Uživatelská příručka OWLLON TNS-0117 Bezdrátový gamepad Dobe pro ovladač Nintendo Switch Pro
OWLLON TNS-0117 Bezdrátový gamepad Dobe pro ovladač Nintendo Switch Pro

Úvod výroby:

Tento ovladač je bezdrátového typu Bluetooth, který se používá hlavně s konzolí NS. Osvětlení uličky ovladače je přiřazeno prostřednictvím konzoly. Tento produkt je k dispozici ve funkcích vibrace motoru a senzoru a podporuje připojení k PC konzole přes USB, aby bylo dosaženo funkce PC XINPUT

Schéma produktu:

Produktový diagram
Produktový diagram

Funkční diagram:

Název funkce Existuje nějaká funkce? Poznámky
Kabelové připojení USB Ano  
Připojení Bluetooth PODPORA  
Režim připojení Režim NS PC  
Šestiosá gravitační indukce Ano  
Klíčovým Ano  
Klíč B. Ano  
Klávesa X Ano  
Y klíč Ano  
- klíč Ano  
+ klíč Ano  
L klíč Ano  
R tlačítko Ano  
Klíč ZL Ano  
Klíč ZR Ano  
Klíč domů Ano  
Funkce tlačítka Print Screen Ano  
3D joystick (funkce levého 3D joysticku) Ano  
Klávesa L3 (funkce stisknutí levého 3D joysticku) Ano  
Klávesa R3 (funkce stisknutí pravého 3D joysticku) Ano  
Funkce křížové klávesy Ano  
Funkce regulace rychlosti TUBRO Ano  
Spojovací indikátory Ano  
Nastavení intenzity vibrací motoru Ano  
Upgrade ovladače PODPORA  

Návod na režim a párování:

 • 1. Režim kabelového připojení NS:
  1. Před použitím kabelového připojení potvrďte konzolový systém NS: „nastavení“ -> „řadič a induktor“ -> „kabelové připojení ovladače Pro“ ve stavu „zapnuto“.
  2. Ovladač je připojen k základně NS pomocí kabelu USB, aby mohl být použit jako kabelový ovladač, a příslušná kontrolka ovladače bude pomalu blikat; když odpojíte USB kabel, ovladač se přepne do bezdrátového režimu a automaticky připojí konzoli!
 • 2. Režim bezdrátového připojení NS:
  1. Před použitím bezdrátového připojení se prosím ujistěte, že se konzolový systém NS ve stavu párování přepne na: „controller“ -> „change grip/order“.
  2. Dlouhým stisknutím tlačítka kódu na ovladači po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu vyhledávání Bluetooth a kontrolka LED bude blikat v rámečku.
   Po úspěšném připojení se rozsvítí kontrolka příslušného kanálu.
 • 3. PC-360, režim PC:
  Nejprve si prosím stáhněte PC 360 do počítače se systémem Windows. Po instalaci PC 360 by měl být ovladač připojen k počítači pomocí USB kabelu a po úspěšném připojení se rozsvítí kontrolka příslušného kanálu. LED2 a LED3 se rozsvítí, když jsou současně stisknuty klávesy č.1 a č.10 pro přepnutí do režimu PC.
 • 4. Zpětné připojení a instrukce pro vypnutí:
  1. Krátkým stisknutím klávesy Bluetooth vypněte ovladač.
  2. Stisknutím tlačítka Home probudíte ovladač. Probuzený ovladač automaticky zpět připojí konzolu, která byla dříve spárována; Pokud není zpětné připojení úspěšné do 8 sekund, přepne se do automatického režimu spánku.

Indikace nabíjení a vlastnosti nabíjení:

Během nabíjení ovladače: LED kontrolka nabíjení se rozsvítí a po úplném nabití ovladače zhasne.

Automatické uspání:

 • Režim Connect NS: obrazovka konzoly NS je vypnutá nebo vypnutá a ovladač se automaticky odpojí a přepne do režimu spánku.
 • Režim připojení Bluetooth: Bluetooth se odpojí a přepne do režimu spánku po krátkém stisknutí klávesy Bluetooth.
 • Bez stisknutí jakékoli klávesy během 5 minut se přepne do automatického režimu spánku (včetně gravitační indukční nehybnosti). Poznámky: V současné době neexistuje žádný automatický režim spánku

Nastavení funkce TURBO:

 • Poloautomatické nastavení funkce TURBO: stiskněte tlačítko TURBO a poté jej nastavte jako funkční tlačítko TURBO podle potřeby, poté můžete nastavení úspěšně dokončit.
 • Plně automatické nastavení funkce TURBO: stiskněte tlačítko TURBO a poté stiskněte tlačítko, které bylo nastaveno pro poloautomatickou funkci TURBO.
 • Klávesy dostupné pro nastavení funkce TURBO: klávesa A, klávesa B, klávesa X, klávesa Y, klávesa +, – klávesa, klávesa L, klávesa R, klávesa ZL, klávesa ZR, křížová klávesa (nahoru, dolů, doleva a doprava) , klávesa L3 (stisk levého 3D joysticku) a R3 (stisk pravého 3D joysticku).
 • Vymazat funkční tlačítka TURBO, která byla nastavena:
  • Vymazání funkce TURBO jedné klávesy: stiskněte klávesu TURBO + klávesu nastavenou na funkci TURBO pro rychlé vymazání.
  • Vypněte funkci automatického spouštění: měli byste jednou krátce stisknout klávesu – a šipku dolů a ovladač jednou zavibruje, aby se provedl příkaz, poté se funkce automatického spouštění všech kláves vypne.
 • Způsoby regulace rychlosti automatické střelby:
  • A. Zvyšte rychlost automatického vypalování: krátce stiskněte tlačítko T a jednou šipku nahoru a ovladač jednou zavibruje, aby se provedl příkaz, což znamená, že rychlost automatického vypalování byla úspěšně regulována o jeden rychlostní stupeň.
  • B. Snižte rychlost automatického vypalování: krátce stiskněte tlačítko T a jednou šipku nahoru a ovladač jednou zavibruje, aby se provedl příkaz, což znamená, že rychlost automatického odpalu byla úspěšně snížena o jeden rychlostní stupeň.
  • C. Funkce automatického odpalu je zapamatovatelná. Pokud je konzola připojena po odpojení ovladače, lze si zapamatovat dříve nastavenou automatickou rychlost střelby.

Regulace vibrací motoru:

Celkem 3 rychlostní stupně: slabý, střední a silný (změněno ampLitude je 40 %, 70 % a 100 %) způsoby regulace:

 • Nejnižší rychlostní stupeň (40 % ampnadmořská výška): stiskněte současně 4 tlačítka L/ZL/R/ZR na boku na 1 sekundu, pak je regulace úspěšná.
 • Mezilehlé zařízení (70 % ampnadmořská výška): stiskněte současně 4 tlačítka L/ZL/R/ZR na boku na 1 sekundu, pak je regulace úspěšná.
 • Nejvyšší rychlostní stupeň (100 % ampnadmořská výška): stiskněte současně 4 tlačítka L/ZL/R/ZR na boku na 1 sekundu, pak je regulace úspěšná.
 • Mezipřevodník vibrací regulátoru je napoprvé shovívavě zapojen, tj. 70% amplituda.

Funkce připojení USB:

 • Je podporováno kabelové připojení v režimu NS a PC XINPUT.
 • Po připojení ke konzole NS je automaticky identifikován jako režim NS.
 • Při připojení k PC je v režimu XINPUT.

Elektrické parametry:

Položka Referenční hodnota
Pracovní voltage DC 3.6-4.2V
Pracovní proud 24mA
Proud spánku 22.5uA
Vibrační proud 82 mA~130 mA
Příkon DC 4.5~5.5V/400mA
Kapacita baterie 500mAh
Provozní vzdálenost 10m

Návod na 3D joystick:

 • 3D joystick není nutné ručně kalibrovat na konzole NS. 3D joystick se automaticky zkalibruje, když je konzole NS zapojena.
 • Pokud 3D joystick během používání kape, před použitím ovladač znovu zapojte a odpojte. Dávejte pozor, abyste se při zapojování a odpojování ovladače nedotkli 3D joysticku.

Návod na kalibraci gyroskopu:

Vstupte do „Nastavení konzoly NS – ovladač a induktor – kalibrace induktoru gyroskopu“ pro test a kalibraci ovladače; umístěte ovladač vodorovně na pracovní plochu a dlouze stiskněte + nebo – pro kalibraci.

Návod na upgrade ovladače:

 • Pokud tento produkt nelze použít z důvodu kompatibility systému a jiných důvodů, obraťte se na poskytovatele služeb zákazníkům, aby vám poskytl program: nainstalujte aktualizační balíček pro upgrade.
 • Specifická operace: nejprve zapojte ovladač do počítače a poté stiskněte X+Y+HOME na 3 sekundy pro vstup do režimu aktualizace; a poté otevřete software Program.exe, klikněte na aktualizovat firmware pro aktualizaci a počkejte na výzvu k úspěšné aktualizaci.

Záležitosti vyžadující pozornost:

 • Tento výrobek je třeba dobře uchovávat, když se nepoužívá.
 • Tento výrobek nelze používat a skladovat ve vlhkém prostředí.
 • Tento produkt by měl být používán nebo skladován tak, aby se zabránilo prachu a velkému zatížení, aby byla zaručena jeho životnost.
 • Nepoužívejte prosím výrobek, který je promočený, havarovaný nebo rozbitý a má problémy s elektrickým výkonem způsobené nesprávným používáním.
 • K sušení nepoužívejte externí topná zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby.
 • Pokud je poškozen, zašlete jej prosím do oddělení údržby k likvidaci. Nerozebírejte jej sami.
 • Dětští uživatelé by měli tento produkt používat správně pod vedením rodičů a nebýt na hře závislí.

Upozornění FCC :

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Dokumenty / zdroje

OWLLON TNS-0117 Bezdrátový gamepad Dobe pro ovladač Nintendo Switch Pro [pdf] Uživatelský manuál
TNS-0117, TNS0117, 2AJJCTNS-0117, 2AJJCTNS0117, TNS-0117 Bezdrátový gamepad Dobe pro ovladač Nintendo Switch Pro, TNS-0117, Bezdrátový gamepad Dobe pro ovladač Nintendo Switch Pro

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *