Logo Netatmo

Netatmo Smart Alarm oxidu uhelnatého

inteligentní alarm oxidu uhelnatého netatmo

Chytrý alarm oxidu uhelnatého | Uživatelská příručka

Další jazyky jsou k dispozici na https://coalarm.netatmo.com

Uživatelská příručka je k dispozici v několika dalších jazycích na níže uvedené adrese
Video s návodem k instalaci je k dispozici na níže uvedené adrese:

Před instalací si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Uživatelskou příručku dodávanou s tímto produktem je třeba uchovávat po celou dobu životnosti produktu. Hlásič oxidu uhelnatého musí instalovat kompetentní osoba a v souladu s pokyny v tomto návodu. Alarm oxidu uhelnatého spustí alarm včas pouze v případě, že je správně umístěn, nainstalován a udržován. Alarm oxidu uhelnatého v žádném případě nenahrazuje správnou instalaci, používání a údržbu vašich spotřebičů spalujících palivo.

Obsah balení / Contenu du pack / Packungsinhalt / Contenido de la caja / Contenuto della confezione / In de doos / Conteùdo da embalagem

Obsah balení

A. Jeden inteligentní alarm oxidu uhelnatého s vestavěnou 10letou baterií
B. Jeden držák na stěnu
C. Dva šrouby a dvě kotvy
D. Jedna uživatelská příručka

Obsah balení Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm

Produkt skončilview

A. Otvory pro detekci oxidu uhelnatého a alarm
B. Červená LED – Alarm
C. Oranžová LED – Porucha
D. Zelená LED – Zapnutí
E. Tlačítko Mute – Přední panel

Smart Carbon Monoxide Alarm Netatmo skončilview

Požadované nástroje (nejsou součástí dodávky)

A. Jeden křížový šroubovák
B. Jeden vrták – Ø5 mm
C. Jedna tužka

Nástroje Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm

Tip na umístění

Nainstalujte si do svého domova několik inteligentních alarmů oxidu uhelnatého, abyste byli plně chráněni. Doporučuje se nainstalovat Inteligentní hlásič oxidu uhelnatého na každé patro, v místnostech se spotřebiči na palivo (kotel, krb, kamna na dřevo, plynový sporák) a místnostech s kouřovodem (i když jde o skříňový kouřovod ). Pro maximální ochranu můžete nainstalovat extra Smart Carbon Monoxide Alarm do nejpoužívanějších obytných prostor a každé ložnice.

Vysoce doporučeno

Rada Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm pro umístění

CZ Místa, kterým se vyhnout:
Neinstalujte Smart Carbon Monoxide Alarm:

 • Méně než 30 cm (12 palců) od stropu
 • Mimo
 • V místě, kde by byl alarm špatně slyšitelný, kde by byl alarm obtížně dosažitelný, nebo kde je teplota nižší než -10 °C nebo vyšší než 40 °C, kde je vlhkost nižší než 30 % nebo vyšší než 90 %, nebo na místě vystaveném velkým a/nebo náhlým změnám teploty, tlaku nebo vlhkosti
 •  Na prašném nebo špinavém místě (podkroví atd.)
 • V místnosti s výpary toxických produktů
 • Méně než 1 m (40 palců) od dveří a oken, topení, chlazení nebo větracích otvorů
 • V průchodu, kde by mohlo dojít k jeho poškození
 • V uzavřeném prostoru (např. ve skříni nebo za závěsem)
 • V místě, kde by to mohlo bránit (např. nábytkem)
 • V těsné blízkosti kuchyňských spotřebičů
 • Výše než 1.5 m (60 palců) nad podlahou

Pozice
Alarm se doporučuje nainstalovat:

 • Více než 2 m (79 palců) od spotřebičů spalujících palivo a ideálně ne více než 4 m (158 palců) daleko
 •  V místě, kde je alarm slyšet ze všech místností
 •  Maximálně 1.5 m (60 palců) od podlahy

Poloha alarmu Netatmo Smart Carbon Monoxide

Zkontrolujte signál Wi-Fi
Pomocí smartphonu se ujistěte, že máte dostatečný signál Wi-Fi tam, kde jste se rozhodli nainstalovat Smart Carbon Monoxide Alarm. Pokud tak neučiníte, zkuste směrovač Wi-Fi přiblížit. Smart Carbon Monoxide Alarm detekuje oxid uhelnatý a ozve se, i když není nakonfigurováno připojení Wi-Fi. Budete potřebovat Wi-Fi, abyste mohli přijímat upozornění smartphonu z chytrého alarmu oxidu uhelnatého, když jste pryč. Wi-Fi bude nakonfigurováno později v aplikaci.

Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm Zkontrolujte signál Wi-Fi

Instalace

Zajištění nástěnného držáku

 1. Podle předchozích doporučení umístění umístěte nástěnný držák do příslušné polohy a označte dva otvory tužkou.
 2. Vyvrtejte dva otvory a vložte do nich přiložené kotvy.
 3. Umístěte nástěnný držák do správné polohy a pomocí dodaných šroubů jej připevněte ke stěně.

Instalace inteligentního alarmu oxidu uhelnatého Netatmo

Zapnutí

 1. Upevněte alarm k držáku zarovnáním drážek na nástěnném držáku s alarmem.
 2. Poté otočte alarm ve směru hodinových ručiček, abyste jej připevnili k nástěnnému držáku. Pamatujte, že alarm bude hlasitě pípat. Po připojení bude zelená LED blikat jednou za minutu, což znamená, že alarm funguje správně.

Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci a postupujte podle pokynů
Chcete-li nastavit a ovládat budík ze smartphonu nebo tabletu, stáhněte si aplikaci.

Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm Stáhněte si aplikaci

Úspěšná instalace

Váš alarm byl úspěšně nainstalován.
Užijte si bezpečnější domov!

Původ oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý je toxický, koloidníurless, odourless, nedráždivý plyn. Je produkován vadnými spotřebiči spalujícími palivo nebo zablokovaným ventilačním nebo výfukovým systémem. Potenciálními zdroji oxidu uhelnatého jsou ropa, uhlí a plynová topná zařízení, kamna na dřevo, plynové a olejové kotle, plynové varné desky, grily, ucpané komíny nebo kouřovody a tabákový kouř.
Instalace hlásiče nenahrazuje správnou instalaci, používání a údržbu zařízení určených ke spalování paliv, včetně vhodných ventilačních a evakuačních systémů.

Nebezpečí oxidu uhelnatého
Toxické účinky oxidu uhelnatého jsou:

 • Pro 100 ppm: mírné bolesti hlavy, slabost a nevolnost.
 • Pro 200 ppm: silné bolesti hlavy, nevolnost, omezený pohyb paží a nohou.
 • Pro 400 ppm: závratě, nevolnost, zhoršení zrakové ostrosti, svalová slabost. Nebezpečí smrti po 3 hodinách expozice.
 • Pro 800 ppm: křeče a ztráta vědomí do 45 minut. Možná smrt po 2 hodinách expozice.
  Máte-li některý z výše uvedených příznaků, okamžitě se prosím poraďte se svým lékařem.
  Zařízení nemůže zabránit chronickým účinkům způsobeným expozicí oxidu uhelnatému a nechrání jednotlivce před žádnými specifickými riziky.

Spuštění alarmu
Alarm Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm spustí alarm v následujících situacích:

Kysličník uhelnatý koncentrace Zpoždění před spouštění ο poplach
50 ppm 60 - 90 minut
100 ppm 10 - 40 minut
300 ppm Méně než 3 minut

V případě poplachu

 1. Otevřete dveře a okna.
 2. Vypněte všechny spotřebiče spalující palivo.
 3. Evakuujte prostory.
 4.  Jakmile budete venku, zavolejte o pomoc, pokud máte podezření na otravu oxidem uhelnatým (např. bolest hlavy, nevolnost, závratě).
 5. Zavolejte svému dodavateli plynu nebo jiného paliva.
 6. Nevracejte se do objektu, pokud alarm stále běží.
 7. Spotřebiče spalující palivo znovu nepoužívejte, dokud autorizovaný technik nezkontroluje, zda správně fungují. Za předpokladu, že jde o falešný poplach, je nebezpečné, protože oxid uhelnatý je škodlivý, neviditelný zápachurless, nedráždivý plyn, který způsobuje závratě, zvracení a může zabít během několika minut.

Pokud si nejste jisti, co způsobilo spuštění alarmu, měli byste předpokládat, že byly zjištěny nebezpečné úrovně oxidu uhelnatého, a evakuujte dům. Deaktivace alarmu je nebezpečná a neměla by vám bránit v dodržování výše uvedených pokynů (1-7).

test
Testujte svůj alarm každý měsíc. Tento test vám umožní zkontrolovat, zda fungují světelné a zvukové indikátory vašeho alarmu. Pro test podržte tlačítko na předním panelu alespoň 3 sekundy a poté tlačítko uvolněte. Alarm 4x pípne, následuje 5 sekund ticha a další 4 pípnutí. Při každém pípnutí bude blikat červená LED. Zelená a oranžová LED zůstanou svítit po celou dobu testu. Pokud se jeden z indikátorů nechová podle očekávání, je nutné Alarm vyměnit.

Údržba
Každý měsíc odstraňte prach z vašeho alarmu pomocí antistatického hadříku nebo kartáčového nástavce vašeho vysavače.
Pozn.: Nepoužívejte kanystr na stlačený vzduch nebo podobný výrobek.

Indikátory poruch

Signály Problém Řešení
1 bliknutí červené a zelené LED každých 60 sekund Alarm byl spuštěn v posledních 7 dnech Zkontrolujte své spotřebiče spalující palivo. Po krátkém stisknutí tlačítka na předním panelu se tento signál deaktivuje
1 bliknutí oranžové LED každých 60 sekund a 1 pípnutí každých 60 sekund Slabá baterie Vyměňte alarm co nejdříve za nový. Po krátkém stisknutí centrálního tlačítka se zvukový signál vybití baterie na 8 hodin pozastaví
1 bliknutí oranžové LED každých 60 sekund a 2 pípnutí každých 60 sekund Konec života. Po 10 letech používání je nutné alarm vyměnit Vyměňte jej za nový alarm co nejdříve. Po krátkém stisknutí centrálního tlačítka se zvukový signál konce životnosti na 48 hodin pozastaví. Po 30 dnech nelze zvukový signál deaktivovat
1 bliknutí oranžové LED každých 60 sekund a 3 pípnutí každých 60 sekund Chyba Ujistěte se, že dodržujete opatření pro používání a údržbu alarmu. Pokud tak učiníte a alarm poruchy přetrvává i po 15 minutách, je nutné alarm vyměnit

Technická specifikace

TYP ALARMU
Poplach oxidu uhelnatého

POUŽITÍ
Krytý

POWER SUPPLY
Dvě nevyměnitelné 3V lithiové baterie s životností 10 let.
Poznámka: Nespalujte, netavte ani nespalujte.

POPLACH
Spouštění při 85 dB na 3 m (118 palců) po 60-90 minutách expozice při 50 ppm oxidu uhelnatého, po 10-40 minutách expozice při 100 ppm nebo po méně než 3 minutách expozice při 300 ppm.

PROVOZNÍ TEPLOTA
-10 ° C až +40 ° C

TEPLOTA SKLADOVÁNÍ
-10 ° C až +40 ° C

PROVOZNÍ VLHKOST
15% až 95%

ROZMĚRY
100 x 100 x 23 mm
3.9 x 3.9 x 0.9 v

HMOTNOST
147 g / 0.32 lbs

ZDARMA APLIKACE PRO ŽIVOT
Žádné poplatky za předplatné. Aplikace dostupná na App Store a Google Play. Přístupné z několika zařízení.

BEZDRÁTOVÉ SPECIFIKACE
Kompatibilní s Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz ± 10 MHz @ 30 mW). Podporované bezpečnostní protokoly: Open/WEP/WPA/WPA2-Personal (TKIP a AES)
Bluetooth Low Energy (2.4 GHz ± 0.5 MHz @ 30 mW)

Likvidace elektrických a elektronických zařízení na konci jejich životnosti (Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem sběru odpadu).
Tento symbol na produktech nebo jejich obalech znamená, že tento produkt nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu. Musí se odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidací těchto produktů vhodným způsobem pomáháte předcházet jakýmkoli škodlivým účinkům, které mohou mít na životní prostředí a lidské zdraví.
Pro další informace o recyklaci tohoto produktu se můžete obrátit na místní úřady, sběrné středisko odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.
Ekologická společnost pro nakládání s odpady: Ecologic

Nezávazný dokument, může být změněn bez předchozího upozornění.

Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-1 Označení CE je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES.
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-2 Označení UKCA je prohlášením výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic Spojeného království (z důvodu Brexitu).
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-3

 

Značka NF aplikovaná na autonomní detektory oxidu uhelnatého (DAACO) je zárukou bezpečnosti a stálé kvality sledované specialisty.

Značka NF DAACO osvědčuje, že výrobek splňuje podmínky uvedené v certifikačním referenčním systému NF292.

Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-4 Symbol WEEE označuje bezpečný a odpovědný sběr, recyklaci a postupy obnovy pro všechny typy elektronického odpadu.
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-5 Před instalací si prosím pečlivě přečtěte pokyny.
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-6 Směs akrylonitrilu styren akrylátu a polykarbonátu
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-7 Výrobek je napájen dvěma nevyměnitelnými 3V lithiovými bateriemi.
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-8 Harmonizovaný standard detektorů plynů – elektrické zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v bytových prostorách
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-9 Číslo modelu
Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm smbol-10 Sériové číslo

 

www.netatmo.com/declaration/nco
Netatmo SAS – 73/77 rue de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt

Dokumenty / zdroje

Netatmo Smart Alarm oxidu uhelnatého [pdf] Uživatelská příručka
Chytrý alarm oxidu uhelnatého

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.