Guia d'usuari del sistema de música integrat JBL L75MS

Sistema de música integrat JBL L75MS Sistema de música integrat Verificació del contingut de la caixa Determinar la ubicació dels altaveus Configureu l'interruptor del contorn dels baixos en funció de la proximitat dels altaveus als límits laterals, com ara parets i dins d'una prestatgeria o armari. Quan estigui a prop d'un límit, l'interruptor hauria d'estar a la posició de -3dB per mantenir el nivell dels baixos...