Dokument

RADAR-LOGO

RADAR Systems Zond Aero 500 Pozemní penetrační radar

OBECNÝ POPIS

Pozemní penetrační radar Zond Aero 500 (GPR) v provozuschopném stavu se skládá ze dvou částí: Řídicí jednotka s vestavěnou baterií 11.1 V 8.7 A*h, integrovaná s anténou 500 A, a počítač kompatibilní s notebookem pod Windows 7/8/ 10 a software Prism2 nebo jakýkoli jiný samostatný TCI/IP logger (dále jen logger). Záznamník je připojen k řídicí jednotce pomocí kříženého ethernetového kabelu (obr. 2). Anténa a řídící jednotka jsou zasazeny do plastového pouzdra se dvěma kluzáky (dále jen pouzdro odolné proti nárazům) dle obr. 2. Stručný popis dílů Zond Aero 500 GPR je uveden níže.

Logger. Pro provoz Zond Aero 10 GPR je vhodné jakékoli výpočetní zařízení s Ethernet LAN kartou 100/500BaseT. Pro výměnu dat mezi loggerem a řídicí jednotkou se používá protokol TCP/IPv4. Před připojením záznamníku k řídicí jednotce je tedy nutné nastavit IP adresu záznamníku na 192.168.0.2 (pokud je tato adresa obsazená nebo nedostupná, můžete použít jakoukoli adresu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254, kromě 192.168.0.10 a 192.168.0.100. Před změnou IP adresy se prosím poraďte se správcem sítě). Nastavte masku podsítě na 255.255.255.0. Záznamník plní následující funkce: řídí provozní režimy GPR a přijímá, ukládá, zpracovává a zobrazuje data.

Baterie. Zond Aero 500 GPR je vybaven Li-Ion baterií 11.1 V 8.7 A*h, která je vestavěna do nárazuvzdorného pouzdra. Stav baterie (objtage a procentatage stavu baterie) je přenášena protokolem TCP/IP během sběru dat a je zobrazována softwarem záznamníku v režimu sběru dat. Nabíjení vestavěné baterie je možné pomocí nabíječky Mascot 2541, která je součástí sady.

Řídicí jednotka a anténa. Generál view Řídicí jednotky je znázorněno na obr. 1. Je namontována na horní straně antény 500A a má dva výstupní kabely – Ethernet kabel pro připojení Ethernet a napájecí kabel pro napájení z baterie nárazuvzdorného pouzdra nebo jiného externího 12V zdroje.

Průzkumné kolo (volitelné). Zond Aero 500 GPR je schopen podporovat určování polohy pomocí externího průzkumného kola s pomocí softwaru Prism2 (zatímco GPR je namontován pouze v nárazuvzdorném pouzdře). Pro měření vzdálenosti a směru se používá rozhraní AB otočného kodéru. Na řídicí jednotce je 4kolíkový konektor průzkumného kolečka, který by měl být připojen správným kabelem z nárazuvzdorného pouzdra-ovládací panel, jak je znázorněno na obr. 3. Měřické kolečko se montuje na rybinovou konzolu a připojuje se k externímu vodotěsnému konektoru jako zobrazeno na obr. 4. Anténa. Zond Aero 500 GPR obsahuje stíněný vzduchem spouštěný vysokofrekvenční anténní systém s centrální frekvencí 500 MHz.

PŘÍPRAVA GPR K PROVOZU

 • Připojte ethernetový komunikační kabel řídicí jednotky ke konektoru LAN loggeru, jak je znázorněno na obr. 1.
 • Připojte napájecí kabel k příslušnému konektoru na kabelovém svazku vycházejícím z ovládacího panelu pouzdra odolného proti nárazům.
 • Připojte kabel průzkumného kola vycházející z nárazuvzdorného pouzdra a ovládacího panelu k řídicí jednotce.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-1RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-2

První běh Zond Aero 500 GPR

 1.  Umístěte Zond Aero 500 GPR do pracovní polohy, jak je znázorněno na obr. 2 a proveďte všechna potřebná připojení.
 2.  Zapněte GPR pomocí vypínače ON/OFF na ovládacím panelu nárazuvzdorného pouzdra. Měla by se rozsvítit červená dioda.
 3.  Zapněte záznamník. Pokud používáte počítač kompatibilní s PC (dále jen počítač) pod Windows 7/8/10, musíte nainstalovat softwarový balíček Prism2 pomocí flash USB disku dodaného se sadou. Proces instalace je popsán v uživatelské příručce softwaru Prism2. Jakmile je instalace dokončena, musíte provést akce popsané v uživatelské příručce Prism2 (odstavce 5.1 a 5.2 „Konfigurace počítače pro připojení k řídicí jednotce Zond-12e GPR“ a odstavec 6 „Co dělat bezprostředně po instalaci“).
 4.  Spusťte software Prism2, jeho hlavní menu je na obr.5.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-7
 5.  Klepnutím na tlačítko Start vstoupíte do režimu sběru dat, jak je znázorněno na obr. 6.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-4
 6.  Vstupte do nabídky Nastavení. Jakmile je nastavení aktivováno, na obrazovce se zobrazí dialogové okno ZOND SYSTEM 12e SETUP jako na obrázku níže. Možnosti nabídky se vybírají pomocí kurzorových kláves a Enter nebo Space. Signál nemusí být při prvním spuštění vidět ve správné poloze jako na obrázku. Pro nastavení správné polohy signálu zvolte menu Pulse delay a stiskněte klávesu “A” na klávesnici pro spuštění automatického nastavení. Po dokončení nastavení zpoždění pulzu stiskněte tlačítko Enter a poté nabídku Close.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-5

Získávání dat. 

 • Vložte ethernetový kabel do drážky v nárazuvzdorné stěně pouzdra a poté jej zavřete, jak je znázorněno na obr.6. před zahájením sběru dat. Pokud je ethernetový kabel příliš krátký, je možné přidat další kabel pomocí spojky, která je součástí sady příslušenství.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-6
 • Ihned po zavření dialogového okna SETUP se aktivuje tlačítko START. Stiskněte pro zahájení sběru dat. Získaná data se zobrazí jako na obrázku níže. Stisknutím klávesy Escape nebo tlačítka STOP zastavíte sběr dat.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-4

KLIMA PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zond Aero 500 GPR lze provozovat při teplotě vzduchu od 263°K (-10°C) do 323°K (+50°C) a relativní vlhkosti až 95% při teplotě 308°K (+35°C).
 • Použitím tepelně izolačního krytu řídicí jednotky a baterie je umožněn provoz při nižších teplotách.
 • Nedoporučuje se zapínat Zond Aero 500 GPR dříve než po hodině po přechodu z negativní teploty do teplého prostředí.
 • V případě provozu Zond Aero 500 GPR v podmínkách vysoké teploty vzduchu (vyšší než +35°C) se nedoporučuje nechávat přístroj na místě, kde může být ovlivněn přímým slunečním zářením.

PŘEPRAVNÍ PRAVIDLA

Při dodržení pravidel balení přístroje dle návodu k obsluze je povolena jeho přeprava v měkkém a pevném obalu železniční, silniční a leteckou dopravou bez omezení vzdálenosti.

ZÁRUKY

Radar Systems Inc. garantuje bezplatnou opravu jakýchkoli součástí Zond Aero 500 GPR a odstranění jakýchkoli závad po dobu jednoho roku od data nákupu pod podmínkou doručení vadných součástí na adresu Radar Systems, Inc. Záruka se nevztahuje na případ mechanického poškození v důsledku nesprávného použití. Ve všech ostatních případech se oprava provádí za příplatek.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

tímto potvrzuje, že vyhovuje požadavkům stanoveným ve směrnici Rady o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (99/5/EC), zařízení krátkého dosahu, sondování země a stěn Aplikace radarů, Low-voltage směrnice (73/23/EHS) a směrnice o změně (93/68/EHS). Pro hodnocení směrnic byly použity následující normy:

 1.  EN 302-066
 2.  EN 55022
 3.  EN 61000 – 4 – 2
 4.  EN 61000 – 4 – 3
 5.  EN 61000 – 4 – 4
 6.  EN 61000 – 4 – 5
 7.  EN 61000 – 4 – 6
 8.  EN 61000 – 4 – 7
 9.  EN 61000 – 4 – 8
 10.  EN 61000 – 4 – 11
 11.  EN 61000 – 6 – 3
 12.  EN 61000 – 6 – 1

Dokumenty / zdroje

RADAR Systems Zond Aero 500 Pozemní penetrační radar [pdf] Uživatelský manuál
ZONDAERO500, 2AUQQ-ZONDAERO500, 2AUQQZONDAERO500, Pozemní penetrační radar Zond Aero 500, Zond Aero 500, Pozemní penetrační radar

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.