Logo PURE RESONANCE AUDIO

PUREREZONANCE AUDIO®

S6 6.5″ OUTDOOR SURFACE MOUNT SPEAKER
NÁVOD K INSTALACI A PROVOZU

PURE RESONANCE AUDIO warningUpozornění: Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.
Na škody způsobené nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

ÚVOD
POPIS

The Pure Resonance Audio S6 2-way 70V surface mount outdoor speaker is designed to provide high-end robust audio performance for indoor and outdoor commercial installations. The durable UV and weather-resistant enclosure makes this speaker an ideal solution for challenging environments. The S6 includes a 6.5″ woofer and 1″ tweeter that delivers premium full-range frequency response with a built-in 70V/100V transformer and 8 ohm bypass. This 70-volt outdoor speaker is perfect for background and foreground level music, paging, and general-purpose audio in restaurants, bars, retail stores, hotels, hospitality venues, schools, conference centers or anywhere in need of high-fidelity outdoor sound.

FUNKCE
 • Extremely weather-resistant construction for demanding outdoor conditions
 • Line input 70 Volt/100 Volt selectable tap transformer with 8 Ohm bypass
 • 92 dB sensitivity provides high output sound
 • 6.5″ basový reproduktor a 1″ výškový reproduktor
 • Water-resistant IP65 rated
 • ABS enclosure with UV protection and metal grille
 • 180-degree surface mounting bracket included for precise installation
 • Phoenix Euroblock 4-pin screw terminal connector
ÚDAJE
Výkon RMS 60 W
Frekvenční odezva 80Hz-16kHz
SPL (@ 1W/1M) 92 ± 3dB
Impedance 8 Ohms
transformátor 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W @ 70V 7.5W, 15W, 30W, 60W @ 100V 60W @ 8Ω
Woofer 6.5” Polypropylene
Tweeter 1” Silk membrane
Ochrana Voděodolný IP65
Materiál ABS enclosure, UV protection and metal grill
Namontujte 180stupňový držák pro povrchovou montáž
Rozměry (V x Š x H) 12.6 palců (320 mm) x 7.5 palců (190 mm) x 7.9 palců (201 mm)
Hmotnost 7.9 lbs (3.6 kg)
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 • Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny v této části. Zahrnuté konvence bezpečnostních symbolů a zpráv jsou považovány za velmi důležitá opatření.
 • Doporučujeme, abyste si tento návod ponechali po ruce pro budoucí použití.
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOL A ÚMLUVY O ZPRÁVÁCH

Bezpečnostní symboly a zprávy popsané níže jsou v této příručce použity, aby se zabránilo zraněním a škodám na majetku, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace. Před použitím tohoto výrobku si nejprve přečtěte tento návod a porozumějte bezpečnostním symbolům a zprávám, abyste si byli důkladně vědomi možných bezpečnostních rizik.

PURE RESONANCE AUDIO warningVAROVÁNÍ! Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by při nesprávném zacházení mohla vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

PURE RESONANCE AUDIO warningPOZOR! Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by při nesprávném zacházení mohla vést k lehkému nebo lehkému zranění osob nebo poškození majetku.

PURE RESONANCE AUDIO warning VAROVÁNÍ!
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
***TENTO VÝROBEK MUSÍ BÝT INSTALOVÁN KVALIFIKOVANÝM TECHNIKEM. K INSTALACI TOHOTO PRODUKTU JE MUSÍTE POUŽÍT DODANÝ INSTALAČNÍ HARDWARE.***

Společnost Pro Acoustics nenese odpovědnost za strukturální integritu instalace. Ujistěte se, že tento produkt instaluje kvalifikovaný technik a že technik a architekt budovy schválil zařízení a instalaci.

 1. NEBLOKUJTE žádné ventilační otvory. Při instalaci dodržujte všechny bezpečnostní normy a předpisy.
 2. NEINSTALUJTE v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, radiátory, tepelné registry, amplifikátory nebo jakékoli jiné zařízení produkující teplo.
 3. POUŽÍVEJTE hardware a příslušenství podle pokynů výrobce.
 4. Svěřte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl reproduktor jakýmkoli způsobem poškozen, nefunguje normálně nebo spadl.

* Uvnitř nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
*WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached in accordance with the installation instructions. No naked flame sources ­ such as candles ­ should be placed close to the product.
*CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s warranty.

PURE RESONANCE AUDIO warning POZOR!

 1. Když jsou reproduktory instalovány na stěnách, ujistěte se, že konstrukce stěny je spolehlivá a že jsou reproduktory pevně připevněny.
 2. Nainstalujte reproduktor na místo, které konstrukčně unese hmotnost reproduktoru a jeho montážního materiálu. V opačném případě může dojít k pádu jednotky a zranění osob.
SERVICE

Ujistěte se, že problém nesouvisí s chybou operátora nebo systémovými zařízeními, která jsou externí k této jednotce. S tímto procesem mohou pomoci informace uvedené v části pro odstraňování problémů v této příručce. Jakmile je jisté, že problém souvisí s produktem, obraťte se na svého poskytovatele záruky, jak je popsáno v záruční části této příručky.

OMEZENÁ ZÁRUKA

PRO ACOUSTICS, LLC. („PRO ACOUSTICS“) zaručuje, že tento produkt bude původnímu kupujícímu bez vad materiálu a zpracování (za podmínek stanovených níže) po následující období od data nákupu.

TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA UVEDENÉ VÝROBKY PROTI VADÁM V MATERIÁLECH NEBO PRACOVNÍM MÍSTĚ PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Záruční podmínky

Reproduktory 2 roky
Amplifiers & Electronics           1 Year
Microphones                             1 Year
Accessories                                1 Year

PRO ACOUSTICS opraví nebo vymění (dle uvážení PRO ACOUSTICS) tento výrobek nebo jakékoli vadné součásti (kromě elektroniky a amplifiers) v tomto produktu.

Váš autorizovaný prodejce PRO ACOUSTICS produkt zkontroluje, a pokud váš prodejce není vybaven k provedení opravy vašeho produktu PRO ACOUSTICS, podle svého uvážení jej vymění nebo zašle společnosti PRO ACOUSTICS k opravě. K získání záručního servisu je třeba předložit doklad o koupi ve formě dokladu o prodeji nebo přijaté faktury, který je důkazem toho, že tento produkt je v záruční době.

Tato záruka je neplatná, pokud továrně použité sériové číslo bylo změněno nebo odstraněno z tohoto produktu. Tato záruka je neplatná, pokud tento produkt nebyl zakoupen od autorizovaného prodejce PRO ACOUSTICS. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické poškození nebo poškození v důsledku nehody, vyšší moci, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, komerčního použití nebo úpravy nebo jakékoli části produktu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo instalací nebo pokusem o opravu kýmkoli jiným než PRO ACOUSTICS nebo prodejcem PRO ACOUSTICS, který je oprávněn provádět záruční práce PRO ACOUSTICS. Jakékoli neautorizované opravy ruší platnost této záruky.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky prodávané v takové podobě, v jaké jsou.

OPRAVY NEBO VÝMĚNY PODLE TÉTO ZÁRUKY JSOU VÝHRADNÍ NÁPRAVOU SPOTŘEBITELE / KUPUJÍCÍHO. PRO ACOUSTICS USA NEBUDE ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA PORUŠENÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT. OKREM ROZSAHU ZAKÁZANÉHO ZÁKONEM JE TATO ZÁRUKA VÝLUČNÁ A OKREM VŠECH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, KTERÉ VŽDY, VČETNĚ, ALE NENÍ, OMEZENY, ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO PRAKTICKÝ ÚČEL.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva. Můžete mít další práva, která se liší stát od státu.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PURE RESONANCE AUDIO®
(866) 676-7804
sales@pureresonanceaudio.com
www.PureResonanceAudio.com

Dokumenty / zdroje

PURE RESONANCE AUDIO S6 6.5palcový venkovní reproduktor pro povrchovou montáž [pdf] Uživatelský manuál
S6 6.5 Inch Outdoor Surface Mount Speaker, S6, 6.5 Inch Outdoor Surface Mount Speaker, Surface Mount Speaker, Mount Speaker, Speaker

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *