BAUHN-LOGO

Bezdrátový nabíjecí stojánek BAUHN ABTWPDQ-0223-C

BAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Wireless-Charging-Stand-PRODUCT

Máte všechnoBAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Bezdrátový-nabíjecí-stojan-FIG-1

 • A. Bezdrátový nabíjecí stojan
 • B. USB-C kabel
 • C. Uživatelská příručka
 • D. Záruční list

Produkt skončilviewBAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Bezdrátový-nabíjecí-stojan-FIG-2

 • A. Nabíjecí podložka
 • B. LED Indikátor stavu
 • C. Port USB-C

Nabíjení

Nabíjení zařízeníBAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Bezdrátový-nabíjecí-stojan-FIG-3--2

 • Připojte kabel USB-C k napájecímu zdroji 12V 2A nebo 9V 1.67A (Quick Charge 2.0 nebo 3.0) (zdroj není součástí dodávky).
 • Indikátor stavu LED se rozsvítí modře, zeleně a poté zhasne.
 • Umístěte svůj chytrý telefon lícem nahoru na nabíjecí podložku pomocí podpěrné základny bezdrátového nabíjecího stojánku, abyste podepřeli telefon. Svůj chytrý telefon můžete také umístit na šířku. Jakmile je telefon správně zarovnán, indikátor stavu LED se rozsvítí modře.
 • Pokud se nenabíjejí žádné zařízení, stojánek pro bezdrátové nabíjení se po 2 sekundách vypne a LED indikátor stavu zhasne.
 • Poznámka: LED indikátor stavu se při nabíjení rozsvítí modře a při plném nabití zeleně.

Barva LED indikátoru stavu

 • Modrá – Chytrý telefon se nabíjí.
 • Bliká modrá+zelená – Chyba. Chytrý telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení a/nebo jiné předměty blokují stojánek pro bezdrátové nabíjení.
 • Poznámka: Pokud je připojen k USB napájecímu zdroji, který podporuje Quick Charge 2.0 nebo 3.0 (12V, 2A), nebo 25W USB-C PD nabíječce, bezdrátový nabíjecí stojan automaticky dosáhne až 15W nabíjení (chytrý telefon musí podporovat 15W rychlé nabíjení). Pokud je USB napájecí zdroj 9V, 1.67A nebo 20W USB-C PD nabíječka, nabíjení bude omezeno na 10W. Pokud je napájení 5V, 1.5A, nabíjení bude 5W.

Řešení problémů

Zařízení nelze nabíjet • Zkontrolujte, zda váš chytrý telefon podporuje bezdrátové nabíjení.

• Pokud máte pouzdro na chytrý telefon, musíte ho při nabíjení sejmout.

• Ujistěte se, že chytrý telefon směřuje nahoru a ujistěte se, že střed chytrého telefonu je zarovnán se středem stojanu pro bezdrátové nabíjení.

• Zkontrolujte a odstraňte veškeré kovové nebo jiné předměty mezi chytrým telefonem a stojanem pro bezdrátové nabíjení.

• Pokud je váš chytrý telefon v poloze na výšku, otočte jej na šířku a ujistěte se, že střed vašeho chytrého telefonu je zarovnán se středem stojanu pro bezdrátové nabíjení.

Pomalé nabíjení • Chcete-li dosáhnout rychlého bezdrátového nabíjení 10W/15W, ujistěte se, že je stojan pro bezdrátové nabíjení připojen k USB napájecímu zdroji podporujícímu Quick Charge 2.0 nebo Quick Charge 3.0 (12VDC, 2A) nebo 25W USB-C PD nabíječce.
Nelze dosáhnout 15W nabíjení • Váš chytrý telefon musí podporovat 15W bezdrátové nabíjení.

• Ujistěte se, že je stojan pro bezdrátové nabíjení připojen k USB napájecímu zdroji podporujícímu Quick Charge 2.0 nebo Quick Charge 3.0 (12 V DC, 2 A) nebo 25W USB-C PD nabíječku.

LED indikátor stavu nesvítí • Ujistěte se, že je kabel pevně připojen k portu USB.

• Zkontrolujte, zda je zapnutý zdroj napájení.

Specifikace

Vstupní výkon a výstup* 5 V 2 A Max. 5W
9 V 1.67 A Max. 10W
12 V 2 A Max. 15W**
USB-C PD 15 W***
Rozměry 70 (W) x 113 (H) x 89 (D) mm
 

Hmotnost

 

200 g

 • Výstup je závislý na příkonu.
 • Podporováno pouze na některých zařízeních kompatibilních s 15W bezdrátovým nabíjením.
 • Vyžaduje 25W USB-C PD napájení pro 15W výstup.
Obecná bezpečnostní upozornění
 • Pro bezpečnost vaši i ostatních dodržujte všechny pokyny a věnujte pozornost všem varováním.
 • Při dodržení těchto bezpečnostních opatření mohou snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
  Tento produkt splňuje australskou bezpečnostní normu AS/NZS 62368.1, aby byla zajištěna bezpečnost produktu.
 • RCM je viditelnou známkou shody produktu se všemi platnými regulačními opatřeními ACMA, včetně všech technických požadavků a požadavků na vedení záznamů.
 • Důležité
 • Plastové obaly mohou představovat nebezpečí udušení pro kojence a malé děti, proto zajistěte, aby byly všechny obalové materiály mimo jejich dosah.
 • Aby se zabránilo faktorům prostředí (dampprach, potraviny, tekutiny atd.) poškozující powerbanku, používejte ji pouze v dobře větraném, čistém a suchém prostředí, mimo dosah nadměrného tepla nebo vlhkosti.
 • Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením nebo zdroji tepla.
 • V případě poškození výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Kontaktujte poprodejní podporu pro radu ohledně opravy nebo výměny nebo svěřte servis pouze kvalifikovanému personálu.
 • Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
 • Na výrobek nepokládejte žádné předměty.
 • Neumisťujte ani neskladujte spotřebič na místě, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
 • Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně není dohlížen nebo není poučen osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 • Nevystavujte výrobek působení mikrovln.
 • Čistěte pouze suchým hadříkem - nepoužívejte vodu ani chemikálie.
 • Chraňte výrobek před oleji, chemikáliemi nebo jinými organickými kapalinami.
 • Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této příručce.

Odpovědná likvidace obalu

 • Obal vašeho produktu byl vybrán z materiálů šetrných k životnímu prostředí a lze jej obvykle recyklovat. Zajistěte prosím správnou likvidaci. Plastové obaly mohou představovat nebezpečí udušení pro kojence a malé děti. Zajistěte, aby všechny obalové materiály byly mimo dosah a byly bezpečně zlikvidovány. Tyto materiály raději recyklujte, než je vyhodíte.

Zodpovědná likvidace výrobku

 • Na konci své životnosti tento výrobek nevyhazujte do domácího odpadu. Ekologický způsob likvidace zajistí recyklaci cenných surovin. Elektrické a elektronické předměty obsahují materiály a látky, které by při nesprávné manipulaci nebo nesprávné likvidaci mohly být nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví.
 • Zavolej nám
 • Co? Chcete říct, že tato uživatelská příručka neobsahovala VŠECHNY odpovědi? Promluvte si s námi! Rádi vám pomůžeme vstát a spustit co nejrychleji.
 • Zavolejte naši poprodejní podporu na číslo 1300 002 534.
 • Provozní doba: pondělí až pátek, 8:30-6:9; Sobota, 6:XNUMX-XNUMX:XNUMX AEST
 • Užijte si používání vašeho produktu!
 • Dobrá práce, zvládli jste to.
 • Nyní se pohodlně usaďte a relaxujte... na váš produkt se automaticky vztahuje 1letá záruka. Jak milé!

Dokumenty / zdroje

Bezdrátový nabíjecí stojánek BAUHN ABTWPDQ-0223-C [pdf] Uživatelská příručka
ABTWPDQ-0223-C Bezdrátový nabíjecí stojan, ABTWPDQ-0223-C, ABTWPDQ-0223-C Nabíjecí stojan, Bezdrátový nabíjecí stojan, Nabíjecí stojan, Bezdrátové nabíjení, Stojan

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *