Manuál JBL Cinema SB160

Manuál JBL Cinema SB160

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení JBL CINEMA SB160. JBL CINEMA SB160 je navržen tak, aby přinesl vašemu systému domácí zábavy mimořádný zvukový zážitek. Naléhavě vás žádáme, abyste si přečetli tuto příručku, která popisuje produkt a obsahuje podrobné pokyny, které vám pomohou s nastavením a začátkem, a věnujte jim několik minut.

KONTAKTUJTE NÁS: Pokud máte nějaké dotazy ohledně JBL CINEMA SB160, jeho instalace nebo provozu, obraťte se prosím na svého prodejce nebo vlastního instalačního technika nebo navštivte náš webmísto na adrese www.JBL.com.

CO JE V KRABICI

Obsah krabice JBL Cinema SB160 1Obsah krabice JBL Cinema SB160 2

PŘIPOJTE SVŮJ ZVUK

Tato část vám pomůže připojit soundbar k televizi a dalším zařízením a nastavit celý systém.

Připojte k zásuvce HDMI (ARC)

Připojení HDMI podporuje digitální zvuk a je nejlepší volbou pro připojení k vašemu soundbaru. Pokud váš televizor podporuje HDMI ARC, můžete zvuk televizoru poslouchat prostřednictvím zvukového panelu pomocí jediného kabelu HDMI.

JBL Cinema SB160 - připojení k HDMI

 1. Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT (ARC) - k TV na soundbaru ke konektoru HDMI ARC na televizoru.
  • Konektor HDMI ARC na televizoru může být označen odlišně. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru.
 2. Na televizoru zapněte operace HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru.

Poznámka:

 • Potvrďte, zda je na vašem televizoru zapnutá funkce HDMI CEC.
 • Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na Zapnuto.
 • Metoda nastavení HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na televizoru. Podrobnosti o funkci ARC najdete v uživatelské příručce k televizoru.
 • Funkci ARC podporují pouze kabely HDMI 1.4.

Připojte k optické zásuvce

JBL Cinema SB160 - připojení k optické zásuvce

Sejměte ochranný kryt zásuvky OPTICAL. Pomocí optického kabelu propojte konektor OPTICAL na zvukovém panelu s konektorem OPTICAL OUT na televizoru nebo jiném zařízení.

 • Digitální optický konektor může být označen SPDIF nebo SPDIF OUT.

Poznámka: Pokud jste v režimu OPTICAL / HDMI ARC, pokud z jednotky nevychází žádný zvukový výstup a stavový indikátor bliká, budete možná muset aktivovat výstup PCM nebo Dolby Digital Signal na zdrojovém zařízení (např. TV, DVD nebo Blu-ray přehrávač).

Připojte se k napájení

 • Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že jste provedli všechna ostatní připojení.
 • Nebezpečí poškození výrobku! Zajistěte, aby napájecí zdroj voltage odpovídá voltage vytištěno na zadní nebo spodní straně jednotky.
 • Připojte síťový kabel do zásuvky AC ~ na přístroji a poté do síťové zásuvky
 • Připojte síťový kabel do zásuvky AC ~ na subwooferu a poté do síťové zásuvky.

JBL Cinema SB160 - připojení k napájení

SPÁROVEJTE SE SUBWOOFEREM

Automatické párování

Připojte soundbar a subwoofer do síťových zásuvek a poté stisknutím tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači přepněte přístroj do režimu ON. Subwoofer a soundbar se automaticky spárují.

JBL Cinema SB160 - SPÁROVÁNÍ S AUTOMATICKÝM SPÁROVÁNÍM SUBWOOFERU

 • Když se subwoofer spáruje se soundbarem, indikátor Pair na subwooferu rychle bliká.
 • Když je subwoofer spárován se soundbarem, indikátor Pair na subwooferu se trvale rozsvítí.
 • Nestiskněte Pair na zadní straně subwooferu, kromě manuálního párování.
Ruční párování

Pokud z bezdrátového subwooferu není slyšet žádný zvuk, spárujte subwoofer ručně.

 1. Obě jednotky znovu odpojte od síťových zásuvek a po 3 minutách je znovu připojte.
 2. Stiskněte a přidržte tlačítko Párové tlačítkoTlačítko (Pár) na subwooferu na několik sekund. Indikátor párování na subwooferu rychle bliká.
 3. Poté stiskněte tlačítko Vypínač tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí přístroje. Indikátor Pair na subwooferu po úspěšném zhasnutí.
 4. Pokud indikátor Párování stále bliká, opakujte kroky 1-3.

Poznámka:

 • Subwoofer by měl být v otevřené oblasti do 6 m od soundbaru (čím blíže, tím lépe).
 • Odstraňte všechny předměty mezi subwooferem a soundbarem.
 • Pokud bezdrátové připojení znovu selže, zkontrolujte, zda v okolí nedochází ke konfliktu nebo silnému rušení (např. Rušení elektronickým zařízením). Odstraňte tyto konflikty nebo silné interference a opakujte výše uvedené postupy.
 • Pokud hlavní jednotka není připojena k subwooferu a je v režimu ZAPNUTO, bude indikátor POWER jednotky blikat.

UMÍSTĚTE SVŮJ ZVUK

Umístěte Soundbar na stůl

JBL Cinema SB160 - Umístěte Soundbar na stůl

Upevněte Soundbar na zeď

Pomocí pásky přilepte vodítko na zeď připevněné na zeď, zatlačte špičku pera středem každého montážního otvoru, označte umístění držáku na zeď a papír vyjměte.

Našroubujte nástěnné držáky na značku pera; našroubujte montážní sloupek se závitem do zadní části zvukového panelu; potom zavěste soundbar na zeď.

JBL Cinema SB160 - připevnění Soundbaru na zeď

PŘÍPRAVY

Připravte dálkové ovládání

Dodávané dálkové ovládání umožňuje ovládání jednotky z dálky.

 • I když je dálkové ovládání provozováno v účinném dosahu 19.7 m, nemusí být dálkové ovládání možné, pokud jsou mezi jednotkou a dálkovým ovládáním nějaké překážky.
 • Pokud je dálkový ovladač provozován v blízkosti jiných produktů, které vytvářejí infračervené paprsky, nebo pokud jsou v blízkosti jednotky používána jiná zařízení dálkového ovládání využívající infračervené paprsky, nemusí fungovat správně. Naopak ostatní produkty mohou fungovat nesprávně.

První použití:

Jednotka má předinstalovanou lithiovou baterii CR2025. Chcete-li aktivovat baterii dálkového ovládání, odstraňte ochranný jazýček.

JBL Cinema SB160 - Připravte dálkové ovládání

Vyměňte baterii dálkového ovladače

Dálkový ovladač vyžaduje lithiovou baterii CR2025, 3V.

JBL Cinema SB160 - Vyměňte baterii v dálkovém ovladači

 1. Zatlačte jazýček na boční straně přihrádky na baterie směrem k přihrádce.
 2. Nyní vysuňte přihrádku na baterie z dálkového ovladače.
 3. Vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii CR2025 do přihrádky na baterie se správnou polaritou (+/-), jak je uvedeno.
 4. Zasuňte přihrádku na baterie zpět do slotu na dálkovém ovladači.
Bezpečnostní opatření týkající se baterií
 • Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat (déle než měsíc), vyjměte z něj baterii, abyste zabránili úniku elektrolytu.
 • Pokud baterie uniknou, otřete netěsnosti uvnitř prostoru pro baterie a vyměňte baterie za nové.
 • Nepoužívejte jiné než uvedené baterie.
 • Baterie nezahřívejte ani nerozebírejte.
 • Nikdy je neházejte do ohně nebo do vody.
 • Nenoste ani neskladujte baterie s jinými kovovými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, vytečení nebo výbuchu baterií.
 • Nikdy nenabíjejte baterii, pokud není potvrzeno, že jde o dobíjecí typ.

POUŽÍVEJTE SVŮJ SYSTÉM SOUNDBAR

Kontrolovat

Horní panel

JBL Cinema SB160 - k ovládání horního panelu

dálkové ovládání

JBL Cinema SB160 - Ovládání dálkového ovládání

Bezdrátový subwoofer

JBL Cinema SB160 - ovládání bezdrátového subwooferu

Chcete-li používat Bluetooth

 • Stiskněte Tlačítko zdroje opakovaným stisknutím tlačítka na jednotce nebo stisknutím tlačítka BT na dálkovém ovladači spusťte párování Bluetooth
 • Vyberte „JBL CINEMA SB160“ pro připojení

JBL Cinema SB160 - používat Bluetooth

Poznámka: Chcete-li spárovat další mobilní zařízení, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko Bluetooth (BT) na dálkovém ovladači.

POZNÁMKY

 1. Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
 2. V režimu připojení Bluetooth bude připojení Bluetooth ztraceno, pokud vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 27 stop.
 3. Soundbar se automaticky vypne po 10 minutách ve stavu Připraveno.
 4. Elektronická zařízení mohou způsobovat rádiové rušení. Zařízení generující elektromagnetické vlny musí být udržována mimo hlavní jednotku Soundbar - např. Mikrovlnné trouby, zařízení bezdrátové sítě LAN atd.
 • Poslouchejte hudbu ze zařízení Bluetooth
  • Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete poslouchat hudbu uloženou v zařízení prostřednictvím přehrávače.
  • Pokud zařízení také podporuje Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), můžete pomocí dálkového ovladače přehrávače přehrávat hudbu uloženou v zařízení.
   1. Spárujte zařízení s přehrávačem.
   2. Přehrávejte hudbu prostřednictvím svého zařízení (pokud podporuje A2DP).
   3. K ovládání přehrávání použijte dodávané dálkové ovládání (pokud podporuje AVRCP).
    • Chcete-li přehrávání pozastavit / obnovit, stiskněte tlačítko Tlačítko Play-Pause tlačítko na dálkovém ovládání.
    • Chcete-li přeskočit na skladbu, stiskněte tlačítko Tlačítko Další-Předchozí tlačítka na dálkovém ovládání.

Používání režimu OPTICAL / HDMI ARC

Ujistěte se, že je jednotka připojena k TV nebo audio zařízení.

 1. Stiskněte Tlačítko zdroje Opakovaným stisknutím tlačítka na přístroji nebo stisknutím tlačítek OPTICAL, HDMI na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.
 2. Ovládejte zvukové zařízení přímo pro funkce přehrávání.
 3. Stiskněte VOL +/- tlačítky upravte hlasitost na požadovanou úroveň.

Tip: Pokud jste v režimu OPTICAL / HDMI ARC, pokud z jednotky nevychází žádný zvukový výstup a stavový indikátor bliká, budete možná muset aktivovat výstup PCM nebo Dolby Digital Signal na zdrojovém zařízení (např. TV, DVD nebo Blu-ray přehrávač).

Odpovězte na dálkové ovládání televizoru

K ovládání soundbaru použijte vlastní dálkové ovládání televizoru

U ostatních televizorů proveďte IR dálkové učení

Chcete-li naprogramovat soundbar tak, aby reagoval na dálkové ovládání televizoru, postupujte v pohotovostním režimu takto.

 • Stisknutím a podržením tlačítek VOL + a SOURCE po dobu 5 sekund na soundbaru přejděte do režimu učení.
  • Oranžový indikátor bude rychle blikat.

JBL Cinema SB160 - Stiskněte a podržte tlačítka VOL + a SOURCE po dobu 5 sekund

Tlačítko učení POWER

 • Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ po dobu 5 sekund na zvukovém panelu.
 • Dvakrát stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na dálkovém ovladači televizoru.

JBL Cinema SB160 - Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ po dobu 5 sekund

Stejným postupem (2-3) postupujte pro VOL- a VOL +. Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte tlačítka VOL + a VOL- na zvukovém panelu a stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovládání televizoru.

JBL Cinema SB160 - Stiskněte a podržte znovu tlačítka VOL + a SOURCE na 5 sekund na soundbaru

 • Stiskněte a podržte tlačítko VOL + a SOURCE po dobu 5 sekund na soundbaru a váš soundbar nyní reaguje na dálkové ovládání vašeho televizoru.
  • Oranžový indikátor bude pomalu blikat.

NASTAVENÍ ZVUKU

Tato část vám pomůže vybrat ideální zvuk pro vaše video nebo hudbu.

Než začneš

 • Proveďte nezbytná připojení popsaná v uživatelské příručce.
 • Na soundbaru přepněte na odpovídající zdroj pro další zařízení.

Nastavte hlasitost

 • Stisknutím tlačítka VOL +/- zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.
 • Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte tlačítko MUTE.
 • Chcete-li obnovit zvuk, stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo stiskněte tlačítko VOL +/-.

Poznámka: Při nastavování hlasitosti bude rychle blikat stavová LED dioda. Když hlasitost dosáhla maximální / minimální hodnoty, stavová LED dioda jednou blikne.

Vyberte efekt ekvalizéru (EQ)

Vyberte předdefinované režimy zvuku, které vyhovují vašemu videu nebo hudbě. zmáčkni Tlačítko EQ (EQ) na přístroji nebo stiskněte tlačítko MOVIE / MUSIC / NEWS na dálkovém ovladači a vyberte požadované přednastavené efekty ekvalizéru:

 • FILM: doporučeno pro viewfilmy
 • HUDBA: doporučeno pro poslech hudby
 • NOVINKY: doporučeno pro poslech zpráv

SYSTÉM

 1. Automatický pohotovostní režim
  Tento soundbar se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti tlačítek a bez přehrávání zvuku / videa z připojeného zařízení.
 2. Automatické probuzení
  Soundbar se zapne vždy, když je přijat zvukový signál. To je nejužitečnější při připojení k televizoru pomocí optického kabelu, protože většina připojení HDMI ™ ARC tuto funkci ve výchozím nastavení umožňuje.
 3. Vyberte režimy
  Stiskněte Tlačítko zdroje Opakovaným stisknutím tlačítka na jednotce nebo stisknutím tlačítek BT, OPTICAL, HDMI na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim. Kontrolka na přední straně hlavní jednotky ukazuje, který režim je aktuálně používán.
  • Modrá: režim Bluetooth.
  • Oranžová: OPTICKÝ režim.
  • Bílá: Režim HDMI ARC.
 4. Aktualizace softwaru
  Společnost JBL může v budoucnu nabídnout aktualizace systémového firmwaru soundbaru. Pokud je nabídnuta aktualizace, můžete aktualizovat firmware připojením zařízení USB s aktualizací firmwaru uloženou v něm k portu USB na soundbaru.

navštivte www.JBL.com nebo kontaktujte call centrum JBL a získejte další informace o stahování aktualizace files.

SPECIFIKACE

obecně

 • napájení : 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
 • Celkový maximální výkon : 220 W
 • Maximální výstupní výkon soundbaru : 2 x 52 W.
 • Maximální výkon subwooferu : 116 W
 • Pohotovostní spotřeba : 0.5 W
 • Převodník soundbar : Ovladač závodní dráhy 2 x (48 × 90) mm + výškový reproduktor 2 x 1.25 ″
 • Převodník subwooferu : 5.25 ″, bezdrátový sub
 • Max SPL : 82dB
 • Frekvenční odezva : 40 Hz - 20 KHz
 • Provozní teplota : 0 ° C - 45 ° C
 • Bluetooth verze : 4.2
 • Frekvenční rozsah Bluetooth : 2402 - 2480 MHz
 • Bluetooth maximální výkon : 0 dBm
 • Bluetooth modulace : GFSK, π / 4 DQPSK
 • Bezdrátový frekvenční rozsah 2.4 G : 2400 - 2483 MHz
 • 2.4G bezdrátový maximální výkon : 3 dBm
 • 2.4G bezdrátová modulace : FSK
 • Rozměry soundbaru (Š x V x H) : 900 x 67 x 63 (mm) \ 35.4 "x 2.6" x 2.5 "
 • Hmotnost soundbaru : 1.65 kg
 • Rozměry subwooferu (Š x V x H) : 170 x 345 x 313 (mm) \ 6.7 "x 13.6" x 12.3 "
 • Hmotnost subwooferu : 5 kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte problémy s používáním tohoto produktu, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body.

Systém

Jednotka se nezapne.

 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a do zvukového panelu

Zvuk

Ze soundbaru nevychází žádný zvuk.
 • Ujistěte se, že soundbar není ztlumen.
 • Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvukového vstupu
 • Připojte zvukový kabel ze soundbaru k televizi nebo jiným zařízením.
 • Samostatné zvukové připojení však nepotřebujete, když:
  • soundbar a TV jsou propojeny prostřednictvím připojení HDMI ARC.
Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.
 • Zkontrolujte, zda LED dioda subwooferu svítí oranžově. Pokud bliká bílá LED, připojení je ztraceno. Ručně spárujte subwoofer se soundbarem (viz 'Spárování se subwooferem' na straně 5).
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
 • Pokud přehráváte zvuk z televizoru přes soundbar, ujistěte se, že je televizor ztlumený.

Bluetooth

Zařízení se nemůže připojit k zařízení Soundbar.
 • Nezapnuli jste funkci Bluetooth zařízení. Informace o povolení funkce najdete v uživatelské příručce zařízení.
 • Soundbar je již připojen k jinému zařízení Bluetooth. Stisknutím a podržením tlačítka BT na dálkovém ovladači odpojte připojené zařízení a poté to zkuste znovu.
 • Vypněte a vypněte zařízení Bluetooth a zkuste se připojit znovu.
 • Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je špatná.
 • Příjem Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k soundbaru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a soundbarem.
Připojené zařízení Bluetooth se neustále připojuje a odpojuje.
 • Příjem Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení Bluetooth blíže k soundbaru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a soundbarem.
 • U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat, aby se šetřila energie. To neznamená žádnou poruchu zvukového panelu.

dálkové ovládání

Dálkový ovladač nefunguje.
 • Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité, a vyměňte je za nové.
 • Pokud je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká, posuňte ji blíže k jednotce.

Logo Harman

HARMAN International Industries,
Zahrnuto 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Všechna práva vyhrazena. JBL je ochranná známka společnosti HARMAN International Industries, Incorporated, registrovaná ve Spojených státech a / nebo jiných zemích. Funkce, specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Slovní značka a loga Bluetooth ® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností HARMAN International Industries, Incorporated je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Logo CE


JBL Cinema SB160 Manuál - Optimalizované PDF
JBL Cinema SB160 Manuál - Původní PDF

Dokumenty / zdroje

JBL JBL CINEMA SB160 [pdf] Uživatelská příručka
JBL, KINO, SB160

Reference

Připojit se ke konverzaci

1 Comment

 1. pichan říká:

  Připojte jbl cinema sb160 k počítači přes PORT HDMI
  Kino jbl sb160 na PC a PORT HDMI

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *