anko DP317 Manwal sa Gumagamit sa Hollywood Mirror

anko DP317 Hollywood Mirror Warnings Sa dili pa gamiton kini nga appliance, basaha ug sunda ang tanang mga pahimangno ug mga instruksyon niini nga manwal, bisan kung pamilyar ka niini nga produkto. Kini nga appliance wala gituyo alang sa paggamit sa mga tawo (lakip ang mga bata) nga adunay pagkunhod sa pisikal, sensory o mental nga kapabilidad, o kakulang sa kasinatian ug kahibalo, gawas kung sila…