Logo BATCADDY

Řada X3
Uživatelský manuál
Klasika X3
X3 Sport
X3R

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte prosím všechny montážní pokyny. PŘED spuštěním vozíku si pečlivě PŘEČTĚTE pokyny, abyste porozuměli provozním postupům.

SEZNAM BALENÍ

X3 Classic a X3 Sport

 • 1 rám podvozku (včetně sady předních kol)
 • 2 zadní kola (levé a pravé)
 • 1 baterie, taška na přenášení baterie, kabel baterie, nabíječka baterie
 • 1 sada nářadí
 • Návod k obsluze, Pokyny pro péči o baterie
 • Uživatelská příručka, Záruka, Podmínky

X3R

 •  1 rám podvozku (včetně sady předních kol)
 • 1 kolo a kolík proti převrácení
 • 2 Zadní kola
 • 1 baterie, taška na přenášení baterie, kabel baterie, nabíječka baterie
 • 1 nabíječka
 • 1 sada nářadí
 • 1 dálkový ovladač (2 AAA baterie součástí balení)
 • Návod k obsluze, Pokyny pro péči o baterie
 • Uživatelská příručka, Záruka, Podmínky

POZNÁMKA:
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC a standardům RSS bez licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ RUŠENÍ ROZHLASU NEBO TV ZPŮSOBENÉ NEOPRÁVNĚNÝMI ÚPRAVAMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ, TAKOVÉ ÚPRAVY MOHOU ZRUŠIT OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELE PROVOZOVAT ZAŘÍZENÍ
Bat-Caddy X3R
FCC ID: QSQ GC827322
IC ID: 10716A

SLOVNÍK DÍLŮ

X3 Classic, X3 Sport

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-SLOVNÍK DÍLŮ

1. T-rukojeť s tlačítkem napájení
2. Otočný ovladač rychlosti (Reostat)
3. Podpora horního vaku (bungee pigtails)
4. Zamykací závěs rámu
5. Baterie s taškou a olovem
(Nabíječka není na obrázku)
6. Zadní kolo (pravé)
7. Zadní kolo (levé)
8. Spodní konektor rámu
9. Spodní podpěra tašky
(bungee copánky)
10. Montáž předního kola
(s nastavením sledování a rychloupínací osou)
X3R

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-SLOVNÍK DÍLŮ 2BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-SLOVNÍK DÍLŮ 3

1. T-rukojeť s tlačítkem napájení
2. Otočný ovladač rychlosti (Reostat)
3. Podpora horního vaku (bungee pigtails)
4. Zamykací závěs rámu
5. Baterie s taškou a olovem
(Nabíječka není na obrázku)
6. Zadní kola
7. Kolečko a čep proti převrácení
8. Spodní konektor rámu
9. Spodní podpěra tašky
(bungee copánky)
10. Montáž předního kola
(s nastavením sledování a rychloupínací osou)
11. Dálkové ovládání
vysílač

MONTÁŽNÍ NÁVOD

X3 Classic, X3 Sport, X3R

Na našem webu je video o sestavení vozíku řady X3 webstránky (support.batcaddy.com)

 1. Pečlivě vybalte všechny položky a zkontrolujte inventář. Umístěte rámovou konstrukci (jeden kus) na měkkou čistou zem, aby byl rám chráněn před poškrábáním.
 2.  Připevněte zadní kola k nápravám posunutím zajišťovací páčky na náboji kola doprava, čímž otevřete vnitřní zámek. Vložte osu do kola. Během tohoto procesu držte zajišťovací páčku v otevřené poloze (obr. 1). Poté nasaďte osu celou na kolo (obr. 2). Zarovnejte čepy nápravy tak, aby zapadly do vnitřního jádra kola (obr. 3). Uvolněte páku a nechte kolo zaskočit do drážky v přední části nápravy, aby bylo zajištěno na místě. Pokud není zajištěno, kolo nebude připojeno k motoru a může se uvolnit. Otestujte zámek pokusem vytáhnout kolo ven. Při demontáži kol postupujte v opačném pořadí. BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-Pic-1POZOR:
  X3 Classic & X3
  Ujistěte se, že pravé kolo (označené R) je připevněno k pravé straně a levé kolo (označené L) k levé straně (při pohledu zezadu za vozíkem ve směru jízdy), protože kola mají zabudované jednosměrné spojky. Vozík se nepohne, pokud kola nejsou na správné straně.
 3. Postavte rám tak, že nejprve rozložíte část rámu ve tvaru U (obr. 4). Zvedněte kus rámu s nástavcem hlavního závěsu a nejprve připevněte spodní část závěsu k vnější straně čepu na horní části rámu ve tvaru U (obr. 5). Otevřete horní rám a pomocí páky závěsu jej připevněte k vnitřní straně čepu, čímž zajistíte celý spoj (obr. 6). Při skládání vozíku postupujte obráceně.BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-Pic-4Pouze X3R
 4. Vložte kolo proti převrácení do držáku rámu a zajistěte jej kolíkem.BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-Pic-9
 5. Umístěte baterii na přihrádku na baterii a pevně připevněte pásek na suchý zip kolem baterie. Vložte 3kolíkovou zástrčku baterie do zásuvky nosiče tak, aby zářez správně lícoval. Doporučuje se NEUPEVŇOVAT šroub na zástrčce do zásuvky, takže v případě převrácení se kabel může odpojit ze zásuvky.
  POZNÁMKA: Před připojením se ujistěte, že ovladač rychlosti (reostat) na rukojeti je v poloze OFF!BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-bateriePouze X3R
 6. Vybalte dálkový ovladač a vložte baterie s kladným a záporným pólem, jak je znázorněno na obrázku v přihrádce přijímače jednotky.

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-X3R Pouze

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO Bat-Caddy

Manuální ovládání (umístěné na horní rukojeti)

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-Control Panel

 1. Kontrolní panel:
  A. Tlačítko napájení – Podržením tlačítka po dobu 3-5 sekund se Bat-Caddy zapne nebo vypne. Za ikonou baterie se rozsvítí zelená/červená LED dioda (u Bat-Caddys vybavených tlačítkem časovače funguje tlačítko napájení také jako tlačítko Start/Stop)
  B Tlačítko Start/Stop – (u vybraných modelů) Stisknutím tlačítka, když je Caddy v pohybu, se Caddy zastaví. Opětovným stisknutím tlačítka se Caddy znovu spustí a po zastavení bude pokračovat stejnou rychlostí.)
  *POZNÁMKA -Toto není parkovací brzda. Caddys musí být při parkování na svazích správně nakloněny, aby nespadly.
  C. Tlačítko časovače (u vybraných modelů) – Když je váš Bat-Caddy zastaven, jedním stisknutím tohoto tlačítka se Caddy posune přibližně o 10 yardů a zastaví se sám. Dvojitým stisknutím tlačítka se posunete o 20 yardů a stisknutím 3 o 30 yardů.
 2.  Ovládání rychlosti:BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-Speed ​​Control A. Ovladač na straně rukojeti ovládá rychlost vpřed vašeho Bat-Caddy. Tento volič by měl být před zapnutím vždy vypnutý
  Caddy. To se provádí otáčením voliče proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. Jakmile zapnete svůj Caddy, pomalu otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček, dokud Caddy nebude odpovídat vaší preferované rychlosti chůze. Jakmile nastavíte požadovanou rychlost, můžete pomocí tlačítka Start/Stop, jak je popsáno výše, zastavit a nastartovat svůj Caddy po zbytek kola. Rychlost lze kdykoli upravit za běhu otáčením ovladače nahoru nebo dolů za pohybu.
Dálkové ovládání

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-Remote-Control

 1. Přepínač POWER: Posunutím nahoru zapněte dálkové ovládání. Posunutím dolů vypněte. Pokud váš Caddy aktivně nepoužíváte, doporučujeme dálkové ovládání vypnout. Vyhnete se tak náhodnému stisknutí tlačítka, když svému Caddymu nevěnujete pozornost.
 2. Kontrolka LED: Rozsvítí se, když je dálkový ovladač zapnutý a je stisknuto tlačítko. To znamená, že dálkový ovladač vysílá signál do Caddy.
 3. ZASTAVENÍ: Tlačítko STOP zastaví Caddy
 4. JIŽ VPŘED: Stisknutím TLAČÍTKA NAHORU ve chvíli, kdy Caddy stojí na místě, spustíte Caddy v dopředném pohybu. Opětovným stisknutím TLAČÍTKA NAHORU se rychlost Caddyho vpřed zvýší o jednu úroveň. Váš Caddy má 9 rychlostí vpřed. Stisknutím TLAČÍTKA DOLŮ snížíte rychlost vpřed o jednu úroveň.
 5. ZPĚT: Stisknutím TLAČÍTKA DOLŮ ve chvíli, kdy Caddy stojí na místě, spustíte Caddy ve zpětném pohybu. Opětovným stisknutím TLAČÍTKA DOLŮ se rychlost zpětného chodu Caddyho zvýší o jednu úroveň. Váš Caddy má 9 rychlostí vzad. Stisknutím TLAČÍTKA NAHORU snížíte rychlost zpětného chodu o jednu úroveň.
 6. OTOČENÍ DOPRAVA: Stiskněte a podržte PRAVÉ TLAČÍTKO a Caddy se otočí doprava (ze zastavení a při pohybu), dokud tlačítko neuvolníte.
 7. OTOČENÍ DOLEVA: Stiskněte a podržte LEVÉ TLAČÍTKO a Caddy se otočí doleva (ze zastavení a při pohybu), dokud tlačítko neuvolníte.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY:

 1. Váš Bat-Caddy je dodáván s funkcí automatického vypínání, která pomáhá zabránit „utečení“ Caddy při dálkovém ovládání. Pokud nosič neobdrží signál z dálkového ovládání po posledním stisknutí tlačítka po dobu přibližně 40 sekund, bude předpokládat, že nosič ztratil kontakt a automaticky se zastaví. Pokud k tomu dojde, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači pro obnovení provozu.
 2. Zatímco maximální dosah vašeho Bat-Caddy pro příjem signálu z vašeho dálkového ovládání je 80-100 yardů, tento dosah je v perfektních „laboratorních“ podmínkách. Důrazně se doporučuje provozovat Bat-Caddy maximálně na 20-30 yardů. To pomůže zabránit jakémukoli rušení signálu a/nebo ztrátě kontroly.
SYNCHRONIZACE VAŠEHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Pokud váš Bat-Caddy nereaguje na váš dálkový ovladač, může být nutné jej znovu synchronizovat.
A. Vypněte Bat-Caddy na 5 sekund.
B. Zapněte dálkové ovládání
C. Stiskněte a podržte tlačítko STOP na dálkovém ovladači
D. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na ovládacím panelu, dokud nezačne blikat zelená LED kontrolka pod symbolem baterie.
E. Uvolněte obě tlačítka
F. Váš Caddy a dálkové ovládání jsou nyní synchronizovány a připraveny k použití.

USB port je k dispozici pro nabíjení GPS a/nebo mobilních telefonů. Je umístěn v koncovce horního rámu nad ovládáním kliky.

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy-USB port

Další funkce Úprava sledování:

Chování plně elektrických vozíků při sledování stopy je silně závislé na rovnoměrném rozložení hmotnosti na vozíku a sklonu/topografii golfového hřiště. Otestujte chování svého vozíku při sledování pohybu na rovném povrchu bez vaku.
Pokud jsou nutné změny, můžete upravit sledování svého vozíku povolením osy předního kola a posunutím předního kola podle potřeby. Po nastavení utáhněte šrouby v opačném pořadí. Poznámka: NEUTAHUJTE matice příliš.
Poznámka: U nás je video webweb (support.batcaddy.com) v části „technické tipy“, která ukazuje, jak upravit sledování

ÚDRŽBA

Testování vašeho Caddyho

Testovací prostředí
Ujistěte se, že svůj první test vozíku provádíte v širokém a bezpečném prostoru, bez překážek nebo cenností, jako jsou lidé, zaparkovaná auta, plynulý provoz, vodní plochy (řeky, bazény atd.), strmé kopce, útesy nebo podobná nebezpečí.

Doporučení pro efektivní a bezpečný provoz

• Při obsluze vozíku buďte vždy ostražití a jednejte zodpovědně, stejně jako při ovládání jezdeckého vozíku, motorového vozidla nebo jakéhokoli jiného typu stroje. Absolutně nedoporučujeme konzumaci alkoholu nebo jiných škodlivin při obsluze našich vozíků.
• NEPOUŽÍVEJTE vozík neopatrně nebo na úzkých nebo nebezpečných místech. Vyhněte se používání vozíku na místech, kde se mohou shromažďovat lidé, jako jsou parkoviště, místa pro odstavení nebo tréninkové prostory, aby nedošlo k poškození osob nebo cenností. Doporučujeme ovládat váš vozík ručně v přeplněných oblastech s napájením nebo bez něj. Ujistěte se prosím, že vždy vypněte napájení a zajistěte caddy, když jste hotový nebo když ho nepoužíváte.

Obecná údržba

Všechna tato doporučení spolu se zdravým rozumem pomohou udržet váš Bat-Caddy ve špičkovém stavu a zajistí, že zůstane vaším spolehlivým partnerem, a to jak na linkách, tak mimo ně.

 • Bat-Caddy byl navržen tak, aby se uživatel mohl soustředit na hraní golfu, zatímco caddy odvede práci na přenášení vašeho bagu. Aby váš Bat-Caddy vypadal co nejlépe, otřete po každém kole veškeré bláto nebo trávu z rámu, kol a podvozku pomocí reklamyamp hadříkem nebo papírovým ručníkem.
 • NIKDY nepoužívejte k čištění vozíku vodní hadice nebo vysokotlaké čističe, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do elektronických systémů, motorů nebo převodovek.
 • Každých několik týdnů vyjměte zadní kola a vyčistěte všechny nečistoty, které by mohly způsobit tažení kol. Můžete použít nějaké mazivo, jako je WD-40, abyste udrželi pohyblivé části hladké a bez koroze.
 • 4 až 5 hodinové kolo golfu hrané jednou týdně po dobu 12 měsíců odpovídá přibližně čtyřem letům používání sekačky na trávu. Důkladně zkontrolujte svůj vozík alespoň jednou ročně, a pokud zaznamenáte jakékoli příznaky opotřebení, kontaktujte servisní středisko Bat-Caddy. Případně si můžete nechat svůj vozík prohlédnout a vyladit v našich servisních střediscích, aby byl na novou sezónu vždy ve skvělé kondici.

Poznámka: Bat-Caddy si vyhrazuje právo upravit/upgradovat jakékoli komponenty během modelového roku, takže ilustrace na našem webu webstránky, brožury a manuály se mohou mírně lišit od skutečně dodávaného produktu. Bat-Caddy však zaručuje, že specifikace a funkčnost budou vždy stejné nebo lepší než inzerovaný produkt. Propagační příslušenství se také může lišit od vyobrazení na naší webstránky a další publikace.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Caddy nemá sílu • Ujistěte se, že je baterie správně zapojena do vozíku
• Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá
• Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 5 sekund
• Ujistěte se, že jsou kabely baterie připojeny ke správným pólům (červený na červeném a černý na černém)
• Ujistěte se, že tlačítko napájení je deska s obvody (měli byste slyšet cvaknutí)
Motor běží, ale kola se netočí • Zkontrolujte, zda jsou kola správně připevněna. Neměli byste být schopni sundat kolo
• Na X3C/X3S Zkontrolujte polohu pravého a levého kola. Kola musí být na správné straně
• Zkontrolujte spojení mezi regulátorem a motorem
• Zkontrolujte, zda jsou kola připevněna k nápravě čepem nápravy
• Zkontrolujte spojky pravého/levého kola
Caddy táhne doleva nebo doprava • Zkontrolujte, zda je kolo nasazeno přes spojku a zajištěno na nápravě
• Zkontrolujte, zda je čep nápravy vidět na obou stranách nápravy
• Zkontrolujte spojku: otáčejte volně pouze jedním směrem
• Zkontrolujte, zda chcete sledovat na rovné zemi
• Zkontrolujte rozložení hmotnosti v golfovém bagu
Baterie/Caddy nemá energii • Zkontrolujte připojení kabelů
• Zkontrolujte nabití baterie
• Zkontrolujte funkci nabíječky
Problémy s připevněním kol • Ujistěte se, že držíte pružinovou sponu dolů
• Osu zbruste a vyhlaďte smirkovým plátnem, abyste odstranili přebytečnou barvu nebo otřepy

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

Logo BATCADDY

Zavolejte/napište nám na číslo (888) 229-5218 nebo nám pošlete e-mail na číslo [chráněno e-mailem]

ÚDAJE

Vlastnosti řady 3

Klasika X3 X3 Sport X3R
Uzamykací rámeček na jedno kliknutí
Duální 200W tichý motor
Duální 200W tichý motor
Jednoduchá obsluha rukojetí  ✓
Tempomat s vyvoláním rychlosti  ✓
Plně směrové dálkové ovládání
Indikátor stavu baterie  ✓
Nabíjecí port USB  ✓
Jedno kolečko proti převrácení (lze upgradovat na duální)  ✓
Dvojité kolo proti převrácení „The Mountain Slayer“
Volnoběžka při vypnutí  ✓
Auto-Timed Distance Control  ✓
Ovládání rychlosti z kopce  ✓
Kompatibilní se sedadlem  ✓

Hmotnost a míry

X3 Classic / X3 Sport X3R
Otevřené kóty Délka: 42” Šířka: 0”
Výška: 39.8 ”
Délka: 42”
Šířka: 25.5 ”
Výška: 37.5 ”
Skládané rozměry Délka: 30.0 ”
Šířka: 22.3 ”
Výška: 15.3 ”
Délka: 37.0 ”
Šířka: 25.5 ”
Výška: 13.5 ”
Rozměry přepravní krabice Délka: 36.0 ”
Šířka: 21.0 ”
Výška: 13.0 ”
Délka: 34.0 ”
Šířka: 24.0 ”
Výška: 14.0 ”
Hmotnost (bez baterie a příslušenství) 19.0 Lbs 22.4 LBS

Dokumenty / zdroje

BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy [pdf] Uživatelský manuál
X3 Classic, X3 Sport, X3R, X3 Classic Electric Golf Caddy, Electric Golf Caddy, Golf Caddy

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.