Guia d'usuari de Kogan Hollywood Makeup Mirror

HOLLYWOOD MAKEUP MIRROR Guia de l'usuari SEGURETAT I ADVERTIMENTS Advertència Abans d'acoblar el dispositiu Hollywood LED Mirror, assegureu-vos de llegir atentament aquest full d'instruccions, consulteu-los durant la instal·lació per assegurar-vos que el vostre producte s'ajusta correctament i de manera segura. En cas de dubte, consulteu un electricista qualificat. Apagueu el subministrament elèctric a la…

Manual d'instruccions del mirall de Hollywood de longitud completa anko DP352

Anko DP352 Advertències del mirall de Hollywood de longitud completa Abans d'utilitzar aquest aparell, llegiu i seguiu totes les advertències i instruccions d'aquest manual, fins i tot si esteu familiaritzat amb aquest producte. Aquest aparell no està pensat per ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements tret que...

Manual d'usuari de anko DP317 Hollywood Mirror

anko DP317 Hollywood Mirror Advertències Abans d'utilitzar aquest electrodomèstic, llegiu i seguiu totes les advertències i instruccions d'aquest manual, fins i tot si esteu familiaritzat amb aquest producte. Aquest aparell no està pensat per a ús de persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements, tret que hagin estat ...