Uživatelská příručka budíku Sunrise JALL

Logo JALL

Budík JALL Sunrise

Budík Sunrise JALL ACA-002-B
Uživatelská příručka (EN)

[chráněno e-mailem]

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

 1. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, včetně obdobného použití v hotelech.
 2. Umístěte tento spotřebič na stabilní, rovný a neklouzavý povrch.
 3. Nepoužívejte tento spotřebič ve vlhkém prostředí (např. V koupelně nebo v blízkosti domu)
  sprcha nebo bazén).
 4. Ujistěte se, že adaptér nenavlhne.
 5. Dbejte na to, aby do spotřebiče netečela voda nebo na něj nevylila vodu.
 6. Používejte pouze originální adaptér. Nepoužívejte druhý adaptér, pokud je poškozený.
 7. Tento spotřebič nemá žádný vypínač pro odpojení od napájení
  zdroj, odpojte zástrčku ze zásuvky.
 8. Nepoužívejte tento přístroj jako prostředek ke zkrácení hodin spánku. Účel
  tohoto zařízení je pomoci vám snadněji se probudit. Snižuje to vaši potřebu spánku.
 9. Tento spotřebič má vestavěnou záložní baterii v základně, která si pamatuje vaše nastavení hodin a budíku, když se napájení vypne, ale NENÍ podporováno z baterie. Aby hodiny a všechny funkce fungovaly, musí být vyžadováno střídavé napájení. Podporuje AC 100-240V vstup.

SKLADOVÁNÍ

 1. Spotřebič očistěte měkkým hadříkem.
 2. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, polštářky ani čisticí rozpouštědla jako alkohol, aceton,
  atd., protože by to mohlo poškodit povrch spotřebiče.
 3. Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte napájení
  síťový kabel ze zásuvky a uložte spotřebič na bezpečné a suché prostředí, kde nebude rozdrcen, naražen nebo poškozen.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Budík JALL Sunrise Overview

[chráněno e-mailem]

NÁVOD K OBSLUZE

První použití - Nastavení času:

Při prvním připojení spotřebiče musíte nastavit čas.

 1. Podržením nastavovacího tlačítka (v pravém dolním rohu) po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení času.
 2. Kliknutím na tlačítko +/- (v levém horním rohu) vyberte „Hodina“. Za example, „6“. Potvrďte kliknutím na tlačítko nastavení.
 3. Kliknutím na tlačítko +/- (v levém horním rohu) vyberte „Minuta“. Za example, „15“. Potvrďte kliknutím na tlačítko nastavení.
 4. Kliknutím na tlačítko +/- (v levém horním rohu) vyberte „12H nebo 24H“. Za example, „24H“. Potvrďte kliknutím na tlačítko nastavení.

Poznámka: Je-li zvolen 12hodinový formát času, zobrazí se ikona dopoledne nebo odpoledne.

Tlačítko nastavení
Tlačítko nastavení

[chráněno e-mailem]

Nastavení budíků pro hodiny:
 1. Stisknutím tlačítka budíku 1 zapnete budík 1. Doufejte, že tlačítko budíku 1 na 2 sekundy vstoupí do režimu nastavení budíku 1.
 2. Stisknutím tlačítka +/- upravte „Hodinu“. Za example, „6“. Potvrďte stisknutím tlačítka budíku 1.
 3. Stisknutím tlačítka +/- upravte „Minuta“. Za example, „30“. Potvrďte stisknutím tlačítka budíku 1.
 4. Stisknutím tlačítka +/- upravte „Vyzvánění“. Můžete si vybrat mezi 7 přednastavenými zvuky nebo FM rádiem jako zvukem probuzení. Stisknutím tlačítka budíku 1 jej potvrďte.
 5. Stisknutím tlačítka +/- upravte „Hlasitost“. Stisknutím tlačítka budíku 1 jej potvrďte.
 6. Stisknutím tlačítka +/- upravte „Jas“. Stisknutím tlačítka budíku 1 jej potvrďte.
 7. Stisknutím tlačítka +/- upravte „Sunrise Simulation Time“. Můžete jej nastavit na 10 minut. Stisknutím tlačítka budíku 1 jej potvrďte.

Nastavili jste budík 1. Východ slunce se bude od 10:100 dopoledne postupně zapínat od 10% jasu do 6% do 20 minut. O 10 minut později se alarm spustí v 6:30. Po stisknutí tlačítka odložit můžete získat dalších 9 minut spánku (odložit až 5krát). Budík můžete vypnout stisknutím tlačítka budíku 1. (Vezměte alarm 1 jako example, alarm 2 je stejný.)

Poznámka: Pokud se budík vypne a do 15 minut neproběhne žádná operace, automaticky vypne světlo a zvuk.

Tlačítko Alram 1

Nastavení režimu barevného světla:

Režim barevného světla můžete nastavit ručně nebo automaticky.

 1. Stisknutím tlačítka LED světla (v levém horním rohu) přejdete do ručního režimu barevného světla.
 2. Stisknutím tlačítka + / - ručně upravíte různé barvy světel. K dispozici je 7 barev.
 3. Poklepáním na tlačítko LED osvětlení přejdete do režimu automatického barevného osvětlení. To znamená, že automaticky změní barvu světla.
 4. Opětovným stisknutím tlačítka LED světlo režim barevného světla opustíte.
Tlačítko LED Light
Tlačítko LED světla

[chráněno e-mailem]

Nastavení FM rádia pro hodiny:
 1. Podržte přepínací tlačítko po dobu 2 sekund, hodiny automaticky prohledají všechny dostupné stanice a uloží je jako P-01 / P-02 / P-03 atd. (Až 10 kanálů). Nemusíte nic dělat, dokud proces nedokončí.
 2. Po dokončení radiobudík ve výchozím nastavení vybere kanál P-01.
 3. Stisknutím tlačítka hlasitosti „+“ / „-“ (poblíž přepínače) upravíte hlasitost rádia.
 4. Podržte tlačítko hlasitosti „+“ / „-“ po dobu 2 sekund a vyberte P-02 / P-03 a jiný kanál.
 5. Stisknutím rádiového tlačítka FM opustíte režim rádia FM.
Tlačítko rádia FM
Tlačítko rádia FM

[chráněno e-mailem]

Nastavení režimu usínání (režim simulovaného západu slunce) pro hodiny:
 1. Stisknutím tlačítka usínání přejděte do režimu usínání.
 2. Podržením tlačítka usínání po dobu 2 sekund nastavíte režim usínání.
 3. Stisknutím tlačítka + / - upravte časovač (až 120 minut). A poté stiskněte
  tlačítko pro usnutí pro potvrzení.
 4. Stisknutím tlačítka + / - upravte jas. A potom stiskněte tlačítko usínání
  k potvrzení.
 5. Stisknutím tlačítka + / - upravte zvuk. Můžete si vybrat mezi 3 předvolbami
  zvuky nebo FM rádio jako zvuk usínání. A poté jej potvrďte stisknutím tlačítka usínání.
 6. Stisknutím tlačítka + / - upravte hlasitost. A poté jej potvrďte stisknutím tlačítka usínání.
 7. Nyní jste v režimu usínání. Stále můžete stisknout + / - pro nastavení jasu a stisknout tlačítko + / - pro nastavení hlasitosti v tomto bodě.
 8. Opětovným stisknutím tlačítka pro usínání opusťte režim usínání.

Poznámka: Po dokončení nastavení se světlo pomalu změní z přednastavené úrovně jasu na tmavé a světlo se vypne na konci přednastaveného času.

Tlačítko usínání
Tlačítko usínání

[chráněno e-mailem]

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tato část shrnuje nejčastější problémy, se kterými se můžete při probuzení setkat. Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí níže uvedených informací, neváhejte kontaktovat [chráněno e-mailem] pro další pomoc.

Otázka 1: Toto zařízení vůbec nefunguje.
 1. Možná není adaptér správně zasunut do zásuvky. Připojte adaptér správně do zásuvky.
 2. Možná došlo k výpadku proudu. Zkontrolujte, zda napájení funguje připojením jiného spotřebiče.
Otázka 2: Rádio vydává praskavý zvuk.
 1. Možná je vysílací signál slabý, zcela odviňte anténu a pohybujte jím, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu.
Otázka 3: Mohu úplně vypnout zobrazení času?
 1. Ano, můžete upravit jas zobrazení času nebo jej vypnout opakovaným kliknutím na tlačítko nastavení.
Otázka 4: Mají tyto hodiny možnost záložní baterie v případě výpadku napájení?tage?
 1. Tyto hodiny mají vestavěnou záložní baterii v základně, která si pamatuje vaše nastavení hodin a budíku, když se napájení vypne, ale NENÍ podporováno z baterie. Aby hodiny a všechny funkce fungovaly, musí být vyžadováno střídavé napájení. Podporuje AC 100-240V vstup.

[chráněno e-mailem]

Otázka 5: Jak mohu vypnout zvuk alarmu, jakmile se rozezní?
 1. Musíte pouze stisknout příslušné tlačítko alarmu. Pokud tedy nastavíte „Alarm 1“, stiskněte tlačítko „Alarm 1“ na boku a mělo by se vypnout.
Otázka 6: Mohu to udělat tak, aby se rozsvítilo pouze světlo, nikoli alarm? (Nebo mohu nastavit budík tak, aby byl pouze zvuk, žádné světlo?)
 1. Při nastavování budíku můžete nastavit hlasitost na nejnižší úroveň. To znamená, že při spuštění alarmu je zvuk téměř neviditelný a svítí pouze světlo.
 2. Při nastavování budíku můžete zvolit nejnižší intenzitu světla, což znamená, že když se budík vypne, téměř nesvítí.

PS. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás [chráněno e-mailem] o pomoc.

Logo JALL

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
[chráněno e-mailem]

 

Uživatelská příručka k budíku JALL Sunrise - Stáhnout [optimalizováno]
Uživatelská příručka k budíku JALL Sunrise - Ke stažení

Dokumenty / zdroje

Budík JALL Sunrise [pdf] Uživatelský manuál
ACA-002-B, Budík při východu slunce

Připojit se ke konverzaci

7 Komentáře

 1. Jsem nový majitel a moje hodiny blikají symbolem wifi a nemohu nic najít, dejte mi prosím vědět, co to znamená

 2. Pokyny nám neříkají, jak vybrat přednastavenou stanici pro budík. Je to výchozí výchozí pro první, což není nic jiného než statické, kde jsem. Nejste si jisti, proč to rádio přednastavilo.

  1. Vyberete si, kterou stanici chcete. Poté přejděte do nastavení budíku. Pokud zvolíte zvuk fm, bude předvolbou použita poslední stanice

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.