nebo platného místního kódu pro toto kilowattové hodnocení. Napájecí kabel a zástrčka by měly být připojeny k samostatné uzemněné zásuvce samostatného odbočného obvodu s minimálně 15 A a maximálně 20 A. Zásuvková skříňka by měla být umístěna ve skříni nad mikrovlnnou troubou. Instalační krabici a napájecí obvod by měl instalovat kvalifikovaný elektrikář a odpovídat národnímu elektrickému zákoníku nebo platnému místnímu předpisu.

VÝFUK HOODU

POZNÁMKA: Tyto další dvě stránky si přečtěte pouze v případě, že plánujete odvzdušnit výfuk ven. Pokud plánujete recirkulaci vzduchu zpět do místnosti, přejděte na stranu 11.

VNĚJŠÍ VÝFUK (napřAMPPOUZE LE)

Následující tabulka obsahuje exampjedna z možných instalací potrubí.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - VNĚJŠÍ HORNÍ VÝFUK

* DŮLEŽITÉ: Pokud je použit přechodový adaptér z obdélníkového na kruhový, spodní rohy damper bude muset být oříznut, aby seděl pomocí nůžek na plech, aby byl umožněn volný pohyb dampehm.

VNĚJŠÍ ZPĚTNÝ VÝFUK (PŘAMPPOUZE LE)

Následující tabulka obsahuje exampjedna z možných instalací potrubí.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - VNĚJŠÍ ZADNÍ VÝFUK

POZNÁMKA: U zadního výfuku je třeba dbát na to, aby byl výfuk vyrovnán s prostorem mezi sloupky, nebo by měla být stěna připravena v době, kdy je konstruována, ponecháním dostatečného prostoru mezi sloupky na stěnu, aby bylo možné umístit výfuk.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete instalovat kanály, mějte na paměti, že celková délka kanálu 3 "x 10" obdélníkového nebo 6 "průměru kulatého kanálu by neměla překročit 140 ekvivalentních stop.
Venkovní ventilace vyžaduje VÝFUKOVOU KAPALINU. Přečtěte si pozorně následující.

POZNÁMKA: Je důležité, aby bylo odvětrávání instalováno nejpřímější cestou as co nejmenším počtem kolen. To zajišťuje jasné odvětrání výfukových plynů a pomáhá předcházet ucpání. Také se ujistěte, dampKoryta se volně kymácejí a nic neblokuje.

Připojení výfuku:
Výfuk kapoty byl navržen tak, aby se spojil se standardním obdélníkovým potrubím o rozměrech 3 x 10 palců.
Je-li požadováno kulaté potrubí, je nutné použít přechodový adaptér obdélníkový na kulatý. Nepoužívejte potrubí o průměru menším než 6 palců.

Maximální délka potrubí:
Pro uspokojivý pohyb vzduchu by celková délka potrubí 3 "x 10" obdélníkového nebo 6 "průměru kulatého potrubí neměla přesáhnout 140 ekvivalentních stop.

Kolena, přechody, nástěnné a střešní kryty atd., představují dodatečný odpor vůči proudění vzduchu a jsou ekvivalentní části přímého potrubí, která je delší než jejich skutečná fyzická velikost. Při výpočtu celkové délky potrubí přidejte ekvivalentní délky všech přechodů a adaptérů plus délku všech přímých úseků potrubí. Níže uvedená tabulka ukazuje, jak vypočítat celkovou ekvivalentní délku potrubí pomocí ekvivalentní délky ve stopách některých typických potrubí.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Připojení výfuku

POŠKOZENÍ - DOPRAVA / INSTALACE

 • Pokud je jednotka při přepravě poškozená, vraťte ji do obchodu, kde byla zakoupena, za účelem opravy nebo výměny.
 • Pokud je jednotka poškozena zákazníkem, odpovídá za opravu nebo výměnu zákazník.
 • Pokud je jednotka poškozena instalačním technikem (pokud je jiný než zákazník), oprava nebo výměna musí být provedena po dohodě mezi zákazníkem a instalačním technikem.

DÍLY VČETNĚ

HARDWAROVÝ BALÍČEK

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - HARDWAROVÝ PAKET

Instalační hardware najdete v balíčku s jednotkou. Zkontrolujte, zda máte všechny tyto součásti.
POZNÁMKA: Některé extra díly jsou zahrnuty.

DALŠÍ DÍLY

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - DOPLŇKOVÉ DÍLY

NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT

MONTÁŽNÍ PROSTOR

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - MONTÁŽNÍ PROSTOR

POZNÁMKY:

 • Prostor mezi skříněmi musí být 30 palců široký a bez překážek.
 • Tato mikrovlnná trouba je určena pro instalaci v rozsahu až 36 palců.
 • Pokud se chystáte odvzdušnit mikrovlnnou troubu ven, podívejte se do sekce Odsávání digestoře, kde najdete informace o přípravě odsávacího potrubí.
 • Pokud instalujete mikrovlnnou troubu pod hladké ploché skříňky, postupujte podle pokynů na šabloně horní skříňky ohledně vzdálenosti napájecího kabelu.
 • Maximální hloubka korpusu nad a vedle jednotky je 12 ″.
 • Uvedené rozměry jsou minimální požadované pro montáž mikrovlnné trouby. Místní kódy a praktické použití sporáku budou pravděpodobně vyžadovat, abyste mezi rozsah a spodní část mikrovlnné trouby uvedli více než 13.5″.

1. UMÍSTĚNÍ MONTÁŽNÍ DESKY

A. VYJMUTÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Z KARTONU / VYJMUTÍ MONTÁŽNÍ DESKY
 1. Demontujte pokyny k instalaci, výfukový adaptér, filtry, skleněný podnos a malou hardwarovou tašku. Neodstraňujte polystyren chránící přední část trouby.
 2. Sklopte zpět všechny 4 kartonové chlopně těsně ke stranám kartonu. Poté pečlivě převalte troubu a karton na horní stranu. Trouba by měla ležet v polystyrenu.

  Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Sklopte všechny 4 chlopně kartonu úplně dozadu proti kartonu

 3. Vytáhněte karton nahoru a vyjměte z trouby.
 4. Odstraňte a řádně zlikvidujte plastové sáčky.

  Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Odstraňte a řádně zlikvidujte plastové sáčky

 5. Vyšroubujte 2 šrouby z montážní desky. Tato deska bude použita jako šablona zadní stěny a pro montáž.
  POZNÁMKA: Uschovejte dva šrouby. Po odstranění montážní desky budete muset šrouby znovu zasunout na jejich původní místa.
B. HLEDÁNÍ STĚN STUDIÍ

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – NALEZENÍ STĚN

 1. Najděte hřeby pomocí jedné z následujících metod:
  A. S hledačem hřebů magnetické zařízení, které lokalizuje hřebíky. NEBO
  B. Pomocí kladiva lehce poklepávejte po montážní ploše, dokud neuslyšíte silný zvuk. To bude označovat umístění čepu.
 2. Po lokalizaci čepu (ů) vyhledejte jeho střed tak, že sondujete zeď malým hřebíkem, abyste našli okraje knoflíku. Poté umístěte značku do poloviny mezi hrany. Střed všech sousedních čepů by měl být 16 "nebo 24" od této značky.
 3. Nakreslete čáru středem čepů.
  MIKROVLNA MUSÍ BÝT PŘIPOJENA NEJMÉNĚ JEDEN STĚNOVÝ STUD.
C. URČENÍ UMÍSTĚNÍ STĚNOVÉ DESKY VE VAŠÍ SKŘÍNĚ

Umístění talíře - pod plochým dnem skříňky.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – Umístění talíře – pod plochou spodní skříňkou

Nakreslete svislou čáru na stěnu uprostřed 30″ širokého prostoru. Přilepte šablonu zadní stěny na zeď tak, aby se horní část šablony dotýkala spodní části skříně a středová čára šablony byla v souladu s čárou, kterou jste nakreslili na stěnu.

Umístění talíře - pod zapuštěnou spodní skříňkou s předním přesahem.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – Poloha talíře – pod zapuštěným dnem

Nakreslete svislou čáru na stěnu uprostřed 30″ širokého prostoru. Nakreslete druhou vodorovnou čáru na stěnu pod skříní, abyste označili, jak hluboko vnitřek předního přesahu klesá pod skříň. Přilepte šablonu zadní stěny na zeď tak, aby se horní část šablony dotýkala spodní části vodorovné čáry a středová čára šablony byla v souladu se svislou čárou.

Umístění desky – pod orámovaným dnem zapuštěné skříňky.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – Poloha talíře – pod zapuštěným rámem

Nakreslete svislou čáru na stěnu uprostřed 30″ širokého prostoru. Přilepte šablonu zadní stěny na zeď tak, aby se horní část šablony dotýkala spodní části rámu skříně a středová čára šablony byla v souladu s čárou, kterou jste nakreslili na stěnu.
Vaše skříňky mohou mít dekorativní obložení, které narušuje instalaci mikrovln. Sejměte dekorativní obložení, aby byla mikrovlnná trouba správně nainstalována a vyrovnána.

MIKROVLNA MUSÍ BÝT ÚROVEŇ.
Pomocí vodováhy se ujistěte, že spodní část skříňky je vodorovná.

D. VYROVNÁNÍ STĚNOVÉ DESKY

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – VYROVNÁNÍ DESKY NA STĚNĚ

UPOZORNĚNÍ: Noste rukavice, aby nedošlo k pořezání prstů o ostré hrany.

 1. Nakreslete vodorovnou čáru na stěnu ve spodní části „Šablony zadní stěny“.
 2. Vyvrtejte ”otvory pro přepínací šrouby na 3 místech (otvor A, otvor B, otvor C), jak je znázorněno na obrázku výše. Pokud je umístění otvoru v jedné rovině s čepem, vyvrtejte 3/16 “otvor pro šroub do dřeva. K připevnění nástěnné desky k čepu nelze použít přepínací šroub.
  POZNÁMKA: V TOMTO ČASU DESKU NEMONTUJTE.
 3. Otvory A, B a C jsou uvnitř oblasti E. Pokud žádný z těchto otvorů není zarovnaný s čepem, najděte čep v oblasti E, který je zarovnaný s kruhem otvoru v oblasti E, a pak do něj vyvrtejte 3/16″ otvor. pro vrut do dřeva. Musíte mít alespoň jeden vrut do dřeva pevně namontovaný do kolíku, aby unesl váhu mikrovlnky. Odložte montážní desku stranou.

2. TYP VĚTRÁNÍ (ZVOLTE A, B NEBO C)

Tato mikrovlnná trouba je kompatibilní s následujícími třemi typy ventilace:

 • A. Vnější horní výfuk (vertikální potrubí)
 • B. Recirkulační (bez ventilačního potrubí)
 • C. Vnější zadní výfuk (horizontální potrubí)

POZNÁMKA: Tato mikrovlnná trouba se dodává smontovaná pro vnější horní výfuk (kromě modelů bez ventilace). Výfukový adaptér je dodáván smontovaný a připevněný k horní části plnicího hrdla. Vyberte typ ventilace požadovaný pro vaši instalaci a pokračujte k této části.

A. VNĚJŠÍ VÝFUKY VERTIKÁLNÍ

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - VNĚJŠÍ HORNÍ VÝFUK

B. RECIRKULACE (NEVENTILOVANÉ BEZVODOVÉ)

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - RECIRKULAČNÍ

Důležité: Pokud nezvolíte žádný odvětrávaný výfuk, musíte nainstalovat přiložený uhlíkový filtr. Uhlíkový filtr je dodáván s jednotkou.

C. VNĚJŠÍ ZPĚTNÝ VÝFUK (HORIZONTÁLNÍ VÝFUK)

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - VNĚJŠÍ ZADNÍ VÝFUK

A. VNĚJŠÍ VÝFUKY VERTIKÁLNÍ
A1. POSTUP INSTALACE ADAPTÉRU VÝFUKU A VLASTNÍHO DAMPKONTROLA OPERACE

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – POSTUP INSTALACE PRO

 1. Zasuňte výfukový adaptér na místo, jak je znázorněno na obrázku výše.
 2. Ujistěte se, že páska zajišťující damper je odstraněn a damppřed montáží mikrovlnné trouby se snadno otáčí.

POZOR: Po instalaci mikrovlnné trouby budete muset provést úpravy, aby bylo zajištěno správné vyrovnání s odsávacím potrubím vašeho domu.

A2. NASTAVTE VÝFUKOVÝ ADAPTÉR

Po instalaci mikrovlnné trouby budete muset otevřít horní skříňku a upravit odsávací adaptér tak, abyste jej mohli připojit k domácímu potrubí.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – NASTAVTE ADAPTÉR VÝFUKU

POZNÁMKA: Po dokončení instalace musíte připojit domovní potrubí k odsávacímu adaptéru.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Musíte připojit domovní potrubí

B. RECIRKULACE (NEVENTILOVANÉ BEZVODOVÉ)
B1. PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO VENTILÁTORU PRO RECIRKULACI

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRANávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRANávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRA

B2. INSTALACE FILTRU UHLÍ

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRA

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRA

C. VNĚJŠÍ ZPĚTNÝ VÝFUK (HORIZONTÁLNÍ VÝFUK)
C1. PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO VENTILÁTORU PRO VENKOVNÍ VÝFUKY ZADNÍ

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRA PRO VNĚJŠÍ ZADNÍ VÝFUKNávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRA PRO VNĚJŠÍ ZADNÍ VÝFUKNávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - PŘIZPŮSOBENÍ MIKROVLNNÉHO FOUKÁRA PRO VNĚJŠÍ ZADNÍ VÝFUK

3. INSTALACE

INSTALACE NADVIEW

 • A. Připravte zadní stěnu (pouze pro vnější zadní výfuk / vodorovné potrubí)
 • B. Připevněte montážní desku ke stěně
 • C. Připravte skříňku výše
 • D. Namontujte mikrovlnnou troubu
 • E. Připojte potrubí (pouze pro vnější horní výfuk / vertikální potrubí)

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - INSTALACE KONECVIEW

A. PŘÍPRAVA ZADNÍ STĚNY PRO VNĚJŠÍ ZADNÍ VÝFUK

Musíte vyříznout otvor v zadní stěně pro vnější výfuk.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘÍPRAVA ZADNÍ STĚNY

 • Přečtěte si pokyny pro vnější zadní výfuk na ŠABLONĚ ZADNÍ STĚNY.
 • Na zadní stěnu nalepte ŠABLONU ZADNÍ STĚNY.
 • Vyřízněte otvor podle pokynů na ZADNÍ ŠABLONĚ.

POZOR: Pokud instalujete mikrovlnnou troubu s vertikálním potrubím nebo bez ventilace bez ventilace, nevyřezávejte otvor v zadní stěně.

B. PŘIPOJTE MONTÁŽNÍ DESKU NA STĚNU

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIPOJTE MONTÁŽNÍ DESKU

Připevněte desku ke zdi pomocí přepínacích šroubů. K připevnění desky k nástěnnému čepu je třeba použít alespoň jeden šroub do dřeva.

 1. Demontujte přepínací křídla ze šroubů.
 2. Vložte šrouby do montážní desky otvory určenými pro zasunutí do sádrokartonu a poté znovu připevněte přepínací křídla tak, aby ¾ ”šroubu vyčnívaly přes křídlo.
  Chcete-li použít přepínací šrouby:
  Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Použití přepínacích šroubů
 3. Umístěte montážní desku proti zdi, přitiskněte křídla každého přepínače k ​​sobě a poté zasuňte přepínací křídla každého přepínače do otvorů ve zdi a skrz ně.
  POZNÁMKA: Před utažením přepínacích šroubů a vrutu do dřeva se ujistěte, že spodní část montážní desky probíhá podél spodní horizontální linie „Šablony zadní stěny“ a že montážní deska je správně zasunuta pod skříň.
  POZOR: Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi zadní stranou montážní desky a stěnou.
 4. Utáhněte všechny šrouby. Vytáhněte desku směrem od stěny, abyste pomohli utáhnout šrouby. Utáhněte šroub.
C. POUŽIJTE NEJLEPŠÍ ŠABLONU SKŘÍNĚ K PŘÍPRAVĚ SKŘÍNĚ výše

Musíte vyvrtat otvory pro horní podpěrné šrouby a otvor dostatečně velký, aby se do něj vešel napájecí kabel.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – POUŽÍVEJTE ŠABLONU HORNÍ SKŘÍŇKY

 • Přečtěte si pokyny na NEJVYŠŠÍ ŠABLONĚ SKŘÍNĚ.
 • Nalepte jej pod horní skříňku.
 • Vyvrtejte otvory podle pokynů na ŠABLONĚ NEJLEPŠÍHO SKŘÍNĚ.

POZOR: Při vrtání otvorů ve spodní části skříně noste ochranné brýle.

D. MONTÁŽ MIKROVLNNÉ TROUBY

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - MONTÁŽ MIKROVLNNÉ TROUBY

PRO SNADNĚJŠÍ INSTALACI A OSOBNÍ BEZPEČNOST DOPORUČUJEME, ABY TUTO MIKROVLNNOU TROUBU INSTALUJÍ DVĚ LIDÉ.

Důležité: Během instalace nedržte rukojeť ani ji nepoužívejte k podpírání mikrovlnné trouby.

POZNÁMKA: Pokud je vaše skříň kovová, použijte nylonovou průchodku v otvoru napájecího kabelu, abyste zabránili proříznutí kabelu.

POZNÁMKA: Při montáži této jednotky pod jakoukoli skříňku se zapuštěným spodním nebo předním přesahem jsou nutné plnicí bloky. (Viz strana 9.)

Důležité: Záruka se nevztahuje na poškození skříně způsobené nadměrně utaženými šrouby, pokud nepoužíváte plnicí bloky.

POZNÁMKA: Při montáži mikrovlnné trouby provlékněte napájecí kabel otvorem ve spodní části horní skříňky. Ve všech krocích jej udržujte těsně uzavřený. 1. Šňůru nepřiskřípněte ani nezvedejte troubu taháním za šňůru.

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Při montáži mikrovlnné troubyNávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Při montáži mikrovlnné troubyNávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - Při montáži mikrovlnné trouby

E. PŘIPOJTE VEDENÍ K VNĚJŠÍMU VÝFUKU

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘIPOJTE VZDUCHU

 1. Prodlužte domovní potrubí a připojte se k výfukovému adaptéru.
 2. Utěsněte spoje výfukového potrubí pomocí lepicí pásky.

4. PŘED POUŽITÍM MIKROVLNY

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘED POUŽITÍM MIKROVLNNÉ TROUBYNávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘED POUŽITÍM MIKROVLNNÉ TROUBYNávod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS – PŘED POUŽITÍM MIKROVLNNÉ TROUBY

Logo SAMSUNG

Návod k použití mikrovlnné trouby řady SAMSUNG ME21R7051SS - QR Code

DE68-04577A-01

Dokumenty / zdroje

Mikrovlnná trouba řady SAMSUNG ME21R7051SS [pdf] Návod k použití
ME21R7051SS, Mikrovlnná trouba, Řada ME21R7051SS Mikrovlnná trouba, Mikrovlnná trouba

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.