Logo KEMOT

KEMOT MSER-500 Automat Voltage Regulátor

 

KEMOT-MSER-500-Automatic-Voltage-regulátor-

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným zacházením a používáním výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

 • Nepřetěžujte zařízení. Provoz tohoto zařízení se zátěží vyšší než jmenovitou může vést k poškození tohoto zařízení. Nepoužívejte regulátor nad jeho maximální výkonovou kapacitu.
 • Toto zařízení je určeno pro domácí a kancelářské použití. Nepoužívejte toto zařízení se specializovaným vybavením nebo přístroji (např. průmyslové, lékařské vybavení).
 • Když je zařízení připojeno k jakémukoli spotřebiči s vysokým momentálním startovacím proudem, startovací výkon je obecně několikanásobek jmenovitého výkonu spotřebiče. Ujistěte se, že celkový startovací výkon všech připojených spotřebičů nepřekračuje uvedenou maximální výstupní výkon regulátoru. U televizoru jej vypočítejte dvakrát jako jeho uvedenou kapacitu.
 • Ujistěte se, že regulátor má stejný výstupní objemtage a frekvenci podle připojených spotřebičů.
 • Umístěte zařízení na dobře větrané místo s vhodnou teplotou.
 • Upozornění: NEZAKRÝVEJTE chladicí ventilátor ani ventilační otvory zařízení; může to vést k přehřátí.
 • Chraňte toto zařízení před vodou, vlhkostí, zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
 • Pokud toto zařízení nefunguje správně, nepoužívejte jej. V takovém případě zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení.
 • Toto zařízení nerozebírejte ani neotevírejte kryt. Jakákoli oprava může být provedena výhradně v autorizovaném servisu.
 • V případě požáru používejte pouze suchý práškový hasicí přístroj. Použití vody nebo jiných typů hasicích přístrojů může vést k usmrcení elektrickým proudem.
 • Regulátor vždy umístěte do dobře větraného prostředí, které není vystaveno přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla a mimo dosah jakýchkoli hořlavých látek. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
 • Pokud toto zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení.
 • 0 Pevný napájecí kabel lze vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku.
 • Ochrana napájecího kabelu: napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby nebylo pravděpodobné, že by byly přiskřípnuty předměty položenými na nich nebo proti nim. Zvláštní pozornost věnujte kabelům, zástrčkám a zásuvkám a místu, kde vycházejí ze spotřebiče.
 • Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a vedením osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, způsobem a jsou pochopena a dodržována všechna bezpečnostní opatření. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti by neměly provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.

FUNKCE

 • Přesné AVR s rychlou odezvou (±3% přesnost)
 • Vysoce kvalitní toroidní transformátor
 • servomotor
 • LED displej
 •  AVR dokáže nejlépe ochránit váš spotřebič před objtagDíky kolísání zajistěte, aby váš spotřebič podával nejlepší výkon.
 • Aplikace: počítač, osvětlovací zařízení, zvuková zařízení, TV, kancelářské spotřebiče atd.

POPIS PRODUKTU

Přední panel KEMOT-MSER-500-Automatic-Voltage-Regulátor-obr-1

 1. Vypínač (Pokud proud zátěže překročí, zařízení se automaticky vypne. Chcete-li jej znovu zapnout, snižte proud zátěže a poté nastavte vypínač do polohy „ON”)
 2. Vstupní objemtage
 3. Výstupní objemtage
 4. Přepětítage
 5. Podpětítage
 6. Přehřát
 7. Varování/Neobvyklý provoz
 8. Ikona času (výchozí zpoždění zapnutí 6 sekund)
 9. Normální práce

Zadní panelKEMOT-MSER-500-Automatic-Voltage-Regulátor-obr-2

 1. Výstupní zásuvky (německý a francouzský typ)
 2. Jistič
 3. Vstup

Vysokofrekvenční rušení
Tento produkt nemusí správně fungovat, pokud je umístěn v blízkosti zařízení využívajících rádiové vlny. Umístěte toto zařízení dále od takového zařízení, abyste zabránili elektrickému rušení.

INDIKACE CHYBY

KEMOT-MSER-500-Automatic-Voltage-Regulátor-obr-3 Přepětítage
KEMOT-MSER-500-Automatic-Voltage-Regulátor-obr-4 Podpětítage
KEMOT-MSER-500-Automatic-Voltage-Regulátor-obr-5 Přehřát

ČIŠTĚNÍ

Toto zařízení čistěte měkkým, suchým hadříkem. K čištění tohoto produktu nepoužívejte žádné chemické prostředky. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.

SPECIFIKACE

Model URZ3425 500 VA URZ3426 1000 VA
AC vstup voltage 130-260 VAC
AC vstupní frekvence 50 Hz
Výstup AC voltage 230 VAC
AC výstupní frekvence 50 Hz
Přesnost ± 3%
Účinnost 98%
Fáze singl
transformátor CRGO toroidní transformátor
2 výstupní zásuvky němčina, francouzština (polština)
Ochrana vysoká teplota / vysoká objtage / zkrat
Provozní teplota 0-40 ° C
Vlhkost 10 90-%
Skladovací teplota -15-45 ° C

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

Správná likvidace tohoto produktu
(Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru) Toto označení zobrazené na produktu nebo v jeho dokumentaci znamená, že by neměl být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej prosím od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Uživatelé z řad domácností by se měli obrátit na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní vládní úřad, kde vám sdělí podrobnosti o tom, kde a jak mohou tento předmět odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt by neměl být likvidován s jiným komerčním odpadem.
Vyrobeno v Číně pro Lechpol Electronics Leszek Sp.k., 1 Garwolińska Street, 08-400 Miętne.

Dokumenty / zdroje

KEMOT MSER-500 Automat Voltage Regulátor [pdf] Návod k obsluze
MSER-500, Automatic Voltage Regulátor, MSER-500 Automatic Voltage regulátor, URZ3425, MSER-1000, URZ3426

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.