Termostat Honeywell Home ProSeries je špičkové zařízení, které nabízí pokročilé funkce, díky kterým bude váš domov pohodlnější a energeticky úspornější. Příručka termostatu Honeywell Pro Series obsahuje podrobné pokyny pro instalaci a programování modelu T6 Pro. Balení obsahuje termostat, montážní systém UWP, standardní instalační adaptér Honeywell, dekorativní krycí desku, šrouby a kotvy a 2 AA baterie. Manuál také obsahuje pokyny pro instalaci volitelné krycí desky a instalaci montážního systému UWP. Označení kabelových svorek je k dispozici pro konvenční systémy, systémy pouze pro vytápění, systémy pouze pro vytápění s ventilátorem, systémy pouze pro chlazení a systémy tepelných čerpadel. Aby byla zajištěna správná instalace, jsou k dispozici také pokyny pro montáž termostatu. Příručka také obsahuje informace o nastavení provozu systému, nastavení provozu ventilátoru, instalačním nastavení (ISU), rozšířených možnostech nastavení (ISU) a testu systému. Výchozí bezpečnostní kód pro termostat Honeywell Pro Series je 1234. Manuál k termostatu Honeywell Pro Series je základním průvodcem pro každého, kdo chce nainstalovat nebo naprogramovat model T6 Pro.

Honeywell

Termostat Honeywell Pro Series

HoneywellTermostat Honeywell Pro Series
Model: T6 Pro

Další manuály k termostatu Honeywell Pro:

Balení obsahuje

 • Termostat T6 Pro
 • Montážní systém UWP
 • Standardní instalační adaptér Honeywell (adaptér J-box)
 • Dekorativní krycí deska Honeywell - malá; velikost 4-49 / 64 in x 4-49 / 64 in x11 / 32 in (121 mm x 121 mm x 9 mm)
 • Šrouby a kotvy
 • 2 AA baterie
 • Pokyny k instalaci a uživatelská příručka

Volitelná instalace krycí desky

POZNÁMKA: Pokud není vyžadována volitelná krycí deska, viz „Instalace montážního systému UWP“ na další stránce.

Volitelnou krycí desku použijte, když:

 • Montáž termostatu na elektrickou rozvodnou skříň
 • Nebo když potřebujete zakrýt mezeru mezi starým termostatem.
 1. Oddělte adaptér spojovací skříňky od krycí desky. Viz obrázek 1.Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-01
 2. Pomocí libovolného z osmi otvorů pro šrouby namontujte adaptér spojovací skříňky na zeď nebo do elektrické skříně. Vložte a utáhněte upevňovací šrouby dodávané se sadou krycích desek. NEUTAHUJTE příliš silně. Viz obrázek 2. Ujistěte se, že je deska adaptéru ve vodorovné poloze.
 3. Připojte UWP tak, že jej zavěsíte na horní háček adaptéru Junction Box Adapter a poté zacvaknete spodní část UWP na místo. Viz obrázek 3.Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-02
 4. Zaklapněte krycí desku na adaptér spojovací skříňky. Viz obr.Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-03Instalace montážního systému UWP
 5. Před spuštěním vypněte jistič nebo vypínač. Otevřete balíček a najděte UPW. Viz obr.
 6. Umístěte UWP na stěnu. Vyrovnejte a označte pozice otvorů. Viz obrázek 6. Na vyznačených místech vyvrtejte otvory a poté pomocí kladiva lehce zaklepejte dodané nástěnné kotvy do zdi.
  Vyvrtejte 7/32” otvory pro sádrokarton.Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-04
 7. Otevřete dveře a protáhněte vodiče otvorem pro zapojení UWP. Viz obrázek 7.
 8. Umístěte UWP přes nástěnné kotvy. Vložte a utáhněte upevňovací šrouby dodané s UWP. NEUTAHUJTE příliš silně. Utáhněte, dokud se UWP již nepohybuje. Zavři dveře. Viz obrázek 8.
Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-05

Možnosti napájení

Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manual-Možnosti napájení

Vložte vodiče R a C do určených svorek pro primární napájení střídavým proudem (svorka C je volitelná, pokud jsou nainstalovány baterie, ale doporučuje se). Odstraňte vodiče stisknutím jazýčků svorek.

Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuální-Vložte AA baterie

Vložte baterie AA pro primární nebo záložní napájení.

Nastavení posuvných karet

Set R Posuvník Tab

 • K rozlišení jednoho nebo dvou transformátorových systémů použijte integrovanou propojku (R Slider Tab).
 • Pokud existuje pouze jeden vodič R a je připojen ke svorce R, Rc nebo RH, nastavte posuvník do horní polohy (1 vodič).
 • Pokud je ke svorce R připojen jeden vodič a ke svorce Rc jeden vodič, nastavte posuvník do dolní polohy (2 vodiče).
Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-UWP montážní systém

POZNÁMKA: Posuvné jazýčky pro svorky U by měly být ponechány na místě u modelů T6 Pro.

Označení svorek zapojení

Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuál-06

Poznámka: V závislosti na typu systému, který je zapojen, nelze použít všechny terminály. Nejčastěji používané terminály jsou stínované.

Označení svorek Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manual-Wiring
Označení svorek Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manual-Wiring
 • Terminál lze přeskočit pomocí posuvníku. Viz výše „Nastavení posuvných karet“.
 • Modul spořiče vodiče THP9045A1023 se používá v systémech tepla / chladu, pokud máte na termostatu pouze čtyři vodiče a pro společný vodič potřebujete pátý vodič. Použijte svorku K místo svorek Y a G na konvenčních systémech nebo systémech tepelných čerpadel k zajištění ovládání ventilátoru a kompresoru pomocí jediného vodiče - nepoužitý vodič se poté stane vaším běžným vodičem. Další informace najdete v pokynech THP9045.

Zapojení konvenčních systémů: nucený vzduch a hydronika
Níže uvedené stínované oblasti platí pouze pro TH6320U / TH6220U nebo jak je uvedeno jinak.

 • Systém 1H / 1C (1 transformátor)
 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Kompresorový stykač
 • C 24VAC společné [3]
 • W Tepelné relé
 • G Relé ventilátoru

Systém pouze pro teplo

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • C 24VAC společné [3]
 • W Tepelné relé

Systém pouze pro teplo (Řada 20) [5]

 • R Ventilový terminál „R“ řady 20 [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Ventilový terminál „W“ řady 20
 • C 24VAC společné [3]
 • W Ventilový terminál „B“ řady 20

Systém pouze pro teplo (ventil s otevřenou zónou) [5]

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • W Klapka
 • C 24VAC společné [3]

Systém 1H / 1C (2 transformátory)

 • R Výkon (topný transformátor) [1]
 • Rc Napájení (chladicí transformátor) [1]
 • Y Kompresorový stykač
 • C 24VAC společné [3, 4]
 • W Tepelné relé
 • G Relé ventilátoru

Systém pouze s ohřevem a ventilátorem

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • C 24VAC společné [3]
 • W Tepelné relé
 • G Relé ventilátoru

Systém pouze pro chlazení

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Kompresorový stykač
 • C 24VAC společné [3]
 • G Relé ventilátoru

Systém 2H / 2C (1 transformátor) [6]

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Stykač kompresoru (staga 1)
 • C 24VAC společné [3]
 • W Tepelné relé (staga 1)
 • G Relé ventilátoru
 • W2 Tepelné relé (staga 2)
 • Y2 Stykač kompresoru (staga 2)

POZNÁMKY

Specifikace vodičů: Použijte drát termostatu o průměru 18 až 22. Stíněný kabel není nutný.

 1. Zdroj napájení. Podle potřeby zajistěte odpojovací prostředky a ochranu proti přetížení.
 2. Přesuňte kartu R-Slider na UWP do nastavení R. Další informace naleznete v části „Nastavení posuvných karet“ na stránce 3
 3. Volitelné společné připojení 24 V stř.
 4. Společné připojení musí pocházet z chladicího transformátoru.
 5. V ISU nastavte Typ tepelného systému na Sálavé teplo. Nastavit počet cool stages na 0.
 6. V instalačním programu nastavte typ systému na 2Heat / 2Cool konvenční

Zapojení systémů tepelných čerpadel
Níže uvedené stínované oblasti platí pouze pro TH6320U / TH6220U nebo jak je uvedeno jinak.

 • Systém tepelného čerpadla 1H / 1C
 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Kompresorový stykač
 • C 24VAC společné [3]
 • O / B Přepínací ventil [7]
 • G Relé ventilátoru

Systém tepelného čerpadla 2H / 1C [8]

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Kompresorový stykač
 • C 24VAC společné [3]
 • O / B Přepínací ventil [7]
 • G Relé ventilátoru
 • Na Pomocné teplo
 • E Nouzové tepelné relé
 • L Vstup poruchy tepelného čerpadla

Systém tepelného čerpadla 2H / 2C [9]

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Stykač kompresoru (staga 1)
 • C 24VAC společné [3]
 • O / B Přepínací ventil [7]
 • G Relé ventilátoru
 • Y2 Stykač kompresoru (staga 2)
 • L Vstup poruchy tepelného čerpadla

Systém tepelného čerpadla 3H / 2C (Pouze TH6320U) [10]

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Stykač kompresoru (staga 1)
 • C 24VAC společné [3]
 • O / B Přepínací ventil [7]
 • G Relé ventilátoru
 • Na Pomocné teplo
 • E Nouzové tepelné relé
 • Y2 Stykač kompresoru (staga 2)
 • L Vstup poruchy tepelného čerpadla

Duální palivový systém

 • R Síla [1]
 • Rc [R + Rc se připojil pomocí karty Posuvník] [2]
 • Y Stykač kompresoru (staga 1)
 • C 24VAC společné [3]
 • O / B Přepínací ventil [7]
 • G Relé ventilátoru
 • Na Pomocné teplo
 • E Nouzové tepelné relé
 • Y2 Stykač kompresoru (stage 2 - v případě potřeby)
 • L Vstup poruchy tepelného čerpadla
 • S Venkovní senzor
 • S Venkovní senzor

POZNÁMKY
Specifikace vodiče: Použijte vodič termostatu o rozměrech 18 až 22. Stíněný kabel není nutný.

 1. Zdroj napájení. Podle potřeby zajistěte odpojovací prostředky a ochranu proti přetížení.
 2. Přesuňte kartu R-Slider na UWP do nastavení R. Další informace naleznete v části „Nastavení posuvných karet“ na stránce 3
 3. Volitelné společné připojení 24 V stř.
 4. V instalačním programu nastavte typ systému na 2Heat / 2Cool konvenční.
 5. V Instalačním nastavení nastavte přepínací ventil na O (pro přepínání na chlad) nebo B (pro přepínání na teplo).
 6. V ISU nastavte Typ tepelného systému na Tepelné čerpadlo. 1 kompresor a 1 stage záložního tepla.
 7. V ISU nastavte Typ tepelného systému na Tepelné čerpadlo. 2 kompresory a 0 stage záložního tepla.
 8. V ISU nastavte Typ tepelného systému na Tepelné čerpadlo. 2 kompresory a 1 stage záložního tepla.

Montáž termostatu

Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manuální-montáž termostatu

 1. Zatlačte přebytečný drát zpět do otvoru ve zdi.
 2. Zavřete dveře UWP. Mělo by zůstat zavřené bez vyboulení.
 3. Zarovnejte UWP s termostatem a jemně zatlačte, dokud termostat nezapadne na místo.
 4. Zapněte vypínač nebo vypínač.

Nastavení provozu systému

Nastavení provozu systému Honeywell-Series-Termostat-Manual-System

 1. Stisknutím tlačítka Mode přejdete do dalšího dostupného režimu systému.
 2. Projděte režimy, dokud se nezobrazí požadovaný režim systému, a nechte jej aktivovat.

POZNÁMKA: Dostupné režimy systému se liší podle modelu a nastavení systému.

Režimy systému:

 • Auto
 • teplo
 • Chladný
 • Em Heat
 • pryč

Nastavení provozu ventilátoru

Nastavení provozu Honeywell-Series-Termostat-Manuální-Fan

 1. Stisknutím tlačítka Fan přejdete do dalšího dostupného režimu ventilátoru.
 2. Projděte režimy, dokud se nezobrazí požadovaný režim ventilátoru, a nechte jej aktivovat.

POZNÁMKA: Dostupné režimy ventilátoru se liší podle nastavení systému.

Režimy ventilátoru:

 • Auto: Ventilátor běží pouze při zapnutém topení nebo chlazení.
 • On: Ventilátor je vždy zapnutý.
 • Circ: Ventilátor běží náhodně asi 33% času.

Instalační nastavení (ISU)

Honeywell-Pro-Series-Termostat-Manual-Installer setup (ISU)

 1. stiskněte a podržte CENTRUM a + tlačítka na přibližně 3 sekundy pro vstup do rozšířené nabídky.
 2. Stisknout vybrat vstoupit UIS.
 3. Stisknout vybrat procházet možnosti nastavení nabídky.
 4. Stisknout + nebo - změnit hodnoty nebo vybrat z dostupných možností.
 5. Stisknout vybrat a potvrďte svá nastavení nebo stiskněte Zpět ignorovat změny a vrátit se na obrazovku nabídky ISU a pokračovat v úpravách další možnosti nastavení.
 6. Chcete-li dokončit proces nastavení a uložit nastavení, stiskněte Domů a vraťte se na Domů obrazovka.

POZNÁMKA: Úplný seznam všech parametrů a možností nastavení (ISU) začíná níže a pokračuje stránkou 10.

Pokročilé možnosti nastavení (ISU)


POZNÁMKA: V závislosti na nastavení systému nemusí být k dispozici všechny možnosti.

Rozšířené možnosti nastavení ISU

Pokročilé možnosti nastavení

Test instalačního systému

Provedení testu systému:

Test instalačního systému

 1. stiskněte a podržte CENTRUM a + tlačítka na přibližně 3 sekundy pro vstup do rozšířené nabídky.
 2. Použijte + jít do TEST. lis vybrat pro vstup do Testu systému.
 3. Použijte + přepínání mezi Heat, Cool, Fan, Em Heat nebo Ver (informace o verzi termostatu). lis vybrat.
 4. Stisknout + obrátit stages po jednom a stiskněte - vypnout je.
 5. Použití Domů tlačítko pro ukončení testu systému.

Test systému Stav systému
Níže uvedené stínované oblasti platí pouze pro TH6320U / TH6220U nebo jak je uvedeno jinak.

Výchozí bezpečnostní kód

Výchozí bezpečnostní kód pro termostat Honeywell Pro Series je 1234

teplo

0 Vše vypnuto
1 Heat S.tage 1 na
2 Heat S.tage 2 také na
3 Heat S.tage 3 také na

 

Chladný
0 Vše vypnuto
1 Cool Stage 1 na
2 Cool Stage 2 také na

Em Heat
0 Vše vypnuto
1 Em Zapnuto

Fanoušek
0 Ventilátor vypnut
1 ventilátor zapnutý

Specifikace

Teplotní rozsahy
Teplo: 40 ° F až 90 ° F (4.5 ° C až 32.0 ° C)
Chlazení: 50 ° C až 99 ° C (10.0 ° F až 37.0 ° F)

Pracovní teplota okolí
32 ° C až 120 ° C (0 ° F až 48.9 ° F)

Provozní okolní teplota
37 ° C až 102 ° C (2.8 ° F až 38.9 ° F)

Přepravní teplota
-20 ° F až 120 ° F (-28.9 ° C až 48.9 ° C)

Provozní relativní vlhkost
5% až 90% (nekondenzující)

Fyzické rozměry v palcích (mm) (V x Š x H)
4-1 / 16 ”V x 4-1 / 16” Š x 1-5 / 32 ”H
103.5 mm H x 103.5 mm Š x 29 mm D

Elektrické hodnocení

Elektrické hodnocení

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Předtím odpojte napájení
zahájení instalace.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ
Ochrana kompresoru je během testování obcházena. Abyste zabránili poškození zařízení, vyhněte se rychlému cyklování kompresoru.

UPOZORNĚNÍ: OZNÁMENÍ O Rtuťi
Pokud tento produkt nahrazuje kontrolu, která obsahuje rtuť v uzavřené zkumavce, nevkládejte starou kontrolu do koše. Pokyny týkající se recyklace a správné likvidace získáte od místního úřadu pro nakládání s odpady.

Zatažením vyjměte termostat z UWP

Tažením vyjměte termostat

Zákaznická podpora

Pomoc s tímto produktem naleznete na stránce customer.honeywell.com
Nebo volejte bezplatnou zákaznickou podporu společnosti Honeywell na čísle
1-800-468-1502.

Řešení pro automatizaci a řízení
Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Zlaté údolí, MN 55422
customer.honeywell.com
® Registrovaná ochranná známka v USA.
© 2016 Honeywell International Inc.
33-00181EFS—01 M.S. 06-16
Vytištěno v USA
Vytištěno v USA

SPECIFIKACE

jméno výrobku Termostat Honeywell Pro Series
Model T6Pro
Balení obsahuje Termostat T6 Pro, montážní systém UWP, standardní instalační adaptér Honeywell (adaptér J-box), dekorativní krycí deska Honeywell – malá; velikost 4-49/64 in x 4-49/64 in x11/32 in (121 mm x 121 mm x 9 mm), Šrouby a kotvy, 2 AA baterie, Pokyny k instalaci a Uživatelská příručka
Volitelné příslušenství Krycí deska
Označení svorek elektroinstalace Konvenční systémy, systémy pouze vytápění, systémy pouze vytápění s ventilátorem, systémy pouze chlazení a systémy tepelných čerpadel
Možnosti napájení Primární AC napájení nebo AA baterie pro primární nebo záložní napájení
Nastavení provozu systému Auto, Heat, Cool, Em Heat, Off
Nastavení provozu ventilátoru Auto, On, Circ
Instalace instalačního programu (ISU) Pokročilé možnosti nastavení pro typ systému, přepínací ventil a typ topného systému
Rozšířené možnosti nastavení (ISU) Typ topného systému, počet chladících stages a typ systému sálavého tepla
Test systému instalačního programu teplo
Výchozí bezpečnostní kód 1234

FAQS

Přepíná se z topení na chlazení automaticky?

Ano, ale „System Changeover“ v nabídce ISU musí být změněno z výchozí hodnoty 0 („Manual“) na 1 („Automatic“), poté lze „Auto“ vybrat jako jeden z provozních režimů pomocí „Mode“. " knoflík.

Funguje to s 24 svtage?

Ano, je to nízkoobjemovýtage (24 VAC) termostat, kompatibilní s velkou většinou systémů HVAC s nuceným oběhem vzduchu.

Můžete naprogramovat termostat +2 nebo –2 stupně před cykly jednotky?

Ne projde cykly za hodinu, kterou naprogramujete, Toto je inteligentní statistika, která se sama přizpůsobí, aby udržela výkyv o 3 stupně. Plyn nebo olej 3-5x za hodinu je dobré, tepelné čerpadlo 5-7x za hodinu

mohu ovládat termostat z telefonu?

Ne. k tomu potřebuješ wifi stat. Ale je to dobrý termostat.

Funguje to s Alexou?

Tento termostat nemá wifi připojení, nebude fungovat s Alexou, telefonem ani žádným zařízením. Musí se naprogramovat na samotném termostatu mačkáním tlačítek, i když je digitální. Je to velmi pěkný termostat a funguje skvěle.

Proč fouká studený vzduch, když v režimu topení snížíme teplotu než je teplota v místnosti? čekali jsme, že se vypne

Několik možných a snadno řešitelných důvodů. Za prvé, můžete mít ventilátor nastavený na „cirkulaci“, což znamená, že termostat pravidelně zapíná dmychadlo pece, aby cirkuloval vzduch v celém domě. Pokud ano, nastavte ventilátor na „auto“ na přední straně termostatu. Druhým možným důvodem může být samostatný systém cirkulace vzduchu připojený k ventilátoru pece, který cirkuluje a přivádí čerstvý vzduch do domu. Tento systém je běžný v novějších uzavřených domech postavených za posledních 15 let. Pokud ano, zkontrolujte, jak je naprogramovaný plán pro toto samostatné zařízení (obvykle namontované na vnější straně pece) nastaven tak, aby fungoval, a v případě potřeby upravte. 

Jak široká je tato jednotka?

Musel jsem použít opravnou barvu, protože termostat je menší než ten předchozí a pokoj jsem vymaloval po nastěhování.

Je tento termostat dvoupalivový

Pokud duálním palivem myslíte jeden zdroj pro teplo a jiný zdroj pro klimatizaci, tak ano. Mám plynové topení a elektrický vzduch na dvou samostatných jednotkách a tento termostat ovládá obě jednotky.

mohu naplánovat vypnutí termostatu v 5 hodin ráno?

2-programy za den nebo 4-programy za den, nebo žádné programy za den nastavitelné na 5-1-1 nebo 5-2 dny, pokud jde o vypnutí a zapnutí, nelze to udělat jen na nejnižší nebo nejvyšší teplotu.

jaký je rozdíl v termostatech t4, t5 nebo t6?

T4 je základní stat, který funguje na baterie nebo 24 Vac, není programovatelný pro milivoltové krby nebo pece. T5 nemá nouzové vytápění pro tepelná čerpadla, t6 má volitelnou programovací schopnost vyžaduje 24 Vac z pece. stále má baterie jen pro udržení programů útlumu

Je tato položka vratná?

Rozhodně ano. Vše je vratné. — Pokud jednáte se stinnou společností, možná budete muset zaplatit zpáteční dopravu a file reklamaci u vaší společnosti vydávající kreditní kartu, aby vám byly vráceny peníze, ale kreditní karty jsou prostředkem OCHRANY SPOTŘEBITELE, proto je používáme 🙂

Je těžké programovat

Někdy otravné. Chcete-li změnit jeden čas, cyklus nebo časový program, musíte projít příliš mnoha změnami programu. Například musíte pro každý krok projít samostatnými programy pro střídavý proud a ohřev. Dočasné nebo uzamknuté trvalé změny teploty jsou však snadné.

Jaká je wifi verze tohoto modelu?

t6 text

Co je součástí balení termostatu Honeywell Pro Series?

Balení obsahuje termostat, montážní systém UWP, standardní instalační adaptér Honeywell, dekorativní krycí desku, šrouby a kotvy a 2 AA baterie.

K čemu slouží označení svorek vedení?

Označení kabelových svorek je k dispozici pro konvenční systémy, systémy pouze pro vytápění, systémy pouze pro vytápění s ventilátorem, systémy pouze pro chlazení a systémy tepelných čerpadel.

Jaký je výchozí bezpečnostní kód pro termostat Honeywell Pro Series?

Výchozí bezpečnostní kód pro termostat Honeywell Pro Series je 1234.

Jaký je účel volitelné krycí desky?

Volitelná krycí deska se používá při montáži termostatu do elektrické rozvodné krabice nebo když potřebujete zakrýt mezeru mezi nátěrem ze starého termostatu.

Jak nainstalujete montážní systém UWP?

Před spuštěním vypněte napájení na jističi nebo vypínači. Umístěte UWP na stěnu Jaký je účel testu instalačního systému?. Vyrovnejte a označte pozice otvorů. Na vyznačených místech vyvrtejte otvory a poté pomocí kladiva lehce zaklepejte dodané nástěnné kotvy do zdi. Otevřete dvířka a vložte vodiče skrz otvor pro kabeláž UWP. Umístěte UWP přes nástěnné kotvy. Vložte a utáhněte montážní šrouby dodané s UWP. NEUTAHUJTE příliš silně. Utáhněte, dokud se UWP přestane pohybovat. ZAVÍREJTE DVEŘE.

Jaké jsou dostupné režimy systému pro termostat?

Dostupné systémové režimy pro termostat jsou Auto, Heat, Cool, Em Heat a Off.

Jaké jsou dostupné režimy ventilátoru pro termostat?

Dostupné režimy ventilátoru pro termostat jsou Auto, On a Circ.

Jak vstoupíte do rozšířené nabídky instalačního nastavení (ISU)?

Stisknutím a podržením CENTER a + po dobu přibližně 3 sekund vstoupíte do pokročilé nabídky.

Jaký je účel testu instalačního systému?

Instalační systémový test se používá k testování topných a chladicích systémů, aby se zajistilo, že fungují správně.

Video

Připojit se ke konverzaci

116 Komentáře

 1. 2 věcí.

  1. Režim automatického systému se nezobrazí. Jak se tam dostanu?

  2. Nechtěně přecházím z trvalého pozastavení na dočasné pozastavení, ale nedokážu přijít na to, jak na to.

   1. Nouzové vytápění se používá, když je venkovní teplota příliš nízká na to, aby systém tepelného čerpadla fungoval. (<20 stupňů F, v závislosti na systému)
    Může také fungovat, pokud došlo k poruše systému tepelného čerpadla.

  1. Jak docílím toho, že jednotka taky řeknu trvale držet. Zmizelo to, když jsem se s tím pletl. Nemůžu to dostat zpět .

  1. EM Heat označuje „nouzové teplo“ - zapíná vestavěný elektrický ohřívač, když nefunguje efektivnější „tepelné čerpadlo“ nebo je příliš chladno, aby mohlo tepelné čerpadlo efektivně využívat. V podmínkách, které nejsou vystaveny elektromagnetickému záření, váš ohřívač spouští klimatizaci v opačném směru, aby poskytoval efektivní a levné teplo. Pokud je venkovní teplota nižší než 25 až 30 stupňů, možná budete muset použít možnost EM topení.

 2. Myslel jsem, že programovatelný termostat umožní nastavení denních teplotních rozsahů pro různé časové rozsahy během dne, ale série Honeywell home pro to nenabízí ???

 3. Teplo nevydává horký vzduch, pokud voda neteče? Nejste si jisti, o jaký problém by mohlo jít. Někdy „Heat On“ bliká a vysílá se, někdy to prostě zůstane pevné A vysílá studený vzduch.

  1. Možná budete chtít vyzkoušet režim EM-Heat. Pokud dojde k poruše vašeho systému tepelného čerpadla, režim EM topení bude fungovat k zajištění tepla prostřednictvím přímého elektrického vytápění - i když to může být nákladnější na provoz po celou sezónu.

 4. moje dcera provedla nějaký reset na mém centrálním vzduchu / topení a žádal mě o zadání čísla. jaké by bylo dobré číslo pro nastavení systému pro ruční nastavení a spuštění vytápění a chlazení?

   1. Ahoj Greg, také se mi nedaří odemknout, nevidím žádnou obrazovku pro zadání 1234 pro odemčení. Jak zadám tato čísla. Vaše pomoc si vážíme, Joanne

  1. Z mé příručky: „Když se zobrazí varování o vybití baterie, jemným stisknutím uvolněte termostat a poté jej opatrně vytáhněte z držáku na zeď. Vložte čerstvé alkalické baterie AA a znovu nainstalujte termostat. „Právě jsem to udělal. Vytáhněte jednotku z držáku na zeď. Baterie jsou ve vytažené jednotce. Vyměňte a zatlačte zpět. Co není zmíněno, je pak potřeba projít cykly SELECT. Není třeba je měnit, stačí je projít. Půjde to do „ULOŽIT“ a měli byste být hotovi. Snad to pomůže.

  2. Mám stejnou otázku, Jime. Jak se mohu otevřít a vyměnit baterie. Dostali jste odpověď - nechcete něco rozbít.

  1. To je také moje otázka. Proč to běží pořád? Musí existovat způsob, jak zjistit teplotu a poté se sama vypnout.

 5. Něco nového v tepelném čerpadle a termostatu.
  Což je nejlepší energeticky nejúčinnější způsob pro
  Automatický nebo cirkulační?

  1. Dočasné pozastavení označuje, že termostat dočasně udržuje nastavenou teplotu. Po určité době se vrátí na plánovanou teplotu.

 6. Jedná se o zcela novou pec Coleman s termostatem Honeywell Home Pro Series. Z nějakého důvodu je pec neustále v provozu po celou dobu. Nastavili jsme to na nastavenou teplotu a nebude se držet. Pec bude fungovat asi pět minut, zastaví se asi 90 sekund a poté se znovu spustí. To se děje DLOUHÝ DEN.
  Existuje režim, který mi chybí, kde zůstane tak, jak je? Obávám se, že něco není v pořádku. Teplo funguje dobře; pec se prostě nezastaví.

 7. Naše je nastaveno na 70. Naše tepelné čerpadlo běží 8 minut zapnuto, poté se vypne na 12 minut a tento cyklus běží 24 hodin denně a termostat se nezmění ze 70.

 8. V domě mám dva termostaty Honeywell (jeden nahoře a jeden dole). Teplo nahoře funguje, ale teplo v přízemí nenaskočí, když by mělo. Nějaká doporučení, jak řešit problémy?

 9. Pod slovem „fan“ na displeji by mělo být tlačítko, stiskněte jej a mělo by se přepínat výběr .. Fan Auto, Fan On a Fan Circ '... zvolte Fan Auto ... tímto způsobem se ventilátor zapne, jen když systém volá pro teplo nebo klimatizaci… „Fan On“ znamená, že ventilátor bude nepřetržitě pracovat.

 10. Dostaneš někdy některou z těchto otázek ??
  Proč systém běží, když je aktivní funkce Fan Auto a teplota v místnosti je nižší než nastavení termostatu? Nikdy jsem neměl termostat pracovat tímto způsobem.

 11. Může mi někdo říct, zda je nutné připojit transformátor, nebo jen s bateriemi, které uzavře v kontaktu?
  alguien me podra decir sies necesario conectar el trafo o solo con las pilas cierra en contacto?

 12. Mám trojúhelník s „!“ Uprostřed na obrazovce a slabý signál těsta. Vyměnily baterie a zůstalo to. Nějaký nápad, co dělat dál? Řada Honeywell pro se 3 tlačítky na přední straně.

  1. Měl jsem stejný problém s novými bateriemi. Vyjmul jsem obě baterie současně, tím se vymazaly některé vnitřní hodnoty, jako je čas/datum. Když jsem však vrátil baterie, upozornění přestalo. tolik k funkčnosti.

 13. Teplo nepřichází na teplotní show 19 Nastavil jsem to na 23, ale teplo se nepřijalo Mám termostat Honeywell proseries prosím pomozte děkuji

 14. Mám zcela nový (právě jsem postavil náš dům a přestěhoval se před 4 měsíci) Honeywell Pro Series Žádná čísla jako Pro 6 nebo 4, Just Pro Series). Šel jsem zapnout AC, protože nyní se v TX topí a je na něm PIN číslo. Nemáme tušení, co to je, ani jak to sundat. Přečetli jsme VŠECHNY pokyny na Googlu, jak obejít čísla PIN, a žádný nefungoval. Poslední nite to bylo 86 v naší ložnici. Má to být teplejší tonit. Nemáte žádné telefonní číslo podpory. Můžete mi prosím říct, jak buď vypnout číslo PIN, obejít jej, nebo začít znovu? Můžeš mi dát své telefonní číslo podpory, abys mě mohl projít? Termostat opět nemá žádná čísla (jako v 6 nebo 4, je to prostě Pro Series), takže nám prosím nedávejte pokyny k tomuto termostatu)

 15. Pokud jsem provedl obnovení továrního nastavení na mém t6 a nyní se můj vzduch nezapne na AUTO, musím ho zapnout, abych získal chladný vzduch. Co mohu udělat, abych to napravil?

 16. Nad „Fan On or Fan Auto“ se objevil trojúhelník s vykřičníkem. Tento teploměr mám jen 8 měsíců. Musí to být chyba, ale co to znamená?

 17. Jak se odemknu?
  Pokud se podívám do zadní části obálky, 4 čísla jsou 1951
  Pokud přidám 1234, číslo je 3185

  co tedy dělám ??
  Jak mám zadat toto číslo a kde ?? /

  Díky

 18. Mám Pro Series. Je to zamčené. Netuším, co je to pin #. Zkoušel jsem 1111 a 1234 jako předchozí návrhy. Nemohu sejmout kryt a najít tam žádné informace. Může někdo pomoci?

 19. Mám řadu Honeywell Pro a ventilátor je v automatickém režimu, ale nadále běží celý den, pomozte prosím nastavit tento termostat. Co potřebuji k opravě tohoto problému?

 20. Existuje nějaký způsob, jak kalibrovat teplotní senzor? Displej (a odpovídající akce) čte o 3–4 stupně výše než ostatní teploměry, které používám pro srovnání.

 21. Nějak je náš termostat uzamčen a žádá o číslo PIN. Vyzkoušel jsem všechny výše navržené a žádná radost. Pokud vyjmu baterie, umožní mi to resetovat? (Můj manžel má Alzheimerovu chorobu a obávám se, že se pokusil změnit teplotu a nechtěně nastavil kolík, který si samozřejmě nepamatuje.)

  1. Aktualizace: Přečetl jsem si komentář Nazira Memona výše a rozhodl jsem se zkusit totéž. Jediné 4místné číslo na zadní straně bylo 1925, přidal jsem k němu 1234, dostal jsem 3159, položil termostat zpět na zeď, dotkl se obrazovky, požádal o kolík, zadal jsem 3159 a jsme zpátky v práci !

 22. Myslel jsem, že ventilátor znamená pouze to, že AC nespouští pouze ventilátor. Můj říká jen fanoušek. Je to správně?

 23. Můj termostat je zablokovaný, nefunguje žádné tlačítko, je to model TH6220U2000
  SÉRIOVÁ 2034JE322023

  Moje termostaty budou blokovány, budou mít spoustu funkcí TH6220U2000
  SÉRIOVÁ 2034JE322023

 24. Můj termostat je TH6220U2000 a nefunguje, pouze se objeví na obrazovce 2021 a slovo vybrat, ale dělá něco jiného, ​​prosím o pomoc
  Více termínů TH6220U2000 y no funciona solo aparece en la pantalla 2021 y la palabra select pero ko hace nada mas su ayuda por favor

 25. Na mé obrazovce se zobrazuje „Temporary Hold“. Nevím, jak se to tam dostalo, jsem si jistý, že jsem něco udělal špatně, ale ovlivňuje to cykly zahřívání/chlazení. Jak se toho zbavím a zajistím, aby moje zařízení opět správně fungovalo? Několik měsíců jsem neměl žádné problémy, než to začalo před několika dny.

 26. Vedle teploty klimatizace mám symbol, malý trojúhelník s číslem 1. Co to znamená. Právě jsem dal klimatizaci před měsícem, něco s tím není v pořádku.

 27. Vedle teploty klimatizace mám malý trojúhelník s číslem 1. Mám řadu Pro. Právě jsem nainstaloval svou novou klimatizaci před měsícem. Je něco špatně

 28. Na T6 2/H 2/C Co umožňuje Y2 na mých druhých stage chlazení? Je to založeno na snížení požadované hodnoty chlazení nebo na základě časové poptávky v množství, které chladilo?

 29. Nemohu odemknout termostat, vyzkoušel jsem 1111, 5555, 1234 a 1915 (číslo na zadní straně termostatu) + 1234 a žádný z nich nefunguje. Co dělat po zadání kódu?

 30. Ahoj! Můj 11letý se pokoušel zapálit mé medové jádro uvnitř jednotky. Teplo fungovalo dobře, protože se s ním popletla, moje vnitřní jednotka nezapíná mé tepelné čerpadlo. Co mám dělat? Jsou to jen 2 roky. Pomoc.

 31. Včera byl nainstalován termostat Honeywell Home Pro Series. Tchýně uvádí, že teplota je nastavena na 71. Jednotka běží, ale nikdy nevytopí dům na 71. Prosím o radu s problémem.

 32. Je tento termostat programovatelný? Napřample, mohu naprogramovat střídavý proud na 73 stupňů od 7:10 do 10:01 a poté od 6:59 do 67:XNUMX XNUMX stupňů.

 33. Můj 'ventilátor' neustále běží i na 'Fan Auto'...existuje způsob, jak ho 'resetovat', aby se zastavil? Můj účet za elektřinu bude tak špatnýdddddddd

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *