INSIGNIA - logo

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Držák na stěnu s pevnou polohou
pro televizory 19–39 palců.
NS-HTVMFABINSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TVPřed použitím nového produktu si přečtěte tyto pokyny, abyste zabránili poškození.

Bezpečnostní informace a specifikace

POZOR:
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOST POKYNY – ULOŽTE TYTO POKYNY – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

Maximální hmotnost televizoru: 35 liber. (15.8 kg)
Velikost obrazovky: úhlopříčka 19 až 39 palců
Celkové rozměry (V × Š): 8.66 × 10.04 palce (22.0 × 25.5 cm)
Hmotnost nástěnného držáku: 2.2 lb (1 kg)
Jsme tu pro vás www.insigniaproducts.com
Pro zákaznický servis volejte: 877-467-4289 (trhy USA/Kanada)

POZOR: Nepoužívejte tento produkt k žádnému účelu, který není výslovně specifikován společností Insignia. Nesprávná instalace může způsobit poškození majetku nebo zranění osob. Pokud těmto pokynům nerozumíte nebo máte pochybnosti o bezpečnosti instalace, kontaktujte zákaznický servis nebo zavolejte kvalifikovaného dodavatele. Společnost Insignia nenese odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou instalací nebo používáním.
POZOR: Nepřekračujte uvedenou maximální hmotnost. Tento montážní systém je určen pro použití pouze s uvedenými maximálními hmotnostmi. Použití s ​​produkty těžšími, než jsou uvedené maximální hmotnosti, může vést ke zhroucení držáku a jeho příslušenství, což může způsobit zranění.
Hmotnost vašeho televizoru nesmí překročit 35 liber. (15.8 kg). Zeď musí být schopna unést pětkrát větší váhu než váš televizor a držák na zeď.
Tento výrobek obsahuje malé předměty, které by při požití mohly představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte tyto předměty mimo dosah malých dětí!INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska 9

Nástroje potřebné

K sestavení nového držáku na zeď na televizi budete potřebovat následující nástroje:

Obsah balení

Ujistěte se, že máte veškerý hardware potřebný k sestavení vašeho nového držáku na TV:INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - Obsah balení

TV hardwarová taška

etiketa technické vybavení Množství
02 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 8Šroub M4 × 12 mm 4
03 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 7Šroub M6 × 12 mm 4
04 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 6Šroub M8 × 20 mm 4
05 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 5Šroub M6 × 35 mm 4
06 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 4Šroub M6 × 35 mm 4
07 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - symbolPodložka M4 4
08 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - symbolPodložka M6 / M8 4
09 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 3distance 4
10 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - symbolPojistná podložka 2
11 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 1Šroub 5/16 palce × 2 3/4 palce 2

Betonová instalační sada CMK1 (není součástí dodávky)
Obraťte se na zákaznický servis na čísle 1-800-359-5520 a nechte si tyto další díly dodat přímo k vám.

C1 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 1
Šroub 5/16 palce × 2 3/4 palce
2
C2 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - symbolPojistná podložka 2
C3 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro televizory – symbol 2
Kotvy do betonu
2

Instrukce k instalaci

KROK 1 - Zjištění, zda má váš televizor ploché zadní nebo nepravidelné nebo ucpané zadní části

 1.  Opatrně položte obrazovku televizoru lícem dolů na polstrovaný a čistý povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením a poškrábáním.
 2. Pokud je k televizoru připevněn podstavec na stůl, odstraňte podstavec. Pokyny najdete v dokumentaci dodané s televizorem.
 3. Dočasně položte držáky TV (01) svisle na zadní stranu televizoru.
 4. Zarovnejte otvory pro šrouby v držácích televizoru s otvory pro upevnění šroubů na televizoru.
 5.  Určete, jaký typ opěradla může mít váš televizor:

Flatback: Konzoly leží v jedné rovině se zadní stranou televizoru a neblokují žádné konektory. Při montáži na stěnu nepotřebujete distanční podložky.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - TV držáky 2Překážka zad: Konzoly blokují jeden nebo více konektorů na zadní straně televizoru. Při montáži na zeď budete potřebovat rozpěrky.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - TV držáky 1

Nepravidelně tvarovaná záda: Mezi držákem a nějakou částí zadní strany televizoru je mezera. Při montáži na zeď budete potřebovat rozpěrky.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro televizory – držáky televizorů

Demontujte držáky TV (01).
KROK 2 - Vyberte šrouby, podložky a rozpěrky
1 Vyberte hardware pro váš televizor (šrouby, podložky a distanční podložky). Omezený počet televizorů je dodáván s montážním hardwarem. (Pokud jsou k televizoru přiloženy šrouby, jsou téměř vždy v otvorech na zadní straně televizoru.) Pokud neznáte správnou délku upevňovacích šroubů, které váš televizor vyžaduje, vyzkoušejte různé velikosti ručním navlékáním. šrouby. Vyberte jeden z následujících typů šroubů:
U televizoru s plochou zadní stranou:
Šrouby M4 X 12 mm (02)
Šrouby M6 X 12 mm (03)
Šrouby M8 X 20 mm (04)
Pro televizor s nepravidelným / ucpaným zády:
Šrouby M4 X 35 mm (05)
Šrouby M6 X 35 mm (06)
Pro odpovídající typy šroubů vyberte buď podložku M4 (07) nebo podložku M6/M8 (08).
Pro nepravidelná nebo ucpaná zadní strana TV použijte také distanční vložku (09)
POZOR: Abyste se vyhnuli možným zraněním osob a škodám na majetku, ujistěte se, že jsou k dispozici přiměřené závity pro připevnění držáků k televizoru. Pokud narazíte na odpor, okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis. K umístění televizoru použijte nejkratší kombinaci šroubů a rozpěr. Používání příliš dlouhého hardwaru může poškodit váš televizor. Pokud však použijete příliš krátký šroub, může dojít k pádu televizoru z držáku.

2 Vyšroubujte šrouby z otvorů v zadní části televizoru.
3 Pokud jde o televizor s plochou zadní obrazovkou, přejděte na „KROK 3 - Možnost 1: Připevnění montážního hardwaru k televizorům s plochou zadní stranou“ na stránce 7.
INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska 6NEBOV případě nepravidelných nebo ucpaných zad přejděte na „KROK 3 – Možnost: Připevnění montážního materiálu k televizorům s nepravidelnými nebo ucpanými zadními stranami“ na straně 8.
KROK 3 - Možnost 1: Připevnění montážního hardwaru k televizorům s plochou zadní stranou

 1.  Zarovnejte levý a pravý držák televizoru (01) s otvory pro šrouby na zadní straně televizoru. Ujistěte se, že jsou závorky ve vodorovné poloze.
 2.  Namontujte podložky (07 nebo 08) a šrouby (02, 03 nebo 04) do otvorů v zadní části televizoru.
 3. Utáhněte šrouby tak, aby přiléhaly k držákům TV. NEUTAHUJTE příliš silně.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - montážní hardware

KROK 3 - Možnost 2: Připevnění montážního hardwaru k televizorům s nepravidelnými nebo ucpanými zády

 1.  Umístěte rozpěrky (09) přes otvory pro šrouby na zadní straně televizoru.
 2. Zarovnejte levý a pravý držák televizoru (01) s otvory pro šrouby na zadní straně televizoru. Ujistěte se, že jsou závorky ve vodorovné poloze.
 3.  Umístěte podložky (07 nebo 08) přes otvory v držácích televizoru. Vložte šrouby (05 nebo 06) přes podložky, držáky TV a rozpěrky.
 4.  Utáhněte šrouby tak, aby přiléhaly k držákům TV. NEUTAHUJTE příliš silně.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska 5

KROK 4 - Určete umístění pro montáž na zeď
Poznámka:
• Podrobnější informace o tom, kde máte vrtat díry, najdete v našem online vyhledávači výšky na adrese: http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder
• Televizor by měl být dostatečně vysoký, aby byly vaše oči vyrovnány se středem obrazovky. To je obvykle 40 až 60 palců od země.
Střed vašeho televizoru bude odsazen o 80 palce níže než střed nástěnné desky (10). Před vyvrtáním otvorů do zdi:

 1. Změřte vzdálenost od spodní části televizoru do středu mezi polovinou horního a spodního montážního otvoru na zadní straně televizoru. Toto je měření a.
 2. Změřte vzdálenost od podlahy k místu, kam chcete umístit spodní část televizoru na zeď. Pamatujte, že spodní část televizoru by měla být umístěna nad veškerým nábytkem (jako jsou zábavní centra nebo televizní stojany). Televizor by měl být také nad položkami umístěnými na horní části nábytku (jako je přehrávač Blu-ray nebo kabelová skříňka). Toto měření je b.
 3. Přidejte a + b. Celkové měření je výška, kde chcete, aby byl střed nástěnné desky na zdi.
 4. Pomocí tužky označte toto místo na zdi.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska 4

KROK 5 - Varianta 1: Instalace na stěnu ze dřeva *
Poznámka: Jakákoli sádrokartonová deska zakrývající stěnu nesmí překročit 5/8 palce (16 mm).

 1.  Vyhledejte čep. Ověřte střed čepu pomocí vyhledávače čepů od okraje k okraji.
 2.  Zarovnejte střed šablony nástěnné desky (R) na výšku (a + b), kterou jste určili v předchozím kroku, ujistěte se, že je vodorovná, a pak ji nalepte na zeď.
 3.  Pomocí šablony vyvrtejte dva pilotní otvory do hloubky 3 mm pomocí vrtáku o průměru 75 mm a poté šablonu vyjměte.
 4.  Zarovnejte nástěnnou desku (10) s pilotními otvory, zasuňte zpožděné šrouby (12) skrz podložky zpožďovacích šroubů (11) a poté otvory v nástěnné desce. Utáhněte zpožďovací šrouby pouze tak, aby pevně přiléhaly ke stěně.

POZOR:

 •  K montáži nástěnné desky použijte pouze dva středové otvory. Nepoužívejte boční otvory se štěrbinami.
 • Instalujte do středu čepů. Neinstalujte pouze do sádrokartonu.
 • NEPŘETAHUJTE dotahovací šrouby (12).

* Minimální velikost dřevěných čepů: běžné 2 x 4 palce (51 x 102 mm) nominální 11/2 x 31/2 palce (38 x 89 mm).
* Minimální vodorovný rozestup mezi spojovacími prostředky nesmí být menší než 16 mm.
Zarovnejte střed šablony se značkou výšky (a+b), kterou jste vytvořili v kroku 4.

KROK 5 – Možnost 2: Instalace na pevnou betonovou nebo betonovou stěnu (vyžaduje Concrete Installation Kit CMK1)
POZOR: Do zabraňte poškození majetku nebo zranění osob, nikdy nevrtejte do malty mezi bloky. Namontujte nástěnnou desku přímo na betonový povrch.

 1. Zarovnejte střed šablony nástěnné desky (R) na výšku (a + b), kterou jste určili v předchozím kroku, ujistěte se, že je vodorovná, a pak ji nalepte na zeď.
 2. Skrz šablonu vyvrtejte dva pilotní otvory do hloubky 3 mm pomocí vrtáku do zdiva o průměru 75 mm a poté šablonu vyjměte.
 3.  Vložte betonové stěnové kotvy (C3) do pilotních otvorů a kladivem se ujistěte, že jsou kotvy v jedné rovině s betonovým povrchem.
 4.  Zarovnejte nástěnnou desku (10) s kotvami, zasuňte zpožďovací šrouby (C1) skrz podložky zpožďovacích šroubů (C2) a poté otvory v nástěnné desce. Utáhněte zpožďovací šrouby pouze tak, aby pevně přiléhaly ke stěně.

POZOR:

 • K montáži nástěnné desky použijte pouze dva středové otvory. Nepoužívejte boční otvory se štěrbinami.
 •  NEPŘETAHUJTE zpožděné šrouby (C1).

Zarovnejte střed šablony se značkou výšky (a+b), kterou jste vytvořili v kroku 4.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska 2

* Minimální tloušťka pevného betonu: 8 palců (203 mm)
* Minimální velikost betonového bloku: 8 x 8 x 16 palců (203 x 203 x 406 mm).
* Minimální vodorovný rozestup mezi spojovacími prostředky nesmí být menší než 16 mm.
KROK 6 - Připevnění televizoru na nástěnnou desku

 1.  Pokud zajišťovací šrouby (S) zakrývají spodní otvory v držácích televizoru (01), odšroubujte je, dokud nejsou otvory volné.
 2. Držte televizor s horní částí obrazovky nakloněnou ke zdi a posuňte horní zářezy pravého a levého držáku TV (01) přes horní okraj nástěnné desky (10).
 3.  Zatlačte spodní část televizoru směrem ke zdi, dokud západkový mechanismus nezapadne na místo.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska 1

Upevnění televizoru na nástěnnou desku
Utáhněte zajišťovací šrouby (S) křížovým šroubovákem, dokud se nedotknou nástěnné desky (10).INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39palcový nástěnný držák s pevnou polohou pro TV - nástěnná deska

Chcete-li televizor vyjmout ze nástěnné desky, odšroubujte zajišťovací šrouby, poté vytáhněte spodní část ze stěny a zvedněte sestavu ze nástěnného držáku.

JEDNOROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA

Definice:
Distributor * produktů značky Insignia zaručuje vám, původním kupujícím tohoto nového produktu značky Insignia (dále jen „produkt“), že výrobek nebude po dobu jednoho roku bez vad u původního výrobce materiálu nebo provedení ( 1) rok od data zakoupení produktu („záruční doba“).
Aby tato záruka platila, musí být váš produkt zakoupen ve Spojených státech nebo Kanadě ve značkovém maloobchodním prodejně Best Buy nebo online na adrese www.bestbuy.com or  www.bestbuy.ca a je zabalen s tímto prohlášením o záruce.
Jak dlouho trvá pokrytí?
Záruční doba trvá 1 rok (365 dní) od data zakoupení produktu. Datum nákupu je vytištěno na dokladu, který jste obdrželi s produktem.
Na co se vztahuje tato záruka?
Pokud během záruční doby dojde k závěru, že původní výroba materiálu nebo zpracování Produktu je vadná autorizovaným servisním střediskem Insignia nebo personálem skladu, bude Insignia (podle své vlastní volby): (1) Opravovat Produkt novými nebo přestavěné díly; nebo (2) bezplatně vyměnit Produkt za nové nebo přestavěné srovnatelné produkty nebo díly. Výrobky a díly vyměněné v rámci této záruky se stávají majetkem společnosti Insignia a nejsou vám vráceny. Pokud je po uplynutí záruční doby vyžadován servis produktů nebo dílů, musíte zaplatit veškeré poplatky za práci a díly. Tato záruka trvá, dokud vlastníte svůj produkt Insignia během záruční doby. Záruční krytí končí, pokud produkt prodáte nebo jiným způsobem převedete.
Jak získat záruční servis?
Pokud jste produkt zakoupili v obchodě Best Buy nebo v Best Buy online webweb (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), odneste prosím své původní potvrzení a Produkt do kteréhokoli obchodu Best Buy. Ujistěte se, že jste produkt umístili do původního obalu nebo obalu, který poskytuje stejnou úroveň ochrany jako originální obal.
Chcete-li získat záruční servis, ve Spojených státech a Kanadě volejte na číslo 1-877-467-4289. Call agenti mohou problém diagnostikovat a opravit po telefonu.
Kde je záruka platná?
Tato záruka platí pouze v USA a Kanadě ve značkových maloobchodních prodejnách Best Buy nebo webstránky původnímu kupujícímu produktu v kraji, kde byl původní nákup proveden.

Na co se záruka nevztahuje?

Tato záruka se nevztahuje na:

 •  Ztráta / znehodnocení jídla v důsledku poruchy chladničky nebo mrazničky
 •  Pokyny / vzdělávání zákazníků
 • Instalace
 •  Proveďte úpravy
 • Kosmetické poškození
 •  Poškození v důsledku počasí, blesku a dalších činů Božích, jako jsou přepětí
 •  Náhodné poškození
 • Zneužít
 • Zneužívání
 • Nedbalost
 •  Komerční účely/použití, mimo jiné včetně použití v místě podnikání nebo ve společných prostorách bytového komplexu nebo bytového komplexu s více bytovými jednotkami, nebo jinak používané na jiném místě než v soukromém domě.
 •  Úpravy jakékoli části produktu, včetně antény
 •  Panel displeje poškozený statickými (nepohyblivými) obrazy aplikovanými po delší dobu (vypálení).
 • Poškození v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby
 • Připojení k nesprávnému voltage nebo napájení
 • Pokus o opravu osobou oprávněnou společností Insignia k opravě produktu
 • Výrobky prodávané „tak, jak jsou“ nebo „se všemi chybami“
 •  Spotřební materiál, mimo jiné baterie (tj. AA, AAA, C atd.)
 • Výrobky, u nichž bylo změněno nebo odstraněno sériové číslo použité výrobcem
 • Ztráta nebo krádež tohoto produktu nebo jakékoli jeho části
 • Panely displeje obsahující až tři (3) selhání pixelů (tečky, které jsou tmavé nebo nesprávně osvětlené) seskupené v oblasti menší než jedna desetina (1/10) velikosti displeje nebo až pět (5) pixelů v celé obrazovce . (Displeje založené na pixelech mohou obsahovat omezený počet pixelů, které nemusí fungovat normálně.)
 • Poruchy nebo poškození způsobené jakýmkoli kontaktem, mimo jiné tekutinami, gely nebo pastami.

VÝMĚNA OPRAVY, JAK JE POSKYTOVÁNA V TÉTO ZÁRUCE, JE VAŠÍM VÝHRADNÍM NÁPRAVOU PORUŠENÍ ZÁRUKY. INSIGNIA NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO PRODUKTU, ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU. INSIGNIA PRODUCTS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA PRODUKT, VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A OMEZENÍ NEVHODNOSTI SMLOUVY A VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUČNÍ DOBA A PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDOU PLATNÉ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. NĚKTERÉ STÁTY, PROVINCIE A JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU NEBO PROVINCI OD PROVINCIE.
Kontaktujte Insignia:
Pro zákaznický servis volejte 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA je ochranná známka společnosti Best Buy a jejích přidružených společností.
Distribuováno společností Best Buy Purchasing, LLC
©2020 Best Buy.
Všechna práva vyhrazena.INSIGNIA - logo

Číslo dílu: 6907-302035
www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (USA a Kanada)
01-800-926-3000 (Mexiko)
INSIGNIA je ochranná známka společnosti Best Buy a jejích přidružených společností.
Distribuováno společností Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 USA
© 2020 Best Buy. Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty / zdroje

INSIGNIA NS-HTVMFAB 19-39palcový držák na stěnu s pevnou polohou pro TV [pdf] Průvodce instalací
NS-HTVMFAB, 19 39palcový, pevný držák na stěnu pro televizory

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.