Guia d'usuari del carregador Apple Watch elevat Mous A671

El manual d'usuari A671 Elevated Apple Watch Charger proporciona instruccions i directrius de seguretat per utilitzar el carregador amb connexions MagSafe o USB-C. Inclou informació del producte, instruccions d'ús i un fulletó de compliment. Llegiu aquesta guia per garantir un ús segur i correcte del carregador 2AN72A671.