Bailey LED Bulkhead Slim Ceiling Wall

Technické specifikace

Provozní objemtage AC 220V-240V 50Hz
Vyzařovací úhel 120 °
Provozní teplota -20 ~ 40 °
IP Rating IP65
Nárazová síla IK10

Montáž a instalace

Assembly-and-Installation

Containing product with removeable light source.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.

Informace o instalaci

 • Disconnect power before installation and servicing.
 • Ujistěte se, že napájecí napětítage je stejné jako jmenovité svítidlo voltage.
 • Před instalací si přečtěte specifikace, abyste se ujistili, že je tento produkt vhodný pro dané provozní prostředí.
 • Operation against rules may damage your property even harm to your personal safety.
 • Je nutné dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, aby se předešlo riziku zranění nebo poškození majetku.
 • Vhodné pro vnitřní i vnější použití.
 • Nevhodné pro použití s ​​nouzovými jednotkami.

Safety ­ Maintenance – Environment

 • Výrobek nezakrývejte. Nepřipevňujte k produktu další předměty. Výrobek skladujte a instalujte mimo dosah dětí. Výrobek používejte pouze tehdy, když dokonale funguje.
 • Nedotýkejte se výrobku v případě poruchy nebo poruchy. Okamžitě vypněte výrobek a odpojte napájení.
 • Poruchou nebo poruchou se rozumí následující situace: na výrobku je viditelné poškození, výrobek nefunguje perfektně (např. bliká), je cítit spálenina, jsou viditelné následky přehřátí.
 • Testing and small repairs must only be carried out by a qualified electrician.
 • Aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění životnosti, je vhodné svítidlo pravidelně čistit. K tomu používejte pouze měkký hadřík, vodu a mýdlo. Vyvarujte se vystavení těkavým chemickým látkám, jako je alkohol, benzín nebo pesticidy.
 • Pokud je třeba váš výrobek po dlouhé životnosti vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu. Místo toho zvolte způsob likvidace šetrný k životnímu prostředí.
 • Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the fixture to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Záruka

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will repair or replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed.

Záruka se nevztahuje na:

 • Neexistují žádné informace nebo neexistují žádné dokumenty týkající se data nákupu (faktura nebo dodací list).
 • Model a/nebo sériové číslo umístěné na produktu nelze rozpoznat (včetně fotografie nálepky produktu nebo potisku se specifikacemi).
 • Výrobek nebyl instalován kvalifikovaným elektrikářem.
 • Závada byla způsobena nesprávným používáním výrobku nebo používáním, které nebylo určeno, nebo používáním v extrémních podmínkách nebo v podmínkách se škodlivými látkami.
 • Závadu způsobilo nevhodně připojené periferní zařízení nebo přepětí v elektrické síti.
 • Poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími faktory.
 • Svítidlo je přizpůsobeno.

Bailey Electric & Electronics bv
Everdenberg21
4902 TT Oosterhout Netherlands
+ 31 (0) 162 52 2446
MADE IN ČÍNA

www.bailey.nl

Dokumenty / zdroje

Bailey LED Bulkhead Slim Ceiling Wall [pdf] Návod k použití
Tenká stropní stěna s LED přepážkou

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.