TYČ 2.1 Hluboké basyMajitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS

NÁVOD K OBSLUZE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Ověřte Line Voltage Před použitím
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar a subwoofer) byl navržen pro použití se střídavým proudem 100-240 V, 50/60 Hz. Připojení k voltagJiné, než pro které je váš výrobek určen, mohou představovat bezpečnostní a požární nebezpečí a mohou poškodit jednotku. Máte -li jakékoli dotazy týkající se svtage požadavky na váš konkrétní model nebo na voltagVe vaší oblasti se obraťte na svého prodejce nebo zástupce zákaznického servisu před zapojením jednotky do elektrické zásuvky.

Nepoužívejte prodlužovací kabely
Abyste předešli bezpečnostním rizikům, používejte pouze napájecí kabel dodaný s jednotkou. Nedoporučujeme používat s tímto výrobkem prodlužovací kabely. Stejně jako u všech elektrických zařízení neuvádějte napájecí kabely pod koberce nebo koberce ani na ně nepokládejte těžké předměty. Poškozené napájecí kabely by měly být okamžitě vyměněny autorizovaným servisním střediskem za kabel, který odpovídá specifikacím výrobce.

Zacházejte opatrně se síťovým napájecím kabelem
Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy vytáhněte zástrčku; nikdy netahejte za šňůru. Pokud nehodláte reproduktor delší dobu používat, odpojte zástrčku ze zásuvky.

Neotevírejte skříňku
Uvnitř tohoto produktu nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Otevření skříně může představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jakékoli úpravy produktu způsobí neplatnost záruky. Pokud do jednotky náhodně spadne voda, okamžitě ji odpojte od zdroje střídavého proudu a obraťte se na autorizované servisní středisko.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar a subwoofer), který je navržen tak, aby přinesl vašemu systému domácí zábavy mimořádný zvukový zážitek. Doporučujeme vám přečíst si tuto příručku, která popisuje produkt a obsahuje podrobné pokyny pro nastavení a uvedení do provozu, několik minut.

Abyste mohli co nejlépe využívat funkce a podporu produktu, možná budete muset v budoucnu aktualizovat software produktu pomocí USB konektoru. V části s aktualizací softwaru v této příručce se ujistěte, že váš produkt obsahuje nejnovější software.

Vzory a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Máte -li jakékoli dotazy týkající se soundbaru, instalace nebo provozu, kontaktujte prosím svého prodejce nebo zástupce zákaznického servisu nebo navštivte naše webstránky: www.jbl.com.

CO JE V KRABICI

Opatrně vybalte krabici a zajistěte, aby byly součástí následující součásti. Pokud je některá část poškozená nebo chybí, nepoužívejte ji a kontaktujte svého prodejce nebo zástupce zákaznického servisu.

Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - Soundbar Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - Subwoofer
Soundbar Subwoofer
Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - Dálkové Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - napájecí kabel
Dálkové ovládání (se 2 bateriemi AAA)

Napájecí kabel*
* Typ napájecího kabelu a zástrčky se liší podle oblasti.

Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - HDMI kabel JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montážní sada
kabel HDMI Sada pro montáž na zeď
Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - Informace o produktu
Množství informací o produktu a šablona pro montáž na zeď

NAD VÝROBKEMVIEW

Soundbar 3.1

ŘízeníMajitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - KONEC PRODUKTUVIEW

1. Power (Napájení)

 • Zapněte nebo do pohotovostního režimu

2. - / + (hlasitost)

 • Snižte nebo zvyšte hlasitost
 • Stisknutím a podržením plynule snížíte nebo zvýšíte hlasitost
 • Stisknutím obou tlačítek současně ztlumíte nebo ztlumíte

3. Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 (Zdroj)

 • Vyberte zdroj zvuku: TV (výchozí), Bluetooth nebo HDMI IN

4. Stavový displej
KonektoryVlastníci 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - konektory

 1. POWER
  • Připojte k napájení
 2. OPTICKÝ
  • Připojte se k optickému výstupu na televizoru nebo digitálním zařízení
 3. USB
  • USB konektor pro aktualizaci softwaru
  • Připojte se k úložnému zařízení USB pro přehrávání zvuku (pouze pro americkou verzi)
 4. HDMI-IN
  • Připojte se k výstupu HDMI na digitálním zařízení
 5. HDMI OUT (ARC TV)
  • Připojte se ke vstupu HDMI ARC na televizoru
3.2 subwoofer Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - Subwoofer 1
 1. Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona
  • Indikátor stavu připojení
  Ο Plná bílá Připojeno k soundbaru
  ikona Blikající bílá Režim párování
  Komunikátor stavu alarmu SMS MATelec FPC-30120 - ikona 3 Pevná oranžová Pohotovostní režim

  2. SÍLA
  • Připojte k napájení

3.3 Dálkové ovládáníMajitelé 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Dálkové ovládání
 1. Power
  • Zapněte nebo do pohotovostního režimu
 2.  TV
  • Vyberte zdroj TV
 3. Režim Bluetooth (Bluetooth)
  • Vyberte zdroj Bluetooth
  • Stisknutím a podržením připojíte další zařízení Bluetooth
 4. Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 1
  • Vyberte úroveň basů pro subwoofer: nízké, střední nebo vysoké
 5. HDMI
  • Vyberte zdroj HDMI IN
 6.  + / -
  • Zvyšte nebo snižte hlasitost
  • Stisknutím a podržením plynule zvyšujete nebo snižujete hlasitost
 7. Ztlumit TV (Ztlumit)
  • Ztlumit / zapnout zvuk

MÍSTĚ

4.1 Umístění na plochu

Umístěte soundbar a subwoofer na rovný a stabilní povrch.
Zajistěte, aby byl subwoofer ve vzdálenosti alespoň 3 stop (1 m) od soundbaru a 4 ”(10 cm) od zdi.Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Umístění na plochu

POZNÁMKY:
- Napájecí kabel musí být správně připojen k napájení.
- Na horní část soundbaru nebo subwooferu nepokládejte žádné předměty.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi subwooferem a soundbarem je menší než 20 m.

4.2 Montáž na stěnuJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montáž
 1. Příprava:
  a) S minimální vzdáleností 2 ”(50 mm) od televizoru přilepte dodanou šablonu pro připevnění na zeď pomocí lepicí pásky na zeď.
  b) Pomocí špičky kuličkového pera označte umístění držáku šroubu.
  Odstraňte šablonu.
  c) Na označeném místě vyvrtejte otvor 4 mm / 0.16 ”. Na obrázku 1 je uvedena velikost šroubu.
 2. Namontujte nástěnný držák.
 3. Zašroubujte šroub na zadní straně soundbaru.
 4. Připojte soundbar.

POZNÁMKY:
- Ujistěte se, že stěna unese váhu soundbaru.
- Instalujte pouze na svislou stěnu.
- Vyhýbejte se místům s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Před připevněním na zeď se ujistěte, že mezi soundbarem a externími zařízeními lze správně připojit kabely.
- Před připevněním na zeď se ujistěte, že je soundbar odpojen od napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘIPOJIT

5.1 TV připojení

Připojte soundbar k televizoru pomocí dodaného kabelu HDMI nebo optického kabelu (prodává se samostatně).
Prostřednictvím dodaného kabelu HDMI Připojení HDMI podporuje digitální zvuk a video pomocí jediného připojení. Připojení HDMI je nejlepší volbou pro váš soundbar.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Majitelé - dodávaný HDMI kabel

 

 1. Připojte soundbar k televizoru pomocí dodaného kabelu HDMI.
 2. Na televizoru zkontrolujte, zda jsou povoleny HDMI-CEC a HDMI ARC. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

POZNÁMKY:
- Plná kompatibilita se všemi zařízeními HDMI-CEC není zaručena.
− Máte-li problémy s kompatibilitou HDMI-CEC vašeho televizoru, obraťte se na výrobce televizoru.

Přes optický kabelJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - optický kabel

 • Připojte soundbar k televizoru pomocí optického kabelu (prodává se samostatně).
5.2 Připojení digitálního zařízení
 1. Ujistěte se, že jste televizor připojili k soundbaru prostřednictvím připojení HDMI ARC (viz „Prostřednictvím dodaného kabelu HDMI“ v části „Připojení TV“ v kapitole „PŘIPOJIT“).
 2. použijte kabel HDMI (V1.4 nebo novější) pro připojení soundbaru k digitálním zařízením, jako je set-top box, DVD/Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
 3. Na digitálním zařízení zkontrolujte, zda je povolena funkce HDMI-CEC. Další informace naleznete v uživatelské příručce vašeho digitálního zařízení.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Digitální zařízení

POZNÁMKY:
- Pokud máte problémy s kompatibilitou HDMI-CEC vašeho digitálního zařízení, obraťte se na výrobce digitálního zařízení.

5.3 Připojení Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth propojte soundbar s vašimi Bluetooth zařízeními, jako je smartphone, tablet nebo notebook.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Bluetooth připojení

Připojte zařízení Bluetooth

 1. StisknoutPower pro zapnutí (viz „Zapnutí / Automatický pohotovostní režim / Automatické probuzení“ v kapitole „PLAY“).
 2. Chcete-li vybrat zdroj Bluetooth, stiskněteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbaru neboIkona Bluetooth na dálkovém ovládání.
  → „PÁROVÁNÍ BT“: Připraveno pro spárování BT
 3. Na svém zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a do tří minut vyhledejte „JBL Bar 2.1“.
  → Název zařízení se zobrazí, pokud je vaše zařízení pojmenováno v
  Angličtina. Zazní potvrzovací tón.

Opětovné připojení posledního spárovaného zařízení
Když zařízení Soundbar přejde do pohotovostního režimu, vaše zařízení Bluetooth zůstane zachováno jako spárované zařízení. Až příště přepnete na zdroj Bluetooth, soundbar automaticky znovu připojí poslední spárované zařízení.

Pro připojení k jinému zařízení BluetoothJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Majitelé - připojit

 1. Ve zdroji Bluetooth stiskněte a podržteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbaru neboIkona Bluetooth na dálkovém ovladači, dokud „SPÁROVÁNÍ BT“ je zobrazen.
  → Dříve spárované zařízení se vymaže ze soundbaru.
  → Soundbar přejde do režimu párování Bluetooth.
 2. Postupujte podle kroku 3 v části „Připojení zařízení Bluetooth“.
  • Pokud bylo zařízení někdy spárováno se soundbarem, nejprve zrušte spárování „JBL Bar 2.1“ na zařízení.

POZNÁMKY:
- Pokud vzdálenost mezi soundbarem a zařízením Bluetooth překročí 33 m, dojde ke ztrátě připojení Bluetooth.
- Elektronická zařízení mohou způsobovat rádiové rušení. Zařízení generující elektromagnetické vlny nesmí být umístěna v dosahu Soundbar, jako jsou mikrovlnné trouby a zařízení bezdrátové sítě LAN.

PLAY

6.1 Zapnutí / Automatický pohotovostní režim / Automatické probuzeníMajitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS - PLAY

Zapnout

 1. Připojte soundbar a subwoofer k napájení pomocí dodaných napájecích kabelů.
 2.  Na zvukové liště stisknětePower zapnout.
  "AHOJ" je zobrazen.
  → Subwoofer se k soundbaru připojí automaticky.
  Připojeno:Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona změní barvu na plnou bílou.

POZNÁMKY:
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Před zapnutím soundbaru se ujistěte, že jste provedli všechna ostatní připojení (viz „Připojení k TV“ a „Připojení k digitálnímu zařízení“ v kapitole „Připojení“).

Automatický pohotovostní režim 
Pokud je soundbar neaktivní déle než 10 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. "POHOTOVOSTNÍ" je zobrazen. Subwoofer také přejde do pohotovostního režimu aVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona svítí oranžově.
Při příštím zapnutí se soundbar vrátí k naposledy vybranému zdroji.

Automatické probuzení
V pohotovostním režimu se soundbar probudí automaticky, když

 • soundbar je připojen k vaší televizi prostřednictvím připojení HDMI ARC a váš televizor je zapnutý;
 • soundbar je připojen k televizoru optickým kabelem a z optického kabelu jsou detekovány zvukové signály.
6.2 Přehrávání ze zdroje TV

S připojeným soundbarem si můžete vychutnat zvuk TV z reproduktorů soundbar. Majitelé 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Přehrávání z

 1. Ujistěte se, že je váš televizor nastaven na podporu externích reproduktorů a vestavěné reproduktory TV jsou deaktivovány. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
 2. Ujistěte se, že je soundbar správně připojen k vašemu televizoru (viz „Připojení TV“ v kapitole „PŘIPOJIT“).
 3. Chcete-li vybrat zdroj TV, stiskněteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbaru nebo TV na dálkovém ovládání.
  "TELEVIZE": Je vybrán zdroj TV.
  • V továrním nastavení je ve výchozím nastavení vybrán zdroj TV.

POZNÁMKY:
- Pokud je soundbar připojen k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI i optického kabelu, je pro připojení k televizoru vybrán kabel HDMI.

6.2.1 Nastavení dálkového ovládání televizoru.

Chcete-li dálkové ovládání televizoru používat jak pro televizor, tak pro soundbar, zkontrolujte, zda váš televizor podporuje HDMI-CEC. Pokud váš televizor nepodporuje HDMI-CEC, postupujte podle pokynů v části „Učení dálkového ovládání televizoru“.

HDMI-CEC
Pokud váš televizor podporuje HDMI-CEC, povolte funkce podle pokynů v uživatelské příručce k televizoru. Můžete ovládat hlasitost +/-, ztlumení/zapnutí zvuku a zapnutí/pohotovostní režim na vašem soundbaru prostřednictvím dálkového ovladače televizoru.

Učení dálkového ovládání televizoru

 1. Na soundbaru stiskněte a podržteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 a + do "UČENÍ SE" je zobrazen.
  → Vstupíte do režimu učení dálkového ovladače televizoru.
 2. Do 15 sekund proveďte na zvukové liště a dálkovém ovladači televizoru následující:
  a) Na zvukové liště: stiskněte současně jedno z následujících tlačítek +, -, + a – (pro funkci ztlumení/zapnutí ztlumení) a.
  b) Na dálkovém ovládání televizoru: stiskněte požadované tlačítko.
  → „POČKEJTE" se na soundbaru zobrazí.
  "HOTOVO": Funkce tlačítka zvukového panelu se naučí pomocí tlačítka dálkového ovládání televizoru.
 3. Opakováním kroku 2 dokončete učení tlačítka.
 4. Chcete-li ukončit režim učení dálkového ovládání televizoru, stiskněte a podržteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 a + na soundbaru, dokud „KONEC UČENÍ“ je zobrazen.
  → Soundbar se vrátí k naposledy vybranému zdroji.
6.3 Přehrávání ze zdroje HDMI IN

Když je soundbar připojen, jak je znázorněno na následujícím schématu, vaše digitální zařízení může přehrávat video na vašem televizoru a zvuk z reproduktorů soundbaru.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Majitelé - obr

 1. Ujistěte se, že je soundbar správně připojen k televizoru a digitálnímu zařízení (viz „Připojení TV“ a „Připojení digitálního zařízení“ v kapitole „PŘIPOJIT“).
 2. Zapněte digitální zařízení.
  → Váš televizor a soundbar se probudí z pohotovostního režimu a automaticky se přepnou na vstupní zdroj.
  • Chcete-li vybrat zdroj HDMI IN na soundbaru, stiskněteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbaru nebo HDMI na dálkovém ovládání.
 3. Přepněte televizor do pohotovostního režimu.
  → Soundbar a zdrojové zařízení se přepnou do pohotovostního režimu.

POZNÁMKY:
- Plná kompatibilita se všemi zařízeními HDMI-CEC není zaručena.

6.4 Přehrávání ze zdroje Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth můžete streamovat přehrávání zvuku ze zařízení Bluetooth do soundbaru.

 1. Zkontrolujte, zda je soundbar správně připojen k vašemu zařízení Bluetooth (viz „Připojení Bluetooth“ v kapitole „PŘIPOJIT“).
 2. Chcete-li vybrat zdroj Bluetooth, stiskněte na soundbaru nebo na dálkovém ovladači.
 3. Spusťte přehrávání zvuku na zařízení Bluetooth.
 4. Upravte hlasitost na soundbaru nebo na zařízení Bluetooth.

NASTAVENÍ ZVUKU

Nastavení basů

 1. Zkontrolujte, zda jsou soundbar a subwoofer správně připojeny (viz kapitola „INSTALACE“).
 2. Na dálkovém ovládání stiskněteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 1 opakovaně přepínat mezi úrovněmi basů.
  → Zobrazí se „LOW“, „MID“ a „HIGH“.

Synchronizace zvuku 
Pomocí funkce synchronizace zvuku můžete synchronizovat zvuk a video, abyste zajistili, že z vašeho video obsahu nebude slyšet žádné zpoždění.

 1. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte TV až do "SYNC" je zobrazen.
 2. Do pěti sekund stiskněte + nebo – na dálkovém ovladači pro nastavení zpoždění zvuku a přizpůsobení obrazu.
  → Zobrazí se časování synchronizace zvuku.

Inteligentní režim 
Když je ve výchozím nastavení povolen inteligentní režim, můžete si užívat televizní programy s bohatými zvukovými efekty. U televizních programů, jako jsou zprávy a předpovědi počasí, můžete omezit zvukové efekty vypnutím chytrého režimu a přepnutím na standardní model. Inteligentní režim: Pro bohaté zvukové efekty se použijí nastavení EQ a JBL Surround Sound.
Standardní režim: Přednastavené nastavení EQ se použije pro standardní zvukové efekty.
Chcete-li inteligentní režim deaktivovat, postupujte takto:

 • Na dálkovém ovladači stiskněte a podržteZtlumit TV až do "PŘEPNOUT" je zobrazen. lis +.
  “VYPNUTÝ REŽIM SMART”: Chytrý režim je deaktivován.
  → Při příštím zapnutí soundbaru se inteligentní režim znovu aktivuje automaticky.

OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Obnovením výchozího nastavení definovaného v továrnách. ze zvukového panelu odeberete všechna svá přizpůsobená nastavení.
• Na soundbaru stiskněte a podržtePower proVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 více než 10 sekund.
„RESET“ je zobrazen.
→ Soundbar se zapne a poté přepne do pohotovostního režimu.

AKTUALIZACE SOFTWARU

Pro optimální výkon produktu a nejlepší uživatelský zážitek může JBL v budoucnu nabízet aktualizace softwaru pro systém soundbar. Prosím navštivte www.jbl.com nebo kontaktujte call centrum JBL a získejte další informace o stahování aktualizací files.

 1. Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru, stiskněte a podržte a – na zvukové liště, dokud se nezobrazí verze softwaru.
 2. Zkontrolujte, zda jste uložili aktualizaci softwaru file do kořenového adresáře paměťového zařízení USB. Připojte zařízení USB k soundbaru.Majitelé 21kanálových soundbarů JBL BAR 21 DEEP BASS – AKTUALIZACE SOFTWARU
 3. Chcete-li vstoupit do režimu aktualizace softwaru, stiskněte a podržtePower a - na soundbaru po dobu delší než 10 sekund.
  "UPGRADING": aktualizace softwaru probíhá.
  "HOTOVO": aktualizace softwaru dokončena. Zazní potvrzovací tón.
  → Soundbar se vrátí k naposledy vybranému zdroji.

POZNÁMKY:
- Před dokončením aktualizace softwaru nechejte soundbar zapnutý a připojené paměťové zařízení USB.
- „FAILED“ se zobrazí, pokud se aktualizace softwaru nezdařila. Zkuste aktualizaci softwaru znovu nebo se vraťte k předchozí verzi.

ZNOVU PŘIPOJTE SUBWOOFER

Soundbar a subwoofer jsou spárovány v továrnách. Po zapnutí se automaticky spárují a připojí. V některých zvláštních případech je možná budete muset znovu spárovat.Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - PŘIPOJTE

Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování subwooferu

 1. Na subwooferu stiskněte a podržteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona až doVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona bliká bíle.
 2. Chcete-li vstoupit do režimu párování subwooferu na zvukové liště, stiskněte a podržte Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 1na dálkovém ovladači, dokud „SUBWOOFER SPK“ je zobrazen. Stiskněte – na dálkovém ovladači.
  „SUBWOOFER PŘIPOJEN“: Subwoofer je připojen.

POZNÁMKY:
- Subwoofer opustí režim párování za tři minuty, pokud není párování a připojení dokončeno.Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona změní se z blikající bílé na pevnou oranžovou.

SPECIFIKACE

Obecná specifikace:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (jednotka Soundbar), Bar 2.1 Deep Bass SUB (jednotka subwooferu)
 • Napájení: 103 – 240V AC, – 50/60 Hz
 • Celkový výkon reproduktoru (Max. OTHD 1 %): 300 W
 • Výstupní výkon (Max. OTHD 1 %): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Převodník: 4 x závodní měnič • 2 x 1″ výškový reproduktor (Soundbar); 6.5″ (subwoofer)
 • Pohotovostní výkon soundbaru a subwooferu: <0.5 W.
 • Provozní teplota: 0 ° C - 45 ° C

Specifikace videa:

 • HDMI video vstup: 1
 • HDMI video výstup (se zpětným zvukovým kanálem): 1
 • Verze HDMI: 1.4

Specifikace zvuku:

 • Frekvenční odezva: 40 Hz - 20 kHz
 • Audio vstupy: 1 optický, Bluetooth, USB (USB přehrávání je dostupné ve verzi pro USA. U ostatních verzí je USB pouze pro servis)

Specifikace USB (přehrávání zvuku je pouze pro americkou verzi):

 • USB port: Typ A
 • Hodnocení USB: 5 V DC / 0.5 A
 • Podpora formátu Me: mp3, cesta
 • Kodek MPS: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3. MPEG 5 Layer 3
 • MP3 sampling rate: 16 – 48 kHz
 • Přenosová rychlost MPS: 80 – 320 kbps
 • WAV samprychlost: 16 – 48 kHz
 • Přenosová rychlost WAV: až 3003 kb / s

Bezdrátová specifikace:

 • Bluetooth verze: 4.2
 • Bluetooth profile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Frekvenční rozsah Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Max. vysílací výkon: <10 dBm (EIRP)
 • Typ modulace: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • Bezdrátový frekvenční rozsah 5G: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G Max. vysílací výkon: <9 dBm (EIRP)
 • Typ modulace: n/4 DOPSK

Rozměry

 • Rozměry (VV x V x H): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28″ x 35″ (Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) / 8.9″ x 8.9″ x 14.6- (subwoofer)
 • Hmotnost: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Rozměry balení (Š x V x H): 1045 x 310 x 405 mm
 • Hmotnost balení (brutto): 10.4 kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravovat. Pokud máte problémy s používáním tohoto produktu, před vyžádáním služeb si přečtěte následující body.

Systém
Jednotka se nezapne.

 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do napájení a soundbaru.

Soundbar nereaguje na stisknutí tlačítka.

 • Obnovte soundbar do továrního nastavení (viz
  -OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“).

Zvuk
Ze soundbaru nevychází žádný zvuk

 • Ujistěte se, že soundbar není ztlumen.
 • Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvukového vstupu.
 • Připojte soundbar k vašemu televizoru nebo jinému zařízení
 • Stisknutím a podržením obnovíte tovární nastavení zvukového paneluPower aVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 a e na soundbaru déle než 10

Zkreslený zvuk nebo ozvěna

 • Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím soundbaru, ujistěte se, že je televizor ztlumený nebo je vypnutý vestavěný reproduktor televizoru.

Audio a video nejsou synchronizovány.

 • Aktivujte funkci synchronizace zvuku pro synchronizaci zvuku a videa (viz -Audio synC v -kapitola NASTAVENÍ ZVUKU).

Video
Zkreslené obrázky přenášené přes Apple TV

 • Apple TV 4K formát vyžaduje HDMI V2.0 a tento produkt jej nepodporuje. V důsledku toho může dojít ke zkreslení obrazu nebo černé televizní obrazovce.

Bluetooth
Zařízení nelze připojit k soundbaru.

 • Zkontrolujte, zda jste v zařízení povolili Bluetooth.
 • Pokud byl soundbar zakrytý jiným zařízením Bluetooth, resetujte Bluetooth (viz Připojení k jinému zařízení níže -Bluetooth připojení“ v kapitole „PŘIPOJIT“).
 • Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth někdy spárováno se soundbarem, resetujte Bluetooth na soundbaru, zrušte spárování soundbaru se zařízením Bluetooth a poté znovu spárujte zařízení Bluetooth se soundbarem (viz -Chcete-li se připojit k jinému zařízení“ pod „Bluetooth připojení“ v -kapitola PŘIPOJIT).

Špatná kvalita zvuku z připojeného zařízení Bluetooth

 • Příjem Bluetooth je slabý. Přesuňte zdrojové zařízení blíže k soundbaru. nebo odstraňte jakoukoli překážku mezi zdrojovým zařízením a soundbarem.

Připojené zařízení Bluetooth se neustále připojuje a odpojuje.

 • Příjem Bluetooth je špatný. Přesuňte zdrojové zařízení blíže k soundbaru nebo odstraňte překážky mezi zdrojovým zařízením a soundbarem.
  Dálkové ovládání
  Dálkový ovladač nefunguje.
 • Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. Pokud ano, nahraďte je novými.
 • Zmenšete vzdálenost a úhel mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou.

ZNÁMKY

Logo Bluetooth®
slovní značka a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 3
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 4
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O LICENCI NA OTEVŘENÝ ZDROJ

Tento produkt obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem licencovaný pod GPL. Zdrojový kód a příslušné pokyny k sestavení jsou pro vaše pohodlí také k dispozici na adrese  http://www.jbl.com/opensource.html.
Neváhejte nás kontaktovat na:
Harman Deutschland Gmb
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Německo nebo OpenSourceSupport@Harman.com pokud máte další dotazy týkající se softwaru typu open-source v produktu.Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - obr. 1

HARMAN International Industries,
Zahrnuto 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
Spojené státy americké
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.
JBL je ochranná známka společnosti HARMAN International Industries, Incorporated, registrovaná ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích. Vlastnosti, specifikace a vzhled jsou
mohou být změněny bez předchozího upozornění.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenty / zdroje

Soundbar JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar [pdf] Návod k obsluze
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1 kanálový soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 kanálový soundbar

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *