PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Uživatelská příručka
PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote

Zapnutí / vypnutí napájení

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení až do ZELENÁ LED bliká nebo svítí.
Vypnout: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí ČERVENÁ LED bliká.

Párování (režim registrace)

 1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte náhlavní soupravu, kontrolka napájení by měla blikat zeleně.
 2. Vstupte do režimu párování: Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti Tlačítka hlasitosti 3krát za sebou, poté stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti Tlačítka hlasitosti až do střídavě blikající ČERVENÁ a zelená LED.
 3. Master vstoupí nejprve do režimu párování a poté také do režimu párování dálkového ovladače.
 4. Zelená LED náhlavní soupravy Remote několikrát rychle zabliká a po spárování zhasne, stisknutím tlačítka napájení ukončete režim párování, ponechte hlavní zařízení v režimu párování a poté se můžete spárovat s dalšími dálkovými ovladači nebo stisknutím tlačítka napájení režim párování opustíte.
 5. Opakujte výše uvedený krok „d“ pro více dálkových náhlavních souprav spárovaných se stejným Master nebo stisknutím tlačítka napájení dokončete párování (registraci).

Poznámka: ①. Hlavní náhlavní souprava může přijmout maximálně 8 registrů dálkových ovladačů v plně duplexním režimu nebo všechna dálková ovládání pevně v režimu poslechu, celkový počet registrů přes 250 náhlavních souprav dostupných v režimu poslechu.

Mluvit a poslouchat

 1. Hlavní a vzdálená náhlavní souprava se po zapnutí začnou navzájem vyhledávat ZAPNUTO, ο ZELENÁ LED blikne 1x každé 3 sekundy. Náhlavní souprava se při párování automaticky spojí ID potvrzeno mistrem a LED zase ON in ZELENÁ barva.
 2. Stiskněte zvýšení hlasitosti Tlačítka hlasitosti a dolů Tlačítka hlasitosti tlačítko pro úpravu hlasitosti zvuku reproduktoru externí kabelové/bezdrátové náhlavní soupravy.

Spárujte se sluchátky Bluetooth

Stiskněte Bluetooth tlačítkem zapněte režim Bluetooth ZAPNUTO, modul Bluetooth vyhledá a připojí se k náhlavní soupravě Bluetooth, která se automaticky připojí k E-PAK.

Ztlumený mikrofon

Mistr: Stiskněte tlačítko Mic pro ZTLUMIT mikrofon a dalším stisknutím obnovíte normální hovor.

Dálkový: Dálkový ovladač lze zapnout NORMÁLNÍ režim nebo NASLOUCHÁNÍ režimu naprogramováním.

Normální režim: Stiskněte tlačítko Mic Tlačítko na ZTLUMIT mikrofon a dalším stisknutím obnovíte normální hovor.

Režim poslechu: Mikrofon nefunguje, E‐PAK může poslouchat, pouze pokud je vybrán režim poslechu.

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 FCC Pravidla. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o radiační expozici:
Toto zařízení bylo testováno SAR a vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro
nekontrolované prostředí.

Varování IC

Toto zařízení splňuje standardy RSS osvobozené od licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. toto zařízení nemusí způsobovat rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení o vystavení radiaci IC

Toto zařízení bylo testováno SAR a vyhovuje limitům IC RSS‐102 pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa (antény) nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

poškození sluchu
Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost

 

Dokumenty / zdroje

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote [pdf] Uživatelský manuál
EPAKR, B4HEPAKR, B4HEPAKR EPAKR, plně duplexní 2.4 GHz vysílač-vzdálený vysílač, B4HEPAKR EPAKR plně duplexní 2.4 GHz vysílač-vzdálený

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.