Návod k použití 810kanálového bezdrátového interkomu HOSMART HY-6A

NÁVOD K POUŽITÍ

CALL

Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kanál, se kterým chcete komunikovat, a stiskněte NCALL“.

MLUVIT

Při mluvení stiskněte a podržte „TALK“. Chcete-li poslouchat odpověď, uvolněte tlačítko „TALK“. Indikátor zhasne, hlasová informace bude odeslána.

MONITOR

Stisknutím tlačítka NMONITOR“ přepnete jednotku do režimu monitoru a
jednotka bude sledována jinými jednotkami, které byly nastaveny na stejný kód a kanál, po dobu 24 hodin. Režim monitoru ukončíte stisknutím libovolné klávesy.
Nolt: Funkce Monitor – Pro nepřetržitý hovor nebo sledování místnosti, které může trvat až 24 hodin. GROUP (funkce skupinového volání)
Stisknutím a podržením „GROUP“ můžete mluvit se všemi inter tomy současně, dokonce i s kódem kanálu lhostejným zařízením.

1-6 číslo kanálu

Nastavte kanál pro každý interkom. Výchozí kanál je #1. Nastavte kanál stisknutím a podržením jednoho z tlačítek kanálu (1-6) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a rozsvítí se tlačítko kanálu. Nastavte kanály na dalších interkomech pomocí stejných kroků. Interkomy mohou být nastaveny na stejná nebo různá čísla kanálů v závislosti na zamýšleném použití. Společnost Hosmart byla založena v roce 2012 bývalou skupinou inženýrů a designérů Motoroly. Nyní rychle vpřed o několik let a nyní jsme lídrem v oblasti domácích interkomů a bezpečnostních produktů. Naší vizí je stát se světovým lídrem v produktech a řešeních domácích interkomů. Navrhujeme a navrhujeme inteligentní domácí interkomové systémy. Chceme být řešením vašeho domova. Filozofií naší společnosti je zaměřit naše úsilí a energii na přání našich klientů. Jsme přesvědčeni, že se vám naše produkty budou líbit a budete s nimi spokojeni. Jakékoli poškození nebo nefunkčnost produktu Hosmart je 100% zaručeno, že bude nahrazeno.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Interkom má dosah 1/2 míle s vestavěnou anténou a je schopen současně provozovat vícenásobnou konverzaci pomocí zabezpečeného digitálního rádiového spojení. Interkom je poloduplexní TDD FM transceiver, který může pracovat pouze střídavě ve stavu vysílání nebo příjmu.

Nastavení hlasitosti (VOL+/VOL-)
Stiskněte nvoL-” nebo •vol +n pro snížení nebo zvýšení úrovně hlasitosti. Jakmile dosáhnete maximálního nebo minimálního limitu, zazní tón.

NASTAVENÍ KANÁLU

Nastavte prosím jiný kanál pro různá zařízení podle následujících kroků: 1). Pomocí AC adaptéru zapojte interkom do elektrické zásuvky. 2). Nastavte kanál pro každý interkom. Výchozí kanál je #1. Nastavte kanál stisknutím a podržením jednoho z tlačítek kanálu (1-6) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a rozsvítí se tlačítko kanálu. Nastavte kanály na dalších interkomech pomocí stejných kroků. Interkomy mohou být nastaveny na stejná nebo různá čísla kanálů v závislosti na zamýšleném použití. 3). Při nastavování kanálů udržujte konzistentní digitální kód, napřample: všechna zařízení používají kód A a zaznamenejte si prosím kód kanálu každé kanceláře/místnosti, abyste mohli rychle a přesně volat ostatním.

FUNKCE

MIC Nejlepší hovorová vzdálenost je 30-40 cm od otvoru MIC.
DIGITÁLNÍ KÓD (A/B/C) Může snížit vnější rušení změnou jiného digitálního kódu. Poznámka: Klávesa CODE se nachází na zadní straně zařízení a vedle napájecího portu. 2

POUŽÍVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH STANIC

Do systému můžete přidat další stanice, pokud vysílají na stejné frekvenci.

PROVOZ

Přijměte hovor

Při přijetí hovoru z jiného zařízení zařízení vydá sérii zazvonění. Stisknutím a podržením tlačítka HOVOR přijmete hovor a mluvte 30–40 cm směrem k mikrofonu normálním hlasem. Červená LED indikuje, že je aktivní režim hovoru. Chcete-li poslouchat odpověď, uvolněte tlačítko HOVOR. Všechna zařízení nastavená na stejný kanál přijmou přenos.

Zavolat

Vyberte požadovaný kanál stisknutím a uvolněním tlačítka kanálu a poté stiskněte CALL. Tím zazvoní všechna zařízení nastavená na daný kanál. Pokračujte v konverzaci podle popisu v části „Přijetí hovoru“.

Poznámky

  • Když stisknete tlačítko HOVOR, neuslyšíte přenos z jiného zařízení.
  • Když hovor skončí, kanál volající jednotky se po 1 minutě automaticky změní na původně nastavený kanál.

UPOZORNĚNÍ

\Následující informace vám pomohou udržovat váš bezdrátový interkom v nadcházejících letech.

  • Chraňte stanice před navlhnutím. Není voděodolný
  • Udržujte stanice v kontrolním prostředí. Žádné extrémní teploty.
  • Se stanicemi zacházejte opatrně. Žádné padání, házení nebo hrubost.
  • Udržujte stanice čisté od prachu a nečistot, protože to může poškodit obvodovou desku.
  • Nepoužívejte chemikálie ani čisticí rozpouštědla. Reklama na jednoduché použitíamp hadřík na čištění stanice.
  • Úpravy nebo tampSpojení s vnitřními součástmi stanice může způsobit její poruchu a také zrušení vaší záruky.
  • Pokud váš produkt nefunguje tak, jak je inzerováno, kontaktujte nás prosím e-mailem pro pomoc.

FCC CHCE, ABYSTE VĚDĚLI

Váš interkom může způsobovat rušení TV nebo rádia. Chcete-li si být jisti, vypněte interkom a zkontrolujte výkon svého televizoru nebo rádia. Pokud stále dochází k rušení, ujistěte se, že to není váš interkom. Můžete se pokusit eliminovat rušení:
* Přemístění stanic dále od přijímače
* Přesun stanic dále od televizoru nebo rádia. Pokud tyto možnosti váš problém nevyřeší, FCC požaduje, abyste přestali používat váš interkom. Změny nebo úpravy neschválené stranou odpovědnou za shodu mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat zařízení.

ZBYTEČNÝ BÍLÝ HLUK Z BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ: (CTCSS)

Kód A/B/C: Pokud při nastavení kódu A nebo C dochází ke zbytečnému šumu. Nastavení vašeho interkomu (všech jednotek) můžete přepnout na B nebo C kód.

(e) náklady na dopravu, dopravu nebo pojištění,
(f) nebo náklady na odstranění, instalaci, nastavení, servis nebo reinstalaci produktu.
Naším cílem je, abyste měli s Hosmart ty nejlepší možné zkušenosti. Jsme rádi, že dostáváte komentáře k jakémukoli aspektu vašich zkušeností s Hosmartem nebo našimi produkty. Před zanecháním jakékoli online zpětné vazby nás prosím kontaktujte s jakýmikoli problémy, abychom mohli váš problém vyřešit. Garantujeme vaši plnou spokojenost s touto transakcí. Upozorňujeme, že naše úřední hodiny jsou od pondělí do pátku od 9:00 do 5:00 (GMT+8). V sobotu, neděli a státní svátky jsou kanceláře uzavřeny. Omlouváme se za případné pozdní odpovědi během prázdnin.

STANOVENÍ FCC

FCC ID: 2AX0E-HY810A
Napájení: DC 5V 1000 mA Vstup: 100-240V Výstup: 5V Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo

Řešení problémů

Specifikace jednotlivých jednotek se mohou lišit. Specifikace podléhají změnám a vylepšením bez upozornění.

příjem televizního vysílání, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, se uživateli doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření: — Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. — Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. — Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. — Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

— Toto rádio je navrženo a klasifikováno jako *Obecné/nekontrolované použití
— NEPOUŽÍVEJTE rádio bez řádně připojené antény, protože by to mohlo poškodit rádio a také by mohlo dojít k překročení limitů pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Správná anténa je anténa dodávaná s tímto rádiem výrobcem nebo anténa výslovně autorizovaná výrobcem pro použití s ​​tímto rádiem, přičemž zisk antény nesmí překročit 2dBi podle výrobce.
— NEPŘESÍLEJTE po více než 50 % celkového času používání rádia, více než 50 % času může způsobit překročení požadavků na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
— Během provozu musí být vzdálenost mezi uživatelem a anténou alespoň 20 cm, tato vzdálenost zajistí, že bude dostatečná vzdálenost od správně nainstalované externě namontované antény, aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
— Během vysílání vaše rádio generuje vysokofrekvenční energii, která může způsobit rušení jiných zařízení nebo systémů. Abyste předešli takovému rušení, vypněte rádio v oblastech, kde jsou k tomu vyvěšeny značky. DĚLAT
NENÍ provozujte vysílač v oblastech, které jsou citlivé na elektromagnetické záření, jako jsou hasp, letadla a místa odstřelů.

Tento produkt vyrábí:

Macross Microelectronics (HK) LIMIT PLOCHÝ/RM KY001 JEDNOTKA 3 27/F HO KING COMM CENTER Č.2-16FA YEEN STREET MONGKOK KL

 

Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF:

Dokumenty / zdroje

HOSMART HY-810A 6-kanálový bezdrátový interkom [pdf] Návod k použití
HY810A, 2AXOF-HY810A, 2AXOFHY810A, HY-810A 6kanálový bezdrátový interkom, 6kanálový bezdrátový interkom

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.