Logo INSIGNIARYCHLÝ NÁVOD K NASTAVENÍ
Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti
NS-PK4KBB23-C

OBSAH BALENÍ

 • Bezdrátová klávesnice
 • Nabíjecí kabel USB na USB-C
 • USB Nano přijímač
 • Stručný návod k obsluze

INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 1

FUNKCE

 • Duální režim se připojuje bezdrátově pomocí připojení 2.4 GHz (s USB dongle) nebo Bluetooth 5.0 nebo 3.0
 • Nůžkový design má za následek tišší psaní a elegantní, low-profile pohled
 • Dobíjecí baterie eliminuje potřebu jednorázových baterií
 • Číselná klávesnice plné velikosti vám pomůže přesně zadávat data
 • 6 multimediálních kláves ovládá audio funkce

INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – obrázek 1

Klávesové zkratky

PRO WINDOWS PRO MAC NEBO ANDROID ICON FUNKCE POPIS
FN + F1 F1 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 2 Domů vstoupit web homepage
FN + F2 F2 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 3 Vyhledávání Otevřete files a vyhledávací lišta aplikací
FN + F3 F3 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 4 Jas snížen Snižte jas obrazovky
FN + F4 F4 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 5 Zvýšení jasu Zvyšte jas obrazovky
FN + F5 F5 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 6 Vybrat vše Vyberte všechny files
FN + F6 F6 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 7 Předchozí skladba Funkce předchozí mediální stopy
FN + F7 F7 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 8 Přehrát / pozastavit Přehrát nebo pozastavit média
FN + F8 F8 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 9 Další skladba Funkce další mediální stopy
FN + F9 F9 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 10 Mute Ztlumit zvuk všech médií
FN + F10 F10 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 11 Snížit hlasitost Snižte hlasitost
FN + F11 F11 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 12 Zvýšit hlasitost Zvyšte hlasitost
FN + F12 F12 INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 13 Zámek Uzamkněte obrazovku
 • PLOCHÁ VELIKOST (Š×V): 16 × 5.25 palce (406.4 × 133.35 mm.)
 • KONEČNÁ VELIKOST SLOŽENÉ: 4 × 5.25 palce (101.6 × 133.35 mm.)

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

 • Zařízení s dostupným portem USB a vestavěným adaptérem Bluetooth
 • Windows® 11, Windows® 10, macOS a Android

NABÍJENÍ KLÁVESNICE

 • Připojte přiložený kabel k portu USB-C na klávesnici a druhý konec zapojte do nástěnné USB nabíječky nebo portu USB na počítači.

LED INDIKÁTORY

POPIS LED BARVA
Nabíjení červená
Plně nabito Bílý

PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE

Klávesnici lze připojit pomocí 2.4 GHz (bezdrátově) nebo Bluetooth.
A: 2.4GHz (bezdrátové) připojení

 1. Vyjměte USB nano přijímač (dongle) umístěný na spodní straně klávesnice.
  INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – obrázek 2
 2. Vložte jej do USB portu na vašem počítači.
  INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – obrázek 3
 3. Přesuňte přepínač připojení na klávesnici doprava na možnost 2.4 GHz. Vaše klávesnice se automaticky spáruje s vaším zařízením.
  INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – obrázek 4
 4. Stiskněte tlačítko, které odpovídá operačnímu systému vašeho zařízení.

INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 14

B: Bluetooth připojení

 1. Přesuňte přepínač připojení na klávesnici doleva na Bluetooth LG DSP9YA 5.1.2. Zvukový panel Dolby Atmos s výkonem 520 W a bezdrátový subwoofer – pár Bluetooth volba.
  INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – obrázek 5
 2. Stiskněte tlačítko Bluetooth LG DSP9YA 5.1.2. Zvukový panel Dolby Atmos s výkonem 520 W a bezdrátový subwoofer – pár Bluetooth na klávesnici po dobu tří až pěti sekund. Vaše klávesnice přejde do režimu párování.
  INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – obrázek 6
 3. Otevřete nastavení zařízení, zapněte Bluetooth a poté ze seznamu zařízení vyberte BT 3.0 KB nebo BT 5.0 KB. Pokud jsou k dispozici obě možnosti, vyberte BT 5.0 KB pro rychlejší připojení.
 4. Stiskněte tlačítko, které odpovídá operačnímu systému vašeho zařízení.

INSIGNIA NS PK4KBB23 C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti – ikona 14

ÚDAJE

Klávesnice:

 • Rozměry (V × Š × H): 44 × 14.81 × 5.04 palce (1.13 × 37.6 × 12.8 cm)
 • Hmotnost: 13.05 oz. (37 kg)
 • Baterie: 220mAh vestavěná lithium-polymerová baterie
 • Životnost baterie: přibližně tři měsíce (na základě průměrného používání)
 • Rádiová frekvence: 2.4 GHz, BT 3.0, BT 5.0
 • Provoz: 33 stop (10 m)
 • Elektrické napětí: 5V 110mA

USB dongle:

 • Rozměry (V × Š × H): 18 × 52 × 76 palce (0.46 × 1.33 × 1.92 cm)
 • Rozhraní: USB 1.1, 2.0, 3.0

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Moje klávesnice nefunguje.

 • Ujistěte se, že váš počítač splňuje systémové požadavky.
 • Nabijte baterii klávesnice. Když je baterie vybitá, indikátor slabé baterie bude tři sekundy blikat.
 • Zkuste přesunout jiná bezdrátová zařízení dále od počítače, abyste zabránili rušení.
 • Zkuste připojit váš USB dongle do jiného USB portu na vašem počítači.
 • Zkuste restartovat počítač s připojeným USB donglem.

Nemohu navázat spojení Bluetooth.

 • Zkraťte vzdálenost mezi klávesnicí a zařízením Bluetooth.
 • Ujistěte se, že jste na svém zařízení Bluetooth vybrali Insignia NS-PK4KBB23-C.
 • Vypněte svá zařízení a poté je zapněte. Znovu spárujte klávesnici a zařízení Bluetooth.
 • Ujistěte se, že klávesnice není spárována s jiným zařízením Bluetooth.
 • Ujistěte se, že klávesnice i zařízení Bluetooth jsou v režimu párování.
 • Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth není připojeno k žádnému jinému zařízení

Můj adaptér se na mém zařízení Bluetooth nezobrazuje.

 • Zkraťte vzdálenost mezi klávesnicí a zařízením Bluetooth.
 • Přepněte klávesnici do režimu párování a poté obnovte seznam zařízení Bluetooth. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením Bluetooth.

Právní omezení

Informace FCC
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Upozornění FCC
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Toto zařízení splňuje limity vystavení radiaci FCC stanovené pro nekontrolované prostředí.
Prohlášení RSS-Gen
Toto zařízení obsahuje vysílače / přijímače osvobozené od licence, které jsou v souladu s RSS (s) osvobozenými od licence společnosti Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení RSS-102
Toto zařízení vyhovuje kanadským limitům vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.
JEDNOROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA
Návštěva www.insigniaproducts.com Podrobnosti.
KONTAKT INSIGNIE:
Pro zákaznický servis volejte na tel. Č. 877 467 4289 (USA a Kanada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA je ochranná známka společnosti Best Buy a jejích přidružených společností.
Distribuováno společností Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2023 Best Buy. Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty / zdroje

INSIGNIA NS-PK4KBB23-C Bezdrátová tenká nůžková klávesnice plné velikosti [pdf] Uživatelská příručka
KB671, V4P-KB671, V4PKB671, NS-PK4KBB23-C Bezdrátová tenká plnohodnotná nůžková klávesnice, NS-PK4KBB23-C, Bezdrátová tenká plnohodnotná nůžková klávesnice, Tenká plnohodnotná nůžková klávesnice, plnohodnotná nůžková klávesnice, nůžková klávesnice, klávesnice

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *