Manual d'instruccions de l'actuador termoelèctric modulant Honeywell M4100E1510

Honeywell M4100E1510 Connexió de desmuntatge del conjunt de l'actuador termoelèctric modulant Per protegir-se de la sobrecàrrega, cal instal·lar un fusible adequat a la secció transversal del cable donada. Subministrament voltage: Transformador de seguretat (per a variant AC) segons EN 61558-2-6 o font d'alimentació de commutació (per a variant DC) segons EN 61558-2-16. Versió AC M4100E1510 Versió DC M4100K1515 DIMENSIÓ Opcional Comprovació d'adaptació primer obert...