Návod k použití nástěnné nabíječky AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A

BEZPEČNOST A SPRÁVNÁ MANIPULACE

– Ujistěte se, že výstupní parametry adaptéru odpovídají parametrům napájeného zařízení.
– Používejte pouze kvalitní a nepoškozené USB kabely.
– Nepropojujte výstupy nabíjecího adaptéru. Mohlo by dojít k poškození adaptéru!
– Chraňte adaptér před vysokými teplotami a mechanickým poškozením.
– Adaptér používejte pouze v suchém prostředí
– Chraňte před vodou, nepoužívejte mokrýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
– Adaptér nezakrývejte a umožněte přístup vzduchu pro dostatečné chlazení.
-Adaptér se může během používání zahřát, to je normální.
– Pokud je adaptér poškozen, OKAMŽITĚ jej odpojte a dále jej nepoužívejte! – Adaptér nerozebírejte, neupravujte ani se nepokoušejte opravit. – Pokud adaptér nepoužíváte, odpojte jej. -Adaptér je určen pouze pro vnitřní použití a síťový objtage je 100 – 240 V –.
– Nenechávejte adaptér bez dozoru.

TECHNICKÁ PODPORA: Více informací, často kladené otázky, manuály a ovladače naleznete na stránce produktu v
Záložka PRODUKTOVÁ PODPORA na www.axagon.eu. Nic nepomohlo? Napište naší technické podpoře: [chráněno e-mailem]
Po skončení životnosti výrobek nevyhazujte do domovního odpadu; odneste jej do sběrného místa pro recyklaci elektrického zařízení. Informace o programech sběru a recyklace ve vaší zemi získáte od místních úřadů nebo u prodejce, který vám produkt prodal.
EU prohlášení o shodě: Zařízení je v souladu s harmonizační legislativou Evropské unie 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS). Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce.
Před použitím výrobku je uživatel povinen přečíst si návod k použití. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, které mohou nastat v důsledku nesprávného použití výrobku nebo nedodržení pokynů zde uvedených. Jiné než předepsané použití výrobku je nutné konzultovat s výrobcem.
Nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo výbušném prostředí a v blízkosti hořlavých látek.
Stupeň ochrany 20.
Spotřebič je chráněn proti dotyku prstu; spotřebič není chráněn proti vniknutí vody.
Zařízení třídy ochrany II podle IEC 60536 — spotřebič s dvojitou izolací. Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití za standardních podmínek.

 

Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF:

Dokumenty / zdroje

AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A nástěnná nabíječka [pdf] Návod k použití
ACU-QS24, QC3.0 5V-1.2A nástěnná nabíječka, ACU-QS24 QC3.0 5V-1.2A nástěnná nabíječka

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.