kbice FDFM1JA01 Guia de l'usuari de la màquina de gel de pepita autodispensadora

Aquesta guia d'inici ràpid per a la màquina de gel de nugget autodispensadora FDFM1JA01 proporciona requisits d'instal·lació i instruccions d'ús. Obteniu informació sobre els requisits d'autorització, els requisits elèctrics i d'aigua i com omplir i rentar la unitat. Millora la qualitat del teu gel amb aigua destil·lada o filtrada.