Nápad - Logo

2.1kanálový soundbar s bezdrátovým subwooferem
LIVE2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Idea 2 1 Channel Soundbar s bezdrátovým subwooferem - kryt

Než budete pokračovat, přečtěte si důkladně všechny bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte si příručku pro budoucí použití.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili systém iDeaPlay Soundbar Live2. Vyzýváme vás, abyste si našli pár minut na přečtení této příručky, která popisuje produkt a obsahuje pokyny krok za krokem, které vám pomohou nastavit a začít. Než budete pokračovat, měli byste si důkladně přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte si tuto brožuru pro budoucí použití.

Kontaktujte nás:
Máte-li jakékoli dotazy týkající se systému iDeaPlay Soundbar Live2, jeho instalace nebo provozu, obraťte se prosím na svého prodejce nebo vlastního instalačního technika nebo nám zašlete
E-mail: podpora@ideausa.com
Bezplatná NO: 1-866-886-6878

CO JE V KRABICI

Idea 2 1 Channel Soundbar s bezdrátovým subwooferem – CO JE V BALENÍ

PROPOJTE SOUNDBAR A SUBWOOFER

 1. Umístění Soundbaru
  Idea 2 1 Channel Soundbar s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR
 2. Umístění subwooferu
  2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR 2

POZNÁMKA:
Doporučuje se použít kabelové připojení mezi hostitelem soundbaru a televizorem (použití připojení Bluetooth pro televizor může způsobit ztrátu tlaku kvality zvuku) Hostitel soundbaru musí být používán společně se subwooferem a prostorovým ozvučením.

JAK PŘIPOJIT SOUNDBAR K SVÝM ZAŘÍZENÍM

4a. Připojení zařízení Soundbar k televizoru
Připojte svůj soundbar k televizi. Prostřednictvím soundbaru můžete poslouchat zvuk z televizních programů.

Připojení k TV přes AUX audio kabel nebo COX kabel.
Připojení audio kabelem AUX podporuje digitální zvuk a je tou nejlepší možností pro připojení k vašemu soundbaru.
Zvuk televizoru můžete poslouchat prostřednictvím zvukové lišty pomocí jediného audio kabelu AUX.

 1. Připojte k televizoru pomocí audio kabelu AUX
  2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR 3
 2. Připojte se k TV přes COX kabel
  2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR 4Připojení k TV přes optický kabel
  Optické připojení podporuje digitální zvuk a je alternativou zvukového připojení HDMI. Optické zvukové připojení lze obvykle použít, pokud jsou všechna vaše videozařízení připojena přímo k televizi - nikoli prostřednictvím vstupů HDMI na soundbaru.
 3. Připojte se k TV přes optický kabel
  2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR 5

POZNÁMKA:
Potvrďte nastavení zvuku televizoru tak, aby podporovalo „externí reproduktory“, a deaktivujte vestavěné reproduktory TV.

4b. Připojte se k dalším zařízením pomocí optického kabelu
Pomocí optického kabelu propojte optický port na vašem soundbaru s optickými konektory na vašich zařízeních.

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR 6

4c. Jak používat Bluetooth

Step1: 
Vstup do režimu párování: Zapněte Soundbar.
Stisknutím tlačítka Bluetooth (BT) na dálkovém ovladači zahájíte párování Bluetooth.
Ikona „BT“ bude na obrazovce pomalu blikat, což znamená, že Live2 vstoupil do režimu párování.

Step2:
Vyhledejte na svých zařízeních „iDeaPLAY LIVE2“ a poté spárujte. Live2 vydá zvukový signál a rozsvítí se ikona BT, což znamená, že připojení je dokončeno.

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – CONNECT SOUNDBAR 7

POZNÁMKA:
Stisknutím tlačítka „BT“ po dobu tří sekund odpojíte zařízení Bluetooth připojené k audiu a vstoupíte do stavu opětovného připojení.

Odstraňování problémů s Bluetooth

 1. Pokud nemůžete Live2 najít nebo spárovat přes BT, odpojte Live2 od elektrické zásuvky a po 5 sekundách jej znovu připojte a připojte podle výše uvedených pokynů.
 2. Dříve spárované zařízení se automaticky znovu připojí, pokud nebylo spárováno. Při prvním použití je třeba ručně vyhledat a spárovat nebo se po zrušení spárování znovu připojit.
 3. Live2 se může spárovat s jedním zařízením pouze jednou. Pokud se vám nedaří spárovat vaše zařízení, zkontrolujte, zda již není s Live2 spárováno žádné jiné zařízení.
 4. Rozsah připojení BT: Okolní objekty mohou blokovat signály BT; udržujte jasnou linii viditelnosti mezi soundbarem a spárovaným zařízením, domácí spotřebiče, jako jsou chytré čističe vzduchu, WIFI routery, indukční sporáky a mikrovlnné trouby, mohou také způsobovat rádiové rušení, které snižuje nebo zabraňuje párování.

POUŽÍVEJTE SVŮJ SYSTÉM SOUNDBAR

5a. Horní panel a dálkové ovládání soundbaru
Horní panel soundbaru

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 1 2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 2 2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 3
 1. Nastavení hlasitosti
 2. Tlačítko napájení Zapnutí/vypnutí zařízení Soundbar trvá 3 sekundy
 3. Výběr zdroje zvuku Dotkněte se ikony, odpovídající ikona „BT, AUX, OPT, COX, USB“ v oblasti předního displeje se rozsvítí, což znamená, že odpovídající vstupní zdroj zvuku na zadní desce přešel do pracovního stavu.
 4. Nastavení režimu zvuku
 5. Předchozí další
 6. Tlačítko Pozastavit / Přehrát / Ztlumit
 7. Instalace baterií dálkového ovladače Vložte dodané baterie AAA.

5b. LED displej

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 4

 1. Dočasné zobrazení hlasitosti a zdroje zvuku:
  1. Maximální hlasitost je 30 a pro běžné použití je vhodný 18-20.
  2. Dočasné zobrazení zdroje zvuku: vyberte zdroj zvuku pomocí dotykové obrazovky nebo dálkového ovladače. Odpovídající zdroj se zde zobrazí na 3 sekundy a poté se vrátí na číslo hlasitosti.
 2. Zobrazení zvukového efektu: Stisknutím tlačítka „EQ“ na dálkovém ovladači změníte režim zvuku.
  MUS: Hudební režim
  NEWS: Režim zpráv
  MOV: Režim filmu
 3. Zobrazení zdroje zvuku: Vyberte na dotykové obrazovce nebo pomocí dálkového ovládání, režim se rozsvítí podle obrazovky.
  BT: Odpovídající Bluetooth.
  AUX: Odpovídá aux vstupu na základní desce.
  OPT: Odpovídá vstupu optického vlákna na základní desce.
  KORMIDELNÍK: Odpovídá koaxiálnímu vstupu na základní desce.
  USB: Když stisknete USB klíč na dálkovém ovladači nebo přepnete dotykovou obrazovku do režimu USB, v oblasti hlasitosti se zobrazí USB.

5c. Zadní panel soundbaru

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 5

 1. Vstupní port USB:
  Automaticky rozpozná a přehraje od první skladby po vložení USB flash disku. (Nelze vybrat složku pro přehrávání).
 2. Vstupní port AUX:
  Připojte pomocí 1-2 audio kabelu a propojte s červeným/bílým výstupním portem zvukového zdroje.
 3. Koaxiální port:
  Připojte se koaxiální linkou a propojte s koaxiálním výstupním portem zařízení zdroje zvuku.
 4. Port pro optické vlákno:
  Připojte se kabelem s optickým vláknem a připojte se k výstupnímu portu optického vlákna zařízení zdroje zvuku.
 5. Napájecí port:
  Připojte k domácímu napájení.

5 d. Oblast zadního panelu subwooferu a kontrolka

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 6

2kanálový soundbar Idea 1 s bezdrátovým subwooferem – POUŽÍVEJTE SVŮJ SOUNDBAR 7

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

 1. Automatický pohotovostní režim Pokud zařízení nemá žádný vstupní signál po dobu 15 minut (jako je vypnutí televizoru, pauza filmu, pauza hudby atd.), Live2 se automaticky přepne do režimu spánku. Poté budete muset soundbar zapnout ručně nebo dálkovým ovladačem.
 2. V automatickém pohotovostním režimu může zákazník ovládat i dálkově pomocí dálkového ovladače a tlačítek panelu Live2.
 3. Funkce automatického pohotovostního režimu je výchozí a nelze ji vypnout.

SPECIFIKACE

Model Live2 porty Bluetooth, koaxiální, optický Fber, 3.Smm, USB vstup
Velikost Soundbar: 35 × 3.8 × 2.4 palce (894 × 98 × 61 mm) Subwoofer:
9.2×9.2×15.3 inch (236x236x39mm)
Vstupní napájení AC 120V / 60Hz
Reproduktorová jednotka Soundbar: 0.75 palce x 4 výškový reproduktor
3" x 4 širokopásmový subwoofer: 6.5" x 1 bas
Čistá hmotnost: Soundbar: 6.771 bs (3.075 kg)
Subwoofer: 11.1 lb (5.05 kg)
Celková RMS 120W

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

V případě jakékoli podpory nebo připomínek týkajících se našich produktů zašlete prosím e -mail na adresu: Support@ideausa.com
Bezplatná NO: 1-866-886-6878
Adresa: 13620 Benson Ave. Suite B, Chino, CA 91710 Webstránky: www.ideausa.com

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

*Varování RF pro mobilní zařízení:
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Tento ód by měl být instalován a provozován s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Nápad - Logo

Live2lI2OUMEN-02

Dokumenty / zdroje

2.1kanálový soundbar Idea s bezdrátovým subwooferem [pdf] Uživatelský manuál
2.1kanálový soundbar s bezdrátovým subwooferem, kanálový soundbar s bezdrátovým subwooferem, bezdrátový subwoofer

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *