Uživatelská příručka systému digitálního mobilního přijímače PYLE PLRVSD300
Digitální mobilní přijímač PYLE PLRVSD300

Instalace

Poznámky:
Vyberte místo montáže, kde nebude jednotka zasahovat do normální funkce řízení řidiče.

 • Před konečnou instalací jednotky dočasně připojte kabeláž a ujistěte se, že je vše správně připojeno a jednotka a systém fungují správně.
 • K zajištění správné instalace používejte pouze součásti dodané s jednotkou.
  Použití neautorizovaných dílů může způsobit poruchy.
 • Pokud instalace vyžaduje vyvrtání otvorů nebo jiné úpravy vozidla, obraťte se na svého nejbližšího prodejce.
 • Nainstalujte jednotku tak, aby nepřekážela řidiči a nemohla zranit cestující v případě nouzového zastavení.
 • Pokud úhel instalace přesahuje 30° od horizontály, jednotka nemusí poskytovat optimální výkon.
  Instalační návod
 • Vyhněte se instalaci jednotky tam, kde by byla vystavena vysoké teplotě, například přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu, ohřívači nebo tam, kde by byla vystavena prachu, nečistotám nebo nadměrným vibracím.

Din Front/Rear-Mount
This unit can be properly installed either from“Front”(conventional DIN Front-mount) or“Rear”(DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides ofthe unit chassis).
For details, refer to the following illustrated installation methods.

Otevření instalace
Tuto jednotku lze nainstalovat na libovolnou palubní desku s otvorem, jak je znázorněno níže:

INSTALLATION ATTENTIONS
 1. Tento přehrávač by měl instalovat profesionální technik.
 2. Read the instruction and operation of equipment carefully before installing.
 3. Před připojením napájení nezapomeňte připojit další vodiče.
 4. Aby se zabránilo zkratu. Zkontrolujte, zda jsou všechny obnažené vodiče izolované.
 5. Po instalaci opravte všechny vodiče.
 6. Please make connection to the player accordingly to this instruction manual.
  Wrong connection may cause damage.
 7. Tento přehrávač je vhodný pouze pro zařízení 12 V DC a ujistěte se, že vaše auto patří do tohoto druhu katodového uzemňovacího elektrického systému.
 8. Correctly connect the wires. Wrong connection will cause malfunction or damage the electrical system.

MONTÁŽ

Ikona upozornění POZOR: Do not install radio without rear cover installed. No user serviceable parts inside.
Rear cover provides protection against potential fire hazard.
Montážní návod
Montážní návod

ZAPOJENÍ ZAPOJENÍ

PŘIPOJENÍ ISO

Zapojení

Wire Insertion View
PIN NO BARVA DRÁTU POPIS
  ORANGE C RIGHT SPEAKER (+)
2 ORANŽOVÁ / ČERNÁ C RIGHT SPEAKER (-)
3

/

/

4 /

/

5 BLUE NAPÁJECÍ ANTÉNA
6 /

/

7 GRAY/ BLACK A RIGHT SPEAKER (-)
8 ŠEDÁ A RIGHT SPEAKER (+)
  Fialová / ČERNÁ B RIGHT SPEAKER (-)
10 PURPLE B RIGHT SPEAKER (+)
11 BROWN C LEFT SPEAKER (+)
12 BROWN / BLACK C LEFT SPEAKER (-)
13 /

/

14

/

/

15 RED čokolády B+
16 ČERNÝ ZEMĚ
17 BÍLÝ ČERNÝ A LEFT SPEAKER (-)
18 WHITE A LEFT SPEAKER (+)
19 ZELENÁ / ČERNÁ B LEFT SPEAKER (-)
20 ZELENÁ B LEFT SPEAKER (+)

Operace

Location of key

Location of key

 1. VOL/PWR/SEL
 2. LCD
 3. DISC SLOT
 4. SLEEP
 5. POPLACH
 6. DIM (Dimmer)
 7. SPEAKER A/B/C
 8. 1 XNUMX PAU
 9. 2 XNUMX XNUMX INT
 10. 3 PRT
 11. 4 RDM
 12. 5 DIR13.
 13. 6 DIR
 14. 4. KAPELA
 15. MODE
 16. POWER/MUTE
 17. DISP/ZPĚT
 18. Funkce tlačítka
 19. Funkce tlačítka
 20. Funkce tlačítka (vyhodit)
 21. EAR PHONE OUTPUT
 22. Jack AUX IN
 23. USB INTERFACE (charging)
 24. Tlačítko reset
 25. USB INTERFACE (music)

PROVOZ

Turn ON/OFF the unit and mute function
Stisknout Funkce tlačítka /MUTE button to turn ON the unit. When the unit is on, shortly press this button for mute on/off.
Press and hold this button to turn off the unit.

Nastavení zvuku a nastavení
Shortly press SEL button and rotate VOL knob to show below:
ZONE A->ZONE B->ZONE C.

To select one of them and press SEL to enter below items:
BAS (-7 +7)->TRE (-7-+7)->BAL (R7 L7)->EQ (POP-ROCK-CLASS-JAZZ-OFF) ->LOUD (off/on)->P-VOL(00-40)

Press and hold SEL button into the SETTING menu as below:
BEEP (off/on)->CLOCK (12/24)->CT (indep/sync)->AREA (USA/EUR)->DX (LOC)->STEREO (MONO)
In each item, rotating the VOL knob to set them.
When shows menu, press the DISP/BACK button to exit the menu.

Nastavení P_VOL
Nastavení hlasitosti při zapnutí. Pokud je hlasitost při vypnutí malá než P-VOL. Při příštím zapnutí jednotky bude hlasitost udržována na vypínací hlasitosti. Pokud je hlasitost při vypnutí větší než P-VOL. Při příštím zapnutí jednotky se hlasitost obnoví na hodnotu P-VOL.

CT (INDEP/SYNC)
CT INDEP: Hodiny fungují samostatně. Není synchronizován s časem stanice RDS.
CT SYNC: Hodiny budou synchronizovány s časem přijímané stanice RDS.
Poznámka: When the time was set by manual. The CT will back to INDEP mode automatically.

HODINY 24/12: Nastavení času na formát 24H nebo 12H.
BEEP (ON/OFF): Turn ON/OFF the beep sound.
OBLAST (USA/EUR): To choose USA or EUROPE frequency

DX/LOC (Distance/Local)
LOC: Přijímejte stanici se silným signálem pouze ve vyhledávací stanici.
DX: Přijměte stanici se silným a slabým signálem při hledání stanice.

STEREO / MONO
STEREO: Příjem stereofonního signálu FM.
MONO: Změňte FM stereo na monochromatický. Může snížit šum, když je signál slabý.

Funkce stmívače
Press DIM button to set the brightness to high/mid/low.

Prohlášení FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení splňuje limity vystavení radiaci FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

 

Dokumenty / zdroje

Digitální mobilní přijímač PYLE PLRVSD300 [pdf] Uživatelská příručka
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, Digital Mobile Receiver System, PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.