Logo COMFIERAkumulátorový masér pro perkuse
FE-0124H
Uživatelský manuál

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ ZÁRUKY
PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ ZVLÁŠTNĚ, KDYŽ JSOU DĚTI SOUČASNĚ, MUSÍTE VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍHO: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
NEBEZPEČÍ - SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

 • Ihned po použití a před čištěním vždy odpojte toto zařízení od elektrické zásuvky.
 • NESMÍTE sáhnout po přístroji, který spadl do vody. Ihned jej odpojte.
 • NEPOUŽÍVEJTE při koupání nebo ve sprše.
 • NEUMÍSTĚJTE ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
 • NEVKLÁDEJTE do vody nebo jiné tekutiny.
  VAROVÁNÍ — PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENÍ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:
 • Spotřebič by NIKDY neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojen do zásuvky. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky a před nasazováním nebo sundáváním částí nebo příslušenství.
 • Je-li tento přístroj používán dětmi, invalidními osobami nebo osobami se zdravotním postižením, je nutný pečlivý dohled.
 • Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které společnost COMFIER nedoporučuje; konkrétně jakékoli příslušenství, které není součástí dodávky jednotky.
 • NIKDY nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud spadl nebo je poškozen nebo spadl do vody.
  Vraťte spotřebič do servisního střediska COMFIER ke kontrole a opravě.
 • Kabel udržujte mimo horké povrchy.
 • NIKDY nevkládejte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
 • NEPOUŽÍVEJTE, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde se podává kyslík.
 • NEPOUŽÍVEJTE pod dekou nebo polštářem. Může dojít k nadměrnému zahřátí, které může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
 • Nenoste tento spotřebič za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako rukojeť.
 • Chcete-li se odpojit, otočte všechny ovládací prvky do vypnuté polohy a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 • NIKDY neprovozujte spotřebič se zablokovanými vzduchovými otvory. Udržujte vzduchové otvory bez vláken, chlupů a podobně.
 • NIKDY nepracujte na měkkém povrchu, jako je postel nebo gauč, kde by mohly být blokovány vzduchové otvory.
 • Během používání udržujte dlouhé vlasy mimo masér.
 • Nabíjejte pouze pomocí nabíječky dodávané s jednotkou.
  Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s ​​jiným akumulátorem představovat riziko požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

 • NEVYSTAVUJTE baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě.
  Vystavení ohni nebo teplotě nad 265F (129°C) může způsobit výbuch.
 • Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.
  Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru. Provozní a nabíjecí rozsah produktu: 32″F – 104F (0C-40C).
  POZOR: V případě těhotenství nebo nemoci se před použitím masérů poraďte se svým lékařem.
  USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY -
  UPOZORNĚNÍ - PŘED PROVOZEM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
 • Před použitím tohoto produktu se poraďte se svým lékařem, pokud:
  - Jste těhotná
  - Máte kardiostimulátor
  - Máte jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví
 • Nedoporučuje se používat lidem s cukrovkou.
 • NIKDY nenechávejte spotřebič bez dozoru, zejména pokud jsou přítomny děti.
 • Pokud je spotřebič v provozu, NIKDY jej nezakrývejte.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek po dobu delší než 30 minut.
 • Rozsáhlé používání může vést k nadměrnému zahřívání produktu a kratší životnosti.
  Pokud k tomu dojde, přerušte používání a nechejte jednotku před použitím vychladnout.
 • NIKDY nepoužívejte tento produkt přímo na oteklé nebo zanícené oblasti nebo kožní erupce.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek jako náhradu za lékařskou péči.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek před spaním. Masáž má stimulační účinek a může oddálit spánek.
 • NIKDY nepoužívejte tento výrobek v posteli.
 • Tento produkt by NIKDY neměl používat jakýkoli jedinec trpící fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele ovládat ovládací prvky, nebo který má senzorické nedostatky v dolní polovině těla.
 • Tuto jednotku by neměly používat děti nebo invalidé bez dozoru dospělých.
 • NIKDY nepoužívejte tento výrobek v automobilech.
 • Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti

Pokud Cordless Massager COMFIER přestane fungovat kvůli přetížení nebo přehřátí, okamžitě jej vypněte. Nechte 5 minut vychladnout a poté masážní přístroj resetujte připojením k nabíječce na 3 sekundy. Nabíječka musí být zapojena do elektrické zásuvky.

 1. Nenechávejte masážní přístroj COMFIER upadnout, nepoužívejte nadměrnou sílu ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k poruše a/nebo poškození.
 2. Části nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a na výrobek se již nevztahuje záruka výrobce.
 3. Nedoporučujeme jej používat pro osobní sexuální potřeby. Jedná se o výkonný masážní přístroj, který může způsobit těžká zranění.
 4. Neuchovávejte ani nepoužívejte výrobek v oblastech, kde se drasticky mění teplota nebo kde je vysoká vlhkost. Mohlo by dojít k poškození elektrických obvodů a baterií.
 5. Pokud se produkt delší dobu nepoužívá, nabijte jej jednou za měsíc. Pokud baterie zůstanou vybité příliš dlouho, může to snížit životnost a výkon produktu.
 6. Neuchovávejte výrobek v blízkosti silného magnetického pole nebo tam, kde může být ovlivněn magnetickým polem, protože může způsobit vybití baterií.
 7. Nepoužívejte COMFIER Cordless Massager s prodlužovacím kabelem nebo spínaným časovačem.

Kontraindikace

Nepoužívejte COMFIER Cordless Massager, pokud trpíte některým z následujících zdravotních problémů:

 • Citlivá kůže, oteklé nebo zanícené oblasti; oblasti se špatným krevním oběhem, kožní vyrážky nebo pokud pociťujete nevysvětlitelné bolesti lýtka nebo břicha
 • Bolest v oblasti krku
 • Bolest v oblasti genitálií
 • Stav bezvědomí nebo spánku
 • omrzlina
 • Podrážděnost kůže
 • Trombóza hlubokých žil
 • Nedávné popálení
 • Nedávná operace
 • Křečové žíly
 • Akutní stavy vyžadující první pomoc nebo lékařskou péči
 • Akutní vzplanutí zánětlivých stavů, jako je revmatoidní artritida
 • Osteoartritida, dna nebo fibromyalgie
 • Autoimunitní stavy (lupus, sklerodermie, roztroušená skleróza atd.)
 • Hypertenze
 • Jiné stavy, které ovlivňují vaše krevní cévy (ateroskleróza, onemocnění periferních tepen, hluboká žilní trombóza nebo arterioskleróza)
 • Osteoporóza (degenerace kostí)
 • Svalová dystrofie nebo jiné svalové poruchy

Nepoužívejte v těhotenství. Těhotné ženy by se měly před použitím masážního přístroje poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče.
Pokud máte již existující zdravotní stav, včetně implantátů nebo kardiostimulátorů, poraďte se před použitím se svým lékařem.
Nepoužívejte jej, pokud máte srážlivost krve nebo jste ohroženi srážením krve.
Neužívejte jej, pokud máte poruchy krvácení, nízký počet krevních destiček nebo v současné době užíváte léky na ředění krve, jako je Warfarin. Před použitím se poraďte s lékařem.
Nepoužívejte jej na oblasti těla s krevními sraženinami, zlomeninami, otevřenými nebo hojícími se ranami, kožními infekcemi, oslabenými kostmi (například osteoporózou nebo rakovinou) nebo tam, kde nedávno proběhl chirurgický zákrok.
Vyhněte se jakémukoli přímému tlaku na nádor. Pacienti s rakovinou by měli prodiskutovat jakékoli obavy týkající se masážní terapie se svým onkologem.
Bezdrátový masážní přístroj COMFIER nepředstavuje lékařské ošetření.

VLASTNOSTI

COMFIER Cordless Massager je dobíjecí perkusní masážní přístroj. Masážní přístroj je efektivně navržen tak, aby byl lehký a přesto poskytoval vynikající výkon a sílu. Masážní přístroj je napájen lithium-iontovou baterií a obsahuje AC nabíječku. Dodává se také se šesti masážními tyčemi a úložnou taškou. Jedná se o výkonný bezdrátový masér a měl by být používán s opatrností.
Při běžné péči a správném zacházení bude poskytovat roky spolehlivé služby.

Nabíjecí adaptér Masážní přístroj Comfier
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - 1
Head Stick ve tvaru U (ABS)
Pro svaly lýtek a paží
Čtyřhlavá tyč (ABS + silikon)
Pro velké plochy, záda, pas a nohy; i choulostivé oblasti
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 2 COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 3
Tyčinka na pokožku hlavy (ABS + silikon)
Stimulátor pokožky hlavy pro relaxaci a zvýšení krevního oběhu
Cushion Stick (vyhřívací hlava)
(ABS + silikon) Uklidňující teplo a jemná masáž pro jakoukoli část těla
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 4 COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 5
Hůl se šesti hlavami (ABS + silikon)
Masáž hlubokých tkání/sportovní masáž pro velké svalové skupiny
Point Stick (ABS)
Akupresura a reflexologie pro cílené napěťové body a tkáň jizvy
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 6 COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 7

OPERATIVNÍ INSTRUKCE

 1. Před výměnou jiné masážní hlavice vypněte masážní přístroj
 2. Připevněte různé hlavice otáčením ve směru hodinových ručiček (obrázek 1), oddělte nainstalovanou masážní hlavici otáčením proti směru hodinových ručiček a vytažením (obrázek 2) Při výměně hlavic vždy vypněte zařízeníCOMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 8
 3. Zapněte jednotku pomocí ovládacích tlačítek (pokyny jsou uvedeny níže)
 4. Masážní hlavici lehce přiložte na oblast, kterou chcete ošetřit. Pohybujte jednotkou pomalu a držte ji nad cílovou oblastí. Oblast na krátkou dobu ošetřete a přesuňte se do jiné oblasti. NIKDY neošetřujte stejnou oblast déle než 3 minuty.
 5. Chcete-li jednotku vypnout stisknutím tlačítka napájení. Pro vaši bezpečnost se zařízení automaticky vypne po 15 minutách nepřetržitého používání.

COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - obr. 9

Nabíjení
Pro maximální pohodlí použití masážní přístroj před použitím nabijte.
POZNÁMKA: Používejte pouze dodaný nabíjecí adaptér.

 1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
 2. Zapojte nabíječku do Comfier Massager.
 3. Před použitím vyjměte nabíječku z masážního přístroje.
 4. Úplné nabití baterie obvykle trvá přibližně 1.5–2 hodiny.
 5. Pokud je baterie plná, může masážní přístroj pracovat přibližně 90 minut.
  Během nabíjení je bezpečné používat masážní přístroj.

Životnost baterie

 1. Testy baterií byly provedeny v závodě výrobce s vlastním zařízením. Výdrž baterie závisí na používání.
 2. Pokud se produkt delší dobu nepoužívá, vypněte jej. Baterie vydrží déle, pokud jsou nabité nebo vybité.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Masér nefunguje.

 1. Ujistěte se, že je masér plně nabitý. Kontrolka napájení by měla svítit modře.
 2. Resetujte masážní přístroj vypnutím napájení. Zapojte nabíječku do zásuvky a poté zapojte nabíječku do produktu. Počkejte 3 sekundy a odpojte obě strany nabíječky. Zapněte produkt a začněte masírovat.
 3. Lithium-iontová baterie možná dosáhla limitu své životnosti.

Masér se nespustí hned.
Stiskněte tlačítko '+' '-' pro nastavení rychlosti/intenzity.

PÉČE A ÚDRŽBA

 1. Pokud masážní přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na bezpečném, chladném a suchém místě.
 2. Před čištěním masážní přístroj vždy odpojte.
 3. Po použití masážní přístroj lehce otřete měkkým hadříkem dampošetřete neabrazivním čističem.
  V případě potřeby vyčistěte sterilizátorem.
 4. Neponořujte masážní přístroj do vody ani jiné tekutiny.
 5. Chraňte před veškerými rozpouštědly a agresivními čisticími prostředky.
 6. Nevyhazujte masážní přístroj na skládku. Obsahuje Li-ion baterii a další elektrické součásti, které jsou považovány za nebezpečný E-odpad.

ÚDAJE

Baterie: 7.4V Lithium-Ion 2000mAh 18650 x 2 články
Indikace baterie: 
Energie baterie <20 %: Červené světlo
Energie baterie >20 %: Modré světlo
Při nabíječce: 
Energie baterie <80 %: Červené světlo bliká
Energie baterie >80 %: Modré světlo bliká
Energie baterie 100%: Modré světlo
Doba nabíjení:  Nabíjení 1.5-2h
Doporučená doba používání: 30 min za den
Variabilní změna rychlosti: 1,500-3,300 ot./min
Motor perkusního masážního přístroje: 7.4V DC, 3300 ot./min
Vstup nabíječky Voltage: 100V-240V, 50/60HZ, 0.5A Max
Výstup nabíječky Voltage: 9V DC, lA
Obsah: Masážní přístroj, 6 hlav, úložné pouzdro, AC adaptér

ZÁRUKA

Pokud máte jakýkoli problém s produktem, neváhejte nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu supportus@comfier.com Budeme se snažit poskytovat nejlepší možné služby do 24 hodin.
30 dní bezpodmínečně vrácení
Produkt Comfier lze vrátit a získat plnou náhradu z jakéhokoli důvodu do 30 dnů. Kontaktujte prosím náš zákaznický servis (supportus@comfier.com), naši zaměstnanci vás budou kontaktovat do 24 hodin 90 dní vrácení/výměna
Produkt Comfier lze vrátit / vyměnit do 90 dnů, pokud se produkt porouchá v období řádného používání
Záruka 12 měsíců
Pokud se produkt porouchá do 12 měsíců v období řádného používání, zákazníci mohou využít příslušnou záruku na výměnu.
Pozor!
Nebude poskytnuta žádná záruka na jakoukoli vyšší moc a lidské příčiny vadného produktu, jako je nesprávná péče, osobní stržení a úmyslné poškození atd.

Prodloužení záruky zdarma

 1. Zadejte následující URL nebo naskenujte níže uvedený QR kód a najděte facebookovou stránku COMFIER a lajkujte, zadejte „Záruka“ do messengeru, abyste si prodloužili záruku z 1 roku na 3 roky.Elektrický topný obal COMFIER CF-6212 - qrhttps://www.facebook.com/comfiermassager
  OR
 2. Pošlete zprávu “Záruka” a napište nám supportus@comfier.com prodloužit záruku z 1 roku na 3 roky.

Máte otázku?
Bezdrátový vodotěsný sprchový reproduktor ACONIC AC FLS20 LED se rozsvícením - ikona 1 Tel: (248) 819-2623
Pondělí - pátek 9.00:4.30 - XNUMX:XNUMX
Govee H6071 LED podlaha Lamp-E-mailem E-mail: supportus@comfier.com

PROHLÁŠENÍ FCC
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy této jednotky nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu a mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo - ikonaCOMFIER TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresa: 573 BELLEVUE RD
NEWARK, DE 19713 USA
www.facebook.com/comfiermassager
supportus@comfier.com
www.comfier.com

Dokumenty / zdroje

COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo [pdf] Uživatelský manuál
CF-FE-0124 Akumulátorový perkusní masážní přístroj na tělo, CF-FE-0124, bezdrátový perkusní masážní přístroj na tělo, perkusní masážní přístroj na tělo, masážní přístroj na tělo, masážní přístroj

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *